Innvandring

Tyskland avskaffer seg selv grunnet «ikkepolitikk» overfor folkevandringen

Situasjonen i Tyskland er meget farlig. Den er ute av kontroll. Hva vil Angela Merkel? Hva er prosjektet hennes? En stat og dennes selvstendighet handler om at grensene er under kontroll. Tyskland kan komme opp i 1 million asylsøkere i år. Majoriteten er unge muslimske menn. Mannen som skrev bestselgeren…

Situasjonen i Tyskland er meget farlig. Den er ute av kontroll. Hva vil Angela Merkel? Hva er prosjektet hennes? En stat og dennes selvstendighet handler om at grensene er under kontroll. Tyskland kan komme opp i 1 million asylsøkere i år. Majoriteten er unge muslimske menn. Mannen som skrev bestselgeren ”Tyskland avskaffer seg selv” i 2010, politikeren og økonomen Thilo Sarrazin, tror en tredjedel av disse mennene er salafister, og at flere asylsøkere vil radikaliseres i årene som kommer. Advarselen er kraftfull, og jeg tror Sarrazin har rett.

Etter at sosialdemokraten Thilo Sarrazins bok Tyskland avskaffer seg selv føyk til topps på bestselgerlisten i 2010, ble det startet et voldsomt løp mot boken for å få ”dømt” den for rasisme, inkludert fra FN-hold. Jeg var så heldig å ha Sarrazin til bords i København tre år etter utgivelsen, da han fikk ytringsfrihetspris, og han var ikke i tvil om at grunnen til at boken ”overlevde” var hans medlemskap i det tyske sosialdemokratiske partiet.

Henryk Broder og Vebjørn Selbekk på konferansen i København.

Henryk Broder og Vebjørn Selbekk på konferansen i København lørdag 26.september 2015.

På lørdag var jeg igjen i København under Trykkefrihedsselskabets markering av tiårsdagen for Muhammed-tegningene. Denne gang hadde jeg en annen prominent tysker ved min side under middagen senere på kvelden, mediepersonligheten og forfatteren Henryk Broder. Heller ikke Broder hadde et svar på hva som er Merkels agenda med å åpne grensene. Som han sa det: Hvis det var snakk om behov for arbeidskraft, er det nok av hender å ta av i eksempelvis Spania.

Broder var meget dyster med tanke på fremtiden. Som vi sa til hverandre under middagen: Vi ser ingen god løsning på dagens tilstand med folkevandring og fremveksten av islamsk ekstremisme i Tyskland og Europa. Vi er begge pessimister med tanke på nær femtid. Vond erkjennelse, ja, men uansett ærlig.

Thilo Sarrazin

Thilo Sarrazin

Tilbake til Sarrazin, som heller ikke ser ut til å være optimistisk. Hans bok med den dystre tittelen Tyskland avskaffer seg selv, ser nå ut til å kunne gå i raskere oppfyllelse enn han hadde forutsett. Til Politiken sier han at ”situasjonen er meget farlig”, den er ”kommet ut av kontroll”. Et siste eksempel på dette viste rights.no senest igjen i dag, der vold, overgrep og slåsskamper på asylmottak ikke ser ut til å være av det sjeldne slaget.

”Staten og selvstendigheten begynner og ender med kontroll over grensene”, slår Sarrazin korrekt fast. Denne kontrollen har hele Vesteuropa mistet, inkludert Norge, og det er få tegn til at politisk lederskap prøver å gjenvinne kontrollen. Det er et kraftig tegn på at Europa om få år kan få store problemer.

Sarrazin mener at for hver enslige asylsøker som får opphold, kan vi forvente familiegjenforeninger på fire til seks personer, foreldre, barn, hustruer. En million til Tyskland i dag, blir til fem millioner om 10 – 50 år, sier Sarrazin. Så sier Sarrazin det som ikke skal sies:

Og hvad sker der, hvis vi også næste år har en million indvandrere. Så dét, vi taler om – eller rettere ikke taler om, for ingen snakker om det – er, hvad det betyder og hvad det kan ende med… om Tyskland om 10 eller 20 år vil have omkring 20 millioner mennesker fra Afrika og det nære Mellemøsten«.

Da vet vi hva vi står overfor: enorme kulturelle utfordringer, reversering av frihet grunnet islam, stammementalitet og æreskultur. Sagt med mine ord: Europa kan seile mot en begynnende ny Middelalder.

Men verken politikerne eller mediene vil ta i dette spørsmålet. – De nekter å lære av de siste 40 års erfaringer. Erfaringer som viser at innvandrere fra Afrika og Midtøsten i snitt ikke integrerer seg særlig godt. Dette vises ved høyt trygdeforbruk, høyere kriminalitet enn opprinnelsesbefolkningen, og en generell tendens at de isolerer og segregerer seg.

Så sier Sarrazin igjen det forbudte:

”Og det er ikke et problem med indvandrere generelt. Det er et problem med indvandrere fra en muslimsk kultur.”

Man gjentar 40 års feil, men nå skal feilene gjentas i en skala av dimensjoner man aldri har vært i nærheten av.”Det er en meget farlig situasjon», fastslår Sarrazin, og sier videre at han – som Broder og meg – ikke forstår hva Merkels prosjekt er.

”Jeg ved ikke rigtigt, hvor Angela Merkel står lige nu – om hun simpelt hen har taget fejl og nu rammes af det. Om hun nu har indset sine fejl og overvejer, hvordan hun kan rette dem. Eller om hun har en helt anden dagsorden.”

”Er hun drevet af kristen medfølelse og empati? Tror hun, at europæisk integration på den her måde kan tage et stort skridt fremad? At Tyskland bliver et bedre land, jo flere indvandrere fra Mellemøsten og Afrika hun har? Eller at det her simpelt hen er den bedste måde at fastholde magten på? Jeg ved det ikke, og jeg kan ikke læse det – og det er dét, der bekymrer mig mest.”

At man klarer å bosette folk i dag, betyr ikke at problemene er borte i morgen. Den tyske befolkningen støtter innvandringen som pågår. 37 prosent sier ja til antallet som nå kommer, 22 prosent vil ha flere til å komme. 37 prosent vil ha færre til landet. Empati, ikke fornuft råder.

Politikerne er valgt til at udøve den fornuft, som befolkningen ikke altid udviser. Men lige nu lever de ikke op til den opgave.”

Som vi i HRS tillegger også Sarrazin medienes følelsesladede vinkling den følelsesmessige reaskjonen i folket. Men slike reaksjoner har ”en tendens til å gå utenom hjerne”.

Sarrazin mener at hvis innvandringen/folkevandringen fortsetter som nå, er Tyskland ugjenkjennelig om 30 – 40 år. Allerede i dag er betydelige områder i de tyske storbyene kulturelt endret. Har ikke folket og politikerne fått dette med seg?

”Spørgsmålet er, hvem der kender til de her problemer. Flertallet af befolkningen er ganske glemsom. Og medierne giver et billede, som støtter tendensen til at glemme det, vi har lært af fortiden. De fleste politikere gør det også. Den almindelige, intetanende tysker lytter til Angela Merkel, til den politiske klasses frontfigurer og får det indtryk, at vi selvfølgelig får problemer, men at vi samtidig får store muligheder. At der kommer nyt blod ind i landet, at det vil blive yngre, mere farverigt, mere dynamisk. Vi får flere dygtige ingeniører, flere faglærte. Det kommer til at kræve lidt, men i sidste ende vil det hele være til vores bedste, og så kan vi samtidig føle os som gode mennesker. Alt i alt er det jo en fascinerende ‘pakke’.”

Billedet af det imødekommende Tysklands velkommende kultur i medierne og i den politiske debat er med til at påvirke støtten til flygtningepolitikken.

Politikere og medier (80 prosent, sier Sarrazin) tegner et bilde av tyskerne som gode, og at innvandringen vil berike dem økonomisk (sic). De varme ”offentlige følelsene” gjør at folk flest ikke åpner munnen – akkurat som i Norge, mener jeg. Man oppfører seg og sier det man tror forventes.

”Det er sådan, samfundene bliver socialt koordinerede. Forsigtighed og opportunisme ligger dybt i os alle. Det vil altid kun være et mindretal, der stiller sig op mod den gængse mening.”

Mange av oss husker at Merkel erklærte multikulturalismen for død i 2010. Hvorfor gjorde hun det? På grunn av Sarrazins bok som ”utløste en skandale”, mener forfatteren selv.

”Dengang var min bog lige udgivet. Den solgte 1,5 millioner eksemplarer og udløste en skandale. Merkel fordømte selvfølgelig min bog, samtidig med at hun sagde, at hun ikke havde læst den. Men hun fandt det tydeligvis nødvendigt at læne sig op ad den folkestemning, der havde båret min bog så langt.”

»Det hele var taktisk. Det er dét, som gør mig så bekymret ved hendes politik: Jeg ved ikke, hvad der er taktik – måske den forkerte taktik – hvad der er hendes strategi og om hun har en større plan, som ikke er lagt frem. Eller om det er dag-til-dag-håndtering«.

Den ”utopiske” politikken og stemningen vil nødvendigvis gi et feil resultat. Da er det for sent å snu skuta, mener Sarrazin.

”Når det sker, så vil det være for sent, og omkostningerne ved denne utopiske fejl vil være meget store.”

Sarrazins bok selger igjen godt, og forespørsler om intervju er steget betydelig i den siste tiden, samtidig som folk henvender seg til ham og sier at han hadde rett i sine konklusjoner i boken. Så sier han det samme som jeg har opplevd når jeg har skrevet bøker: Jeg har tatt feil i mine spådommer, i den forstand at utviklingen hele tiden har gått raskere i negativ retning enn jeg forutså, hvilket jeg skrev i forordet i boken Rundlurt. Om innvandring og islam i Norge (2009).

Udviklingen går hurtigere i den forkerte retning, end jeg spåede. På den ene side er der sket ting, der ikke var ventet, såsom den islamiske radikalisering, som er meget stærkere nu end for fem år siden. Ingen troede dengang, at sådan noget som Islamisk Stat ville opstå, eller at tusinder af unge mennesker – unge muslimer, der er vokset op i Europa – ville kæmpe i Mellemøsten.”

Men på den anden side troede ingen, at Dansk Folkeparti ville blive det største parti i Danmark, at Sverigedemokraterne nu ligger over 20 procent i meningsmålingerne, mens Front National – der er et parti bestående af højreradikale og ikke et rigtigt demokratisk parti – har fat i den største andel af de unge i Frankrig. Eller af det østrigske FPÖ står til at blive det største i landet ved næste valg.”

Sarrazin er urolig for fremtidig sosial uro på grunn av denne ”innvandrings-ikkepolitikk”, som han kaller tilstanden. På toppen av dette kommer ekstremislam, som sikkerhetsmyndighetene advarer om.

”Hvis holdningerne blandt de her indvandrere er udbredt på samme måde som i deres hjemlande, så vil jeg antage, at omkring en tredjedel af dem, der kommer til os, læner sig mod den fundamentalistiske side af islam. En betydelig del af de muslimske indvandrere vil være åbne for radikalisering, jo længere de bor i vore lande. Det viser erfaringen fra fortiden – og den vil gentage sig.”

Kan noen vennligst lese dette høyt for Solberg og hennes kolleger – vær så snill?