Statistikk

Sverige, Danmark versus Norge

En sammenligning mellom Danmark, Sverige og Norge hva gjelder asylankomster avdekker at Norge ligger tettest opp til Danmark, men der Danmark utvilsomt driver den strengeste politikken på området og Sverige den mest liberale. Nå ønsker imidlertid alle landene å stramme inn.

Utlændingsstyrelsen i Danmark har i dag publisert tall for asylsøkere til og med september. I motsetning til Sverige som oppdaterer tallene daglig og Norge på ukesbasis, så operer Danmark med månedstall og har visstnok ikke kommet lenger enn til og med september.

For 2015 har Danmark klart lavere antall asylsøkere enn Norge og selvsagt langt lavere enn Sverige. Sammenligner vi på månedsbasis forteller tallene at det i september kom 2.761 asylsøkere til Danmark, mens det kom 4.906 til Norge. Det gir 77 prosent flere asylsøkere til Norge enn til Danmark for denne måneden. Til Sverige kom det hele 24.306 asylsøkere i september, som er 395 prosent høyere enn til Norge og 703 prosent høyere enn til Danmark.

I 2014 kom det 19 prosent færre asylsøkere til Norge enn Danmark (11.480 versus 14.792). Siden har Danmark fått ny regjering som har gjennomført og varslet betydelige innstramninger i utlendingspolitikken. For årets første åtte måneder (januar-september 2015) kom det 9.800 asylsøkere til Danmark, drøyt 13.200 til Norge og 73.079 til Sverige. Det gir 36 prosent flere til Norge enn Danmark, mens Sverige klinker til med 452 prosent høyere til Norge og 646 prosent høyere enn til Danmark.

For perioden januar-april følger asyltallene for Norge og Danmark seg på noenlunde samme nivå, men fra mai mer enn dobles tallene for Norge sin del samtidig med at det er en økning også for Danmark. Samme mønster gjelder for Sverige, men de starter fra et mye høyere nivå. Neste solide hopp for Norge er for september, da vi igjen opplever en fordobling (samme skjer i Sverige). I Danmark er ikke økningen like markant.

Skjermbilde 2015-10-27 15.40.50

Folketallet per 1. januar 2015 var henholdsvis 5 165 802 i Norge, 5 659 715 i Danmark og 9 747 355 i Sverige. I forhold til folketallet kom det nesten dobbelt så mange asylsøkere per 1.000 innbygger til Norge som til Danmark i september (0,95 versus 0,49). Til Sverige kom det 2,5 ganger flere enn til Norge i september (2,49 vs 0,95). For september kom det 5 ganger flere asylsøkere til Sverige enn til Danmark (2,49 vs 0,49).

Skjermbilde 2015-10-27 16.01.50

Både Danmark, Norge og endelig Sverige leter etter muligheter for innstramninger i asyl- og flyktningepolitikken, men utvilsomt er danskene som ligger best an. Den relativt ferske utlendings- og integreringsminister Inger Støjberg (V) har ikke ligget på latsiden siden hun tok over. Hun har innført en rekke innstramninger og flere er på vei. 

I Sverige har de endelig innsett at den liberale politikken de har ført i år etter år ikke er bærekraftig for landet. Grensen er nådd. Men prisen for lemfeldig politikk kan vise seg å koste Sverige dyrt, både økonomisk og kulturelt.

Her på berget har det som kjent hersket en viss kaos en tid, ikke minst med Støres Ap-landstyretale og invitasjonen til 10.000 syriske flyktninger, som senere endte med et flertallsforlik på Stortinget med 8.000. Slike invitasjoner blir raskt fanget opp. Så langt har det vært en tafatt Regjering og et like tafatt Storting som mer eller mindre bare har sittet og sett på at asylsøkerne kommer i tusenvis. Men nå kan det se ut som at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har fått nok.

På fredag kommer tilleggsnummeret som skal fortelle oss hva de nå (mer eller mindre) realistiske tallene for asylankomstene er og blir. Hvor det skal kuttes og omdisponeres kan bli en prøvelse for mange av oss. Men utvilsomt vil det bli brukt mer av bistandsbudsjettet på hjemlige oppgaver og mer penger vil bli tatt fra pensjonsfondet (oljefondet). Så gjenstår spørsmålet om hva våre nasjonale ledere har tenkt å gjøre for å få asylankomstene til å gå ned. Det spørsmålet vil nok kreve både sitt politiske lederskap og smidighet. Der har ingen av våre politiske partier utmerket seg så langt.