Integrering og integreringspolitikk

Multikulti ist tot

Forbundskansler Angela Merkel har sluppet katta ut av sekken. I en tale i går til sine partikollegaer i ungdomspartiet til CDU fastslo hun at det flerkulturelle samfunnet er mislyktes. Hennes uttalelser har skapt betydelig oppmerksomhet, og det i en allerede opphetet situasjon i Tyskland.

Rita Karlsen, HRS

Tyskland har omkring fire millioner muslimer, hvor langt de fleste er fra Tyrkia.

For noen uker siden publiserte den tyske sosialdemokraten og medlem av sentralbankens hovedstyre Thilo Sarrazin (SPD) en bok med den selvforklarende tittelen «Deutschland schafft sich ab» (Tyskland avskaffer seg selv). I boka hevder han blant annet at muslimer er i ferd med å undergrave Tyskland. Sarrazins påstander ble massivt fordømt, og førte også til et krav om at han ble avskjediget fra Bundesbanks hovedstyre.

Kort tid etter kom en annen problemstilling frem i tysk offentlighet: at tyskere diskrimineres av innvandrere. Det ble heller ikke lagt skjul på at synderne i første omgang er å finne blant Tysklands om lag 700.000 muslimske elever. Problematikken kom frem i et tidsskrift for lærere i Berlin, og ble bekreftet av en rekke politikere, blant annet familieminister Kristina Schröder fra partiet til Merkel, CDU.

Men mens diskusjonen har gått høyt om hva som kan gjøres, kom en annen politiker på banen, Horst Seehofer, som er lederen for CDUs bayerske søsterparti, CSU, og hevdet at ”multikulturalismen er død” og at løsningen er å stoppe all innvandring fra ”fremmede kulturkretser” – hvilket førte til at ulike politikere, også blant hans partikollegaer, sto i kø for å fortelle hvor sjokkert de ble over slike uttalelser.

Men i går fikk innvandringskritikerne uventet sterk støtte fra forbundskansler Angela Merkel. I en tale i går til sitt eget ungdomsparti skjerpet hun tonen betraktelig i den tyske innvandringsdebatten, som den siste tiden altså har handlet mest om islam og integrering. Merkel var meg klar i talen:

– Tysklands multikulturalisme er slått fullstendig feil.

Merkel påpekte i sin tale at Tyskland på begynnelsen av 1960-tallet inviterte gjestearbeidere til landet, i den tro at de ville bli gjestearbeidere og dermed ikke ville bli boende permanent i landet. Slik ble det ikke. Resultatet ble heller at en rekke kulturer i Tyskland lever side om side (det som HRS en rekke ganger har omtalt som et mosaikksamfunn), noe som Merkel mener beviser at multikulturalismen har slått fullstendig feil.

Hun understreket også at muslimer må gjøre mer for å integrere seg og at alle innvandrere må lære seg flytende tysk. Men samtidig påpekte hun at Tyskland ikke må bli et land som gir et inntrykk utad at det ikke skal være mulig for innvandrere å få jobbe i Tyskland. Derimot beviser det hvor viktig integrering er, fastslo Merkel. Hun hevdet videre at Tyskland ikke kun skal hjelpe innvandrere, men også utfordre dem:

– Det har ikke skjedd i tilstrekkelig grad til nå. Hvis men ikke snakker tysk, så kan ikke integreringen i Tyskland lykkes.

BBC: Angela Merkel says multicultural society has failed

Welt Online: CSU-Chef Seehofer erklärt Multikulti für tot