Islam

Mer ekstremisme på konferansen til Norges Unge muslimer

I går satte rektor ved Kuben vgs ned foten for den nye organisasjonen til Rabitamoskeen, Norges Unge Muslimer (NUM). NUM måtte trekke en av talerne på Ummah-konferansen i Kubens lokaler senere denne måneden. Kamal El-Mekkis saudiskinspirerte tanker er åpne i dagen. Det spørs om ikke rektor Kjell Ove Hauge…

I går satte rektor ved Kuben vgs ned foten for den nye organisasjonen til Rabitamoskeen, Norges Unge Muslimer (NUM). NUM måtte trekke en av talerne på Ummah-konferansen i Kubens lokaler senere denne måneden. Kamal El-Mekkis saudiskinspirerte tanker er åpne i dagen. Det spørs om ikke rektor Kjell Ove Hauge igjen må kalle inn NUMs ledelse på teppet. En annen predikant står også med begge bena i saudisk ideologi og med åpne bånd til Brorskapet og terrorgruppen Hamas.

Ummah-konferansen til Norges Unge Muslimer på Kuben i Oslo. Nå plakat med Kamal El-Mekki fjernet som trekkplaster.

Ummah-konferansen til Norges Unge Muslimer på Kuben i Oslo. Nå plakat med Kamal El-Mekki fjernet som trekkplaster.

Ettersom vi har skrevet flere ganger om Kamal El-Mekkis åpne ekstremisme, en mann som besøkte Rabitamoskeen unge allerede i 2012, var det enkelt å peke på dette og stille spørsmål ved hvorvidt det er ønskelig at en slik mann får lov til å prøve å forpeste unge sjeler.

Det er flere talere på Ummah-konferansen senere denne måneden. La oss se på en av dem i dag, Waleed Abdulhakeem.

I fjor fikk Abdulhakeem søkelyset skarpt rettet mot seg av en britisk gruppe, Stand for Peace, som jobber mot ekstremisme, terrorisme og for sosialt samhold. Da stilte han opp som hovedtrekkplaster på en konferanse i London, promoterte Interpal dette arrangementet.

Interpal_promoterer_Abdulhakeem

Interpal er en selvutnevnt veldedige organisasjon som ifølge USA driver med terrorfinansiering og har bånd til Hamas. USA la derfor allerede i 2003 sterke begrensninger på Interpals tilgang til banktjenester.

Abdulhakeem er videre en av de mest sentrale medlemmene av Brorskapets avdeling i Canada. Som kjent er Brorskapets målsetting en verden under islams fane. Slagordet er således som følger:

”Allah er vårt formål, budbringeren er vår leder, Koranen er vår lov, jihad er vår vei, døden for Allahs sak er vårt høyeste håp.”

Abdulhakeem er også leder av og imam i den saudisk finansierte moskeen Jami Mosque i Toronto. Tette bånd mellom Brorskapet og denne moskeen er påpekt av USAs justismyndigheter.

Abdulhakeem er også såkalt professor ved instituttet under navnet Al Mahgrib, et institutt som inkluderer en rekke åpne hatpredikanter. En av dem er Said Rageah, som eksempelvis vil at Allah skal tilintetgjøre fiender av islam, og som mener at jøder og kristne er «forbannet». Et annet eksempel er Abdullah Hakim Quick. Han insisterer på å drepe homofile, med begrunnelsen;  – Jeg har ikke tenkt å forandre min religion.

Et tredje eksempel er Saeed Algadi. Han mener at full ansiktstildekking bør bli påbudt for unge kvinner og at kvinner ikke har lov til å være i samme rom som en mann, ikke engang mannlige medlemmer av ektemannens familie, hvis ikke ektemannen hennes også er tilstede. I februar 2014 ble han invitert av Rabitamoskeen for å holde et foredrag under arrangementet «Jenter i fokus”, deretter deltok han på Rabitas Ungdomsråds Ummah-konferanse 2014, en konferansen Norges Unge Muslimer nå har overtatt som arrangør av etter sammenslåingen av flere ungdomsgrupper under Rabitamoskeen. Samme mann opptrådte i mars samme år på Islam Nets «Fredskonferanse».  Som kjent inviterer ikke Islam Net predikanter som går mot en verden underlagt islamsk straffelov sharia.

Som formann Mao sa det: Geriljaen beveger seg som fisken i vannet. En av disse fiskene er Abdulhakeem. Han står ideologisk på linje med Kamal El-Mekki og disse overnevnte. Derfor deltar de også på samme scener på internasjonale konferanser med sitt totalitære budskap. Derfor legger de ut videoforedrag de holder sammen, som her. Derfor promoterer og sender Al Mahgrib-instituttet ut sine predikanter til oversjøiske arrangement, der naturlig nok El-Mekki, Abdulhakeem og Said Rageah er trekkplastre for instituttet.

Det er jo ingen tilfeldighet således at El-Mekki og Abdulhakeem var tenkt på samme scene i Oslos største skole, Kuben.

Derfor er det heller ingen overraskelse at Al Mahgrib er ført opp på ekstremistlisten til britiske Quilliam Foundation, som er en av de fremste gruppene i Storbritannia som jobber mot radikalisering av unge.

Den såkalte ”undertøysbomberen” Umar Farouk Abdulmutallab var faktisk student ved Al Mahgrib.

Jeg vil anta at ledelsen i Norges Unge Muslimer vil si at alt dette er ingenting de kjente til, da de heller ikke kjente til El-Mekkis budskap. Det er mulig, men nå som de vet dette, og nå som også rektor ved Kuben vgs gjøres kjente med Abdullhakeems virke og samarbeidspartnere, som inkluderer Kamal El-Mekki, burde kanskje foten også settes ned for hans deltakelse i Kubens lokaler?