Ytringsfrihet

I dag er jeg Thilo Sarrazin

FNs komité mot rasediskriminering forlanger at Thilo Sarrazin suksessbok ”Tyskland avskaffer seg” etterforskes for rasisme. De har gitt Tyskland en frist på 90 dager for å svare på hva de akter å gjøre.

Tidligere denne måneden offentliggjorde FNs komité mot rasediskriminering en uttalelse, melder Aftenposten (”Verden i dag”, ikke på nett), som lød som følgende:

De holdninger den tyske sosialdemokraten Thilo Sarrazin har fremført i boken Tyskland avskaffer seg selv inneholder elementer av rasehat og oppfordring til diskriminering. Når slike holdninger fremføres i offentligheten, har vedkommende stat der det skjer, plikt til å etterforske om uttalelsene strider mot forbudet mot rasisme.

90 dager

Videre påpeker komiteen at Tyskland ikke iverksatte noen slik etterforskning mot Sarrazins bok, derfor gis tyske myndigheter en frist på 90 dager for å svare hva en akter å gjøre.

Man kan trygt slå fast at FNs komité mot rasediskriminering ikke fornekter seg selv og sin eventuelle definisjonsmakt. For Sarrazins bok har vært en enorm publikumssuksess og skapt omfattende debatt, både innenfor og utenfor de tyske grenser.

Innvandringsbok som selger 

Den berømte boken kom i 2010 og omhandler de langsiktige følgende av innvandringen. Den har solgt i 1,3 millioner eksemplarer og er dermed en av de innbundne bøkene som er solgt i størst opplag Forbundsrepublikken Tyskland ble stiftet, skriver Aftenposten.

Bokens konklusjon er at Tyskland avskaffer seg selv gjennom lave fødselstall i den tyske befolkningen kombinert med massiv ikke-vestlige innvandringen. For hver ny generasjon minsker tyskerne med 35 prosent, samtidig som det er de dyktigste og mest produktive tyskeren som får færrest barn. Derfor går det intellektuelle og utdannelsesmessige nivået raskt nedover. Videre hevder han at innvandringen fra den islamske verdenen ytterligere forverrer problemet, dokumentert gjennom statistikker og rapporter som viser at innvandrere fra muslimske land presterer langt dårligere enn tyskere i utdannelse og i arbeidsmarkedet.

Slik blir det selvsagt debatt av.

Tidligere finansminister

Én av grunnene til den eventyrlige salgssuksessen og til at debatten tok av, henger etter all sannsynlighet sammen med at Thilo Sarrazin ikke er noen hvem som helst. Han har i 32 år vært en av toppene i embetsverket og var blant annet finansminister (2002-2009) i Berlin for sosialdemokratene i den rødgrønne regjeringen. I 2009 ble han oppnevnt til styremedlem i den tyske nasjonalbanken, en posisjon han for øvrig ble presset til å forlate da han publiserte boken.

Som vi nylig skrev, gjorde medi alt for å knuse Sarrazin.

Sarrazin vet utvilsomt en del om både økonomi og velferdsstat, og han kunne sikkert inntatt sin pensjonstilværelse som en høyt aktet mann – hvis han bare hatt latt være å nevne én ting: innvandringen.

For problemet i Tyskland – som i Norge og Europa for øvrig – er ikke at vi ikke kan diskutere de økonomiske utfordringene knyttet til velferdsstaten, men vi må bare utelate en av de mest prekære årsakene: innvandringen.

Forbud

Til tross for at boken er mottatt med både ris og ros, har ingen lansert ideen om at boken skulle forbys og at forfatteren eventuelt skulle straffeforfølges. Inntil nå, ifølge Aftenposten:

Hva som så skjedde, var at organisasjonen Det tyrkiske forbundet i Berlin-Brandenburg (TBB) anmeldte Sarrazins bok til FNs komité mot rasediskriminering. Der ser det ikke ut til at man har vært særlig i tvil om hva som bør gjøres. I et intervju med nyhetsmagasinet Der Spiegel denne uken slår den franske juristen Regis de Gouttes fast at Sarrazin etter hans mening har gått langt over streken.

Når de Gouttes blir spurt om hva han mener bør skje, svarer juristen:

– Vi går ut fra at Tyskland foretar seg noe. Det må bli undersøkt om de eksisterende lovene er tilstrekkelige for å dømme rasistiske utsagn, slik at det i fremtiden ikke vil eksistere noen ny Sarrazin.

Fakta

Det er oppsiktsvekkende at fakta om innvandringens konsekvenser ikke skal kunne legges fram i offentligheten, uten av budbringeren skal tilintetgjøres. Vel kan man være uenig om både analyser og vurderinger, men tallenes klare tale må først bringes til torgs.

Interessant nok er vi inne i akkurat samme situasjon i Norge per se. Finansavisen har de siste ukene kjørt en serie om innvandringens økonomiske konsekvenser (flere av disse er omtalt på rigths.no), der en rekke sentrale aktører og anerkjente økonomer har uttalt seg.

Konklusjonen er klar: innvandringen er ikke økonomisk bærekraftig.

Tausheten fra ledende medier, og i særdeleshet NRK, er direkte pinlig. For når vi kommer til innvandring skal fakta forties og debatten forsøkes styrt av moralske prinsipper. Heldigvis, for nasjonen, lider ikke økonomer av en slik begrensning, noe som, dessverre, først og fremst kan gå utover dem selv.

Det er ubetinget en risikosport å uttale seg om innvandringens konsekvenser. Men uansett bør ikke FNs komité mot rasediskriminering gis noen definisjonsmakt.

I dag er jeg Thilo Sarrazin.