Innvandring

Hva skjer over Storskog?

Midlertidig stopp av retur over Storskog, heter det i en pressemelding fra Regjeringen. Denne gangen er det verken datatrøbbel eller manglende busser, denne ganger er det visstnok slik at det meste fungerer helt fint, både dialogen, samarbeidet, den felles forståelsen og avtalen mellom Norge og Russland. Det er bare én ting som ikke fungerer: returene.

Ikke alt går seg til i samarbeidet, dialogen og den felles forståelsen med Russland. Men det sier ikke Børge Brende (H).

Ikke alt går seg til i samarbeidet, dialogen og den felles forståelsen med Russland. Men det sier ikke Børge Brende (H).

Bilde: Børge Brende

Hva er det egentlig som foregår ved Storskoggrensa i Finnmark? Først ble returene stoppet fordi det het at det var datatrøbbel på russisk side, så het det at det var manglende busskapasitet og i går kveld så Regjeringen seg nødt med å komme med en pressemelding. En svært intetsigende en. Her heter det at grensemyndighetene på russisk side «ønsker ytterligere koordinering». Utenriksminister Børge Brende (H) sier at situasjonen må tas på alvor. Ja, nå ble vi overrasket.

Det russiske utenriksdepartementet tok i går kontakt med norske myndigheter om utsendelsene av asylsøkere over Storskog. Inntil videre vil det ikke gjennomføres utsendelser over Storskog. Russiske grensemyndigheter ønsker ytterligere koordinering av returer.

– Dette er en situasjon vi må ta på alvor, sier utenriksminister Børge Brende og fortsetter: Den løpende dialogen vi har hatt med Russland over lengre tid har ledet frem til en felles forståelse mellom våre lands myndigheter om håndteringen av situasjonen på Storskog. Denne forståelsen har bidratt til at den store og uakseptable tilstrømningen vi opplevde over Storskog i fjor høst, har avtatt.

Hva som er en «felles forståelse» av håndteringen av situasjonen synes det å kunne stilles spørsmål ved. Hvis denne felles forståelsen var så felles er det vel heller ingen grunn til alle såkalte midlertidige stopp i utsendelsene. Men politikerne er seg selv lik, nå har de funnet på den «gode ideen» om at denne felles forståelse med russerne har bidratt til at færre kom til Norge over Storskog. Ja, vi humrer så kuldegradene hopper.

Dertil vet vi hva honnørordet er, ja, selvsagt: dialog, som tilfeldigvis er nevnt flere ganger i den korte pressemeldingen.

Norske myndigheter gjenopptar dialogen med russiske myndigheter gjennom ambassaden i Moskva til uka med sikte på å finne løsninger for å kunne fortsette utsendelsen av de med gyldig opphold og multivisum til Russland. Vi har bedt om et nytt ekspertmøte med russiske myndigheter for å ta opp ulike spørsmål rundt retur av asylsøkere og migranter. Vi ser blant annet på muligheten for retur med fly.

– Vi vil på bakgrunn av den russiske henvendelsen videreføre dialogen og samarbeidet med Russland. Vi må fortsette å finne løsninger i fellesskap, understreker utenriksminister Brende.

– Norge og Russland har en tilbaketakingsavtale som begge parter respekterer. Vi legger til grunn at det russiske myndigheter tidligere har meddelt om retur av asylsøkere og migranter står ved lag. Det innebærer at de med oppholdstillatelse i Russland eller gyldig multivisum kan returneres. Det er denne gruppen personer vi har returnert over Storskog, slår Brende fast.

Så hvis noen skulle være i tvil: Dialogen går helt fint, den skal i alle fall gjenopptas – så da har den kanskje ikke gått helt knirkefritt, eksperter er involvert – eksperter på hva?, og så skal det vurderes flytransport – fra og til hvor? Men ro ned, det er plass til «samarbeid» også, løsninger skal finnes i «fellesskap». Og som om ikke det var nok: tilbaketakingsavtalen mellom Norge og Russland respekteres av begge parter.

Det er bare én hake med det hele: returene har ikke vært effektuert på flere dager. Hvorfor vet vi ikke enda, og jeg er jammen meg ikke sikker på at Regjeringen vet det heller.