Islam

Nok en seier for HRS. Hatpredikant stoppes

I flere år har HRS advart mot at høyreekstreme hatpredikanter hentes til Norge og plasseres som helter på våre scener foran hundrevis av unge. Vi har oppfordret politikerne til å stoppe denne ideologiske ødeleggelsen av sårbare sjeler. Politikerne sover. Det gjør ikke rektor ved Kuben videregående skole i Oslo. Den…

I flere år har HRS advart mot at høyreekstreme hatpredikanter hentes til Norge og plasseres som helter på våre scener foran hundrevis av unge. Vi har oppfordret politikerne til å stoppe denne ideologiske ødeleggelsen av sårbare sjeler. Politikerne sover. Det gjør ikke rektor ved Kuben videregående skole i Oslo.

Den nye organisasjonen under Rabitamoskeen i Oslo, Norges Unge Muslimer (NUM), må stryke shariaforkjemperen Kamal El-Mekki fra en kommende konferanse i Kubens lokaler etter samtale med rektor, Kjell Ove Hauge. Men merk dette: Det var helt ukjent for arrangøren at denne El-Mekki på noen måte har ekstreme synspunkt.

Vi skrev en lengre artikkel om ekstremismen til den amerikanske predikanten i sommer, da det ble kjent at han skulle opptre i Folkets Hus i Stockholm. Da skjedde det som så ofte skjer: De som inviterer hatpredikanter til sine arrangement benekter enhver kjennskap til predikantenes holdninger. Denne gangen er dette mer påtakelig enn kanskje noen gang. Denne El-Mekki har nemlig vært i Norge før, som i 2012 hos Rabitamoskeens unge. Da sa moskeens forstander, Basim Ghozlan, dette om innleide predikanter:

– Jeg kjenner ikke alle, men noen av dem gir et strengere bilde av islam enn nødvendig, og fokuserer på feil ting på feil måte. De avfeier at prinsipper kan krysse hverandre, og velger ofte det strengeste, sier styreleder Basim Ghozlan i Rabita-moskeen.

Han avviser at både steining og dødsstraffene for utroskap, homofili og frafall er en del av islam, slik han og hans kretser forstår religionen.

– Jeg blir sint på den holdningen. De later som om det er dette som er islam, men poenget er ikke straffene i seg selv, sier Ghozlan.

Poenget er ikke straffene i seg selv, sier Ghozlan. Nei, vi vet på en måte det, Ghozlan. Vi vet at det er trusselen om å bli utsatt for de barbariske straffene som dere mener er kjernen i dette tankesettet. For når trusselen er der, og det perfekte islamske kalifatet er etablert, da bryter man ikke islams lovverk for man vet hva som venter da. Hvis man likevel bryter med hellighetene i islams doktriner, da er straffene som fortjent og levert fra Allah i himmelen.

Ghozlan kjenner altså ikke alle som leies inn. Nei, hvis HRS holder en konferanse, ligger det i kortene at vi ikke har kontroll på ideologien til dem vi hyrer inn, ikke sant?

Vi utfordret for en uke siden ordførerkandidat Shoaib Sultan til å svare på hvorfor han og Antirasistisk senter sender unge konvertitter til miljøet i og rundt Rabitamoskeen. Vi kunne fortelle at moskeens nye ungdomsorganisasjon, NUM, inviterer blant andre Kamal El-Mekki, som har Saudi-Arabia som et forbilde, til konferanse senere denne måneden i lokalene til Kuben vgs i Oslo. Sultan svarte ikke.

På grunn av en av Sveriges viktigste stemmer, Per Gudmundson, ble arrangementet i Stockholm og Folkets Hus med El-Mekki på scenen avlyst. Svenske LO satte verdifoten fortjenestefullt ned.

I går kom det frem at heller ikke den nye lederen av NUM, Zakaria Saaliti, (visstnok) kjenner til ekstremismen til El-Mekki.

-Vi tar de nye opplysninger til etterretning og vil selvsagt sjekke dem nærmere og revurdere deltakelsen til den aktuelle foredragsholderen dersom det viser seg at han er så ekstrem som det hevdes, sier Saalti, kunne dagen.no melde.

Nye opplysninger. Greit, vi får tilgi mangelen på anstrengelser for å hente inn kunnskap. Vi noterer at HRS er mer opptatt av at unge får servert humaniserende tanker enn mange andre.

En annen som kom på banen i samme avis er Linda Noor i Minotenk. Hun har bakgrunn i Rabitamoskeen, og Noor forklarer hvorfor ekstreme predikanter hentes inn slik:

Linda Noor mener valget av ultrakonservative foredragsholdere kommer som en respons på den voldsomme rekrutteringen til Islam Net, en annen, ultrakonservativ muslimsk ungdomsbevegelse.

– Det har vært en positiv utvikling i noen år, men nå virker det som de unge for å vinne tilbake noen av de som har gått over til Islam Net har lagt seg på en mer rigid linje.

Ok, vi forstår. Et mottrekk for å få flere medlemmer. Altså må rekrutteringsgrunnlaget blant de frihetsorienterte muslimene elendig? Det forstår jeg, for de liker seg ikke i moskeer og organiserte islambevegelser. I alle fall ingen av alle dem jeg kjenner.

Hva som ble sagt i møtet mellom rektor Hauge og NUMs ledelse, vites ikke. Men at Hauge plasserte det ideologiske skapet på norsk jord, ligger i sakens natur.

Gratulere Hauge. Og gratulerer HRS for endelig å få noe gehør for våre anstrengelser for å beskytte unge mot tankesett som ikke hører hjemme i et sivilisert samfunn.

Merk: Vi er selvsagt forkjempere for ytringsfrihet. Poenget er at størrelser som El-Mekki mener eksempelvis at de muslimene som kritiserer hans ideologi, er frafalne, og de skal da drepes. Det er altså livsfarlig å bruke ytringsfriheten overfor en person som dette. Det kan ikke kalles likevekt, demokrati og ytringsfrihet.