190.000 asylsøkere til Sverige i 2015?

Sverige oppjusterer prognosen over forventede asylsøkere til hele 190.000 bare i 2015. Antallet kan attpåtil øke til over 200.000. Det tilsvarer i så fall en årlig tilvandring på størrelse med hele befolkningen i Trondheim eller Stavanger/Sandnes, Norges tredje og fjerde største tettsteder.

Sverige oppjusterer prognosen over forventede asylsøkere til hele 190.000 bare i 2015. Antallet kan attpåtil øke til over 200.000. Kostnadene over to år beregnes til 73 milliarder svenske kroner.

Alle vanlige og ekstraordinære mottak er fulle og Migrationsverket regner med at det kommer til mangle mellom 25.000 og 45.000 boplasser ved utgangen av året.

– Situationen kan liknas vid att Sverige har en landsgräns till Turkiet, säger Migrationsverket generaldirektör Anders Danielsson på presskonferensen.

Under torsdagsmorgonen håller Migrationsverket en presskonferens där man presenterar prognosen för hur många människor som beräknas söka asyl i Sverige. Och siffran skrivs upp till det dubbla, jämfört med den prognos som kom från verket i juli.

Beräkningarna för 2015 rör sig mellan 140000 och 190000 asylsökande, varav 29 000-40 000 är ensamkommande barn. 2016 ligger beräkningarna på mellan 100 000 och 170 000, varav 16 000-33 000 är ensamkommande barn.

I ett «pessimistiskt scenario», det vill säga om ingenting görs på en Europeisk nivå, ser vi enligt Migrationsverket framför oss ett ökat antal asylsökande. 200 000 människor kan därmed komma – det är att jämföra med alla invånare i Uppsala.

I norsk sammenheng vil dette tilsvare en årlig tilvandring på størrelse med hele befolkningen i Norges fjerde største tettsted Trondheim (172.226 innbyggere) eller Stavanger/Sandnes, som er tredje største tettsted med 207.439 innbyggere.

Stavanger/Sandnes med 207.439 innbyggere.

Stavanger/Sandnes med 207.439 innbyggere.

Migrationsverket presiserer at prognosene er usikre, ettersom de påvirkes av ulike faktorer i andre europeiske land. Kostnadsoverslagene for underhold og bolig under saksbehandlingstiden og erstatninger til kommunene som bosetter asylsøkere som har fått innvilget opphold, beregnes til 27,5 milliarder i 2015, 60,2 milliarder i 2016 og 73 milliarder i 2017.

Detta betyder att Migrationsverket behöver 29 miljarder ytterligare i ökade anslag för nästa år.

– I jämförelse med prognosen som avlämnades i somras är kostnaderna 29 miljarder högre. Men det är mycket som händer i omvärlden som gör att situationen kan vara annorlunda redan nästa vecka, säger Anders Lundbäck på Migrationsverket.

Boende kostnaderna och kostnaderna för de ensamkommande barnen är två stora poster enligt honom.

Tillfälliga lösningar kan bli långsiktiga

Migrationsverket bedömer att det kommer att saknas mellan 25000 och 45000 boendeplatser vid slutet av året, och risken finns att behovet inte täcks trots alla extraordinära boendelösningar som ses över för tillfället. Detta betyder att de som nu ses som temporära lösningar med exempelvis tältläger kan komma att bli mer långsiktiga.

Sverige er med andre ord fullt og landets asylsystem på vei mot en snarlig kollaps. Da kan Norge få et 1619 kilometer langt problem. Har vår politiske ledelse tatt høyde for det?

Expressen: Kraftigt höjd prognos för asylsökande 2015