Redelighet er en øy i Telemark

Operasjonsleder i Foreningen av tolvte januar Evy Ellingvåg har roet seg betraktelig ned etter forrige ukes utbrudd og går nå inn for en "redelig debatt". Mon det?

Operasjonsleder i Foreningen av tolvte januar Evy Ellingvåg har roet seg betraktelig ned etter forrige ukes utbrudd og går nå inn for en «redelig debatt».

Evysredelighet

Ellingvåg innleder derfor sin nye redelighet med å avfeie debatten om no go-soner til påstander fra «Pamela Geller, HRS og «en og annen politimann».»

Det hadde vært et flott og ikke minst veldokumentert tilsvar, hvis det altså ikke var for at «en og annen politimann» i realiteten er store offentlige institusjoner som det svenske Rikskriminalpolisen og Brottförebyggande rådet. For ikke å nevne redningstjenester som brannfolk og ambulansepersonell, som jevnlig blir beskutt, trakassert og kastet stein på.

Arbeidsforholdene for sistnevnte er blitt så ille at Ambulanseforbundet ved ordfører Henrik Johansson faktisk har krevd militærutrustning for de ansatte:

Han förklarar att förbundet i första hand vill att larmcentral och ambulanser ska ha tillgång till de uppgifter som polisen har om personer som kan misstänkas vara våldsamma eller har vapen. Men förbundet vill även att det införs vad Henrik Johansson kallar taktiska enheter.

– Akutsjukvårdare som är förberedda att åka in i en hetzon. De har kravallhjälm, skottsäker väst, benskydd och hölsterförpackning. De har en utrustning som är anpassad för att kunna jobba i en sådan miljö. De har naturligtvis också gasmask.

Brannmennenes Riksforbund krevde allerede i 2009 en lovendring for å få slutt på den jevnlige steinkastingen og andre angrep brannpersonell blir utsatt for under slukningsarbeid i de aktuelle områdene.

I perioder kjører hverken ambulanser eller brannbiler inn i disse områdene uten politieskorte.

I tillegg kommer andre offentlige tjenester som postlevering og busslinjer. I september meldte fraktselskapet DB Schenker at de ville slutte å levere i Rinkeby etter at selskapets sjåfører hadde blitt utsatt for mishandling, ran og steinkasting. Først etter å ha innført omfattende sikkerhetsrutiner gjenopptok man leveringen. Det svenske postverket har i perioder stått overfor tilsvarende problemer i Seved i Malmø, hvor personalet har fått voldsalarm etter gjentatte episoder med trakassering i området. I Koppargården i Landskrona skal politiet begynne å loggføre forbrytere uten å gå ut av bilene fordi området er blitt for utrygt for dem.

Og nylig kom det altså en rapport fra politiledelsen – eller «en og annen politimann», som det heter på Ellingvågsk – i Nordrhein-Westfalen i Tyskland som advarer om at deler av byen Duisburg er i ferd med å bli no go-soner for politiet, med alle de konsekvensene det medfører for innbyggerne.

Men vel, alle vet jo at dokumentasjon er for pyser og å lese slikt; ja, det er det bare duster som gjør.

Redelighet er derimot tingen!

Ellingvåg bør vurdere å skaffe seg litt.