Når flyktninger forfølger og begår overgrep mot andre flyktninger – på flyktingemottak i Europa

Den tyske delstaten Thüringen fordeler nå asylsøkere etter etnisitet og religion etter voldsutbruddet som krevde utrykning av 120 politibetjenter til mottakssenteret i byen Suhl. Bayern vurderer det samme. Tysk politi melder om slagsmål, overgrep, voldtekt og maktkamper på flere flyktningsentre, og ønsker å skille muslimer og kristne fra hverandre på…

Den tyske delstaten Thüringen fordeler nå asylsøkere etter etnisitet og religion etter voldsutbruddet som krevde utrykning av 120 politibetjenter til mottakssenteret i byen Suhl. Bayern vurderer det samme.

Tysk politi melder om slagsmål, overgrep, voldtekt og maktkamper på flere flyktningsentre, og ønsker å skille muslimer og kristne fra hverandre på egne mottak. Det rapporteres også at salafister og islamister forsøker å ta makten og gjennomtvinge shariaregler på mottakene.

– Vi må befri oss selv fra den illusjonen at alle som kommer hit er menneskerettsaktivister. Blant dem som kommer i øyeblikket er det en ikke liten andel som i sin religiøse intensitet som et minimum er på linje med Det muslimske brorskap, sier Max Klingberg fra den internasjonale menneskerettighetorganisasjonen IGFM til Die Welt.

I Suhl gikk muslimske asylsøkere amok etter at en 25 år gammel mann rev ut sider av Koranen og skylte dem ned i toalettet. 11 asylsøkere og seks politibetjenter ble skadet i bråket som fulgte, da asylsøkerne gikk løs på politibetjenter med stein og jernstenger. Møblene på mottaket og politibiler ble beskadiget. 15 er arrestert, siktet for blant annet drapsforsøk.

Suhl

Flere masseslagsmål har oppstått og formannen for det tyske politiforbundet, Rainer Wendt, sier at det er et økende problem som allerede har pågått i uker og måneder. – Asylsøkerne slår seg sammen i grupper etter etnisitet, religion eller klan og går løs på hverandre med kniver og hjemmelagde våpen, sier han til Passauer Neuen Presse.

Wendt opplyser at konfliktene primært er religiøst og politisk motivert, men også rene maktkamper og «beinharde, kriminelle strukturer».

Det er vanskelig å tolke Wendt annerledes enn at det dreier seg om muslimske mannlige asylsøkere som angriper mindretallet, ettersom han legger til at det særlig er de kristne, kvinner og uledsagede barn som trenger beskyttelse.

Til tross for at europeiske medier i stor grad illustrerer tilstrømmingen til Europa med bilder av barn og kvinner, viser tall fra FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) at den store majoriteten som ankommer er voksne menn. I midten av september var andelen menn på 72 prosent, men i slutten av september var den gått ned til 69 prosent. I UNHCRs foreløpige undersøkelse av syriske migranter og flyktninger i Hellas, er majoriteten av de spurte arabiske (78%), sunnimuslimske (87%) menn (83%) i aldersgruppen 18-35 (71%) år. 45 prosent er gift og 44 prosent har barn.

Så langt i 2015 har hele 720.000 mennesker søkt asyl i EUs 28 medlemsland samt Norge og Sveits.  80 prosent av asylsøkerne kommer fra andre land enn Syria. Asylsøkere med endelig avslag på oppholdstillatelse forblir som regel i Europa likevel: i 2014 lyktes EU bare i å sende 39 prosent av alle avviste asylsøkere tilbake til hjemlandene.

Det er flere steder meldt om voldtekter på og i nærheten av asylmottak, men omfanget av det første er ikke kjent fordi det sjelden anmeldes.

Avisen die Welt skriver ellers om flere tilfeller av overgrep mot kristne asylsøkere og foreningen Orientalske Kristnes Centralråd oppfordrer til å ta hensyn til religion når det gjelder asylsøkeres plassering.

Hovedparten av volden skjer imidlertid innenfor muslimske grupper:

»Sunnier kæmper mod shiaer, der er salafister med de forskelligste synspunkter. De prøver at gennemtvinge deres regler. Kristne bliver sat under massivt pres, og shariaen skal følges. Kvinder tvinges til at bære slør. Mænd tvinges til bøn. Islamister vil have deres værdier og orden her,« siger Wendt. Desuden forekommer »misbrug og voldtægt«, hvilket vanskeligt lader sig dokumentere, fordi ofrene er bange for at anmelde overgrebene.

Nestformann i politiforbundet, Jörg Radek, mener også at man bør vurdere å skille muslimer og kristne asylsøkere fra hverandre, samtidig som han mener det må gjøres noe med overfylte sentre.

Tysk politi har nådd smertegrensen fordi de stadig blir utkalt til å ordne opp i slagsmål på mottakene. Radek mener derfor at mottakene bør ansette trent sikkerhetspersonell for å avlaste politiet:

«Når der er 4.000 mennesker på et center, som kun har 750 senge, så giver det aggressioner, hvor selv en lille ting som det at gå på toilettet fører til håndgribeligheder,» siger Radek til Die Welt.

Det var netop, hvad der skete fredag i Leipzig. Her gik 200 syrere og afghanere til angreb på hinanden bordben og sengestel, fordi man ikke kunne blive enig om, hvem der først skulle gå på toilettet.

I mottaket i Kassel gikk 70 pakistanske asylsøkere løs på albanere med aluminiumsstenger fra sengene som hevn for en banal hendelse i en matkø. En 80 år gammel pakistaner ble sint på en 18 år gammel albansk mann som snek i køen, men albaneren slo ham i ansiktet. En vaktmann som kom til ble også slått av 18-åringen. I hevnangrepet som fulgte ble 14 skadet, noen alvorlig. Det måtte 50 politibetjenter til for å skille partene fra hverandre.

Volden har utløst en stigende bekymring hos politikere, som som vanlig viser hva de er laget av. Bekymringen skyldes nemlig ikke bare at uskyldige risikerer å komme til skade og/eller hvilke følger de religiøse og politiske konfliktene migrantene bringer med seg kan få for landet som helhet og ikke minst integreringen, men denne – for dem – mer vesentlige frykten: at velgerne skal reagere negativt på politikken som føres og konsekvensene av den:

En væsentlig årsag er en frygt for, at volden kan få stemningen til at tippe over for asylsøgerne i befolkningen. Tyskland ventes i år at modtage omkring 1 mio., heraf skønnes omtrent halvdelen at blive anerkendt som flygtninge.

Stemningen i befolkningen har indtil nu været overvejende positiv, anført af forbundskansler Angela Merkel, der medgiver, at opgaven er stor, men at »vi klarer det«. En langsom sagsbehandling, f.eks. med at skaffe en form for beskæftigelse til enlige unge mænd, har imidlertid ikke gjort tingene lettere. Men de mange meldinger om vold kan i særlig grad vende billedet, siger politikere.

Jyllands-Posten: Tysk politi: Lad ikke kristne og muslimske asylansøgere bo sammen

Jyllands-Posten: Voldelige overgreb blandt asylsøgere foruroliger tyske politikere og politi (krever abonnement)