Politikk

Omkamp om statsborgerskap

Integreringsminister Inger Støjberg (V) i Danmark gjør det klart at hun vil gjenoppta vurderingen av en rekke statsborgerskap som tidligere er gitt på dispensasjon. Det startet med 225 saker, nå er tallet 2.750.

En rekke personer i Danmark har fått det de kan ha oppfattet som tilslag på dansk statsborgerskap, men enda ikke formelt fått det. I forbindelse med valget fikk 225 av disse et brev fra Justisdepartementet om at de fikk statsborgerskap på dispensasjon, men om det ble endelig avgjørelse var avhengig av om retningslinjene ble endret etter valget. Det var Infødsretsudvalget (statsborgerskapskomiteen) i Folketinget som foreslo at disse 225 sakene skulle opp til ny vurdering.

Integreringsminister Inger Støjberg (V)

Integreringsminister Inger Støjberg (V)

Men integreringsminister Inger Støjberg (V) vil det annerledes. Hun vil ha ytterligere 2.500 statsborgerskapssaker opp til ny vurdering i Folketinget, personer som altså hittil har trodd at det danske statsborgerskapet var oppnådd. Dermed er det snakk om til sammen over 2.750 saker.

Støjberg møter kritikk for sin vurdering, både fra opposisjonen, støttepartier og i egne rekker.

Støttepartiet Liberal Alliance (LA) sier de vil spenne ben på Støjberg forslag:

LA vil af princip stemme for tildeling af statsborgerskab til samtlige af de omfattede personer, selv om partiet stemte nej til mange af dem, da de blev behandlet første gang. Sammen med de røde partier tegner der sig derfor et flertal for at fastholde de tusindvis af forhåndsgodkendte statsborgerskaber, mens ministeren står tilbage med et mindretal – og et kritisk bagland, skriver Politiken.dk.

Støjbergs politiske kollega og tidligere integreringsminister, Birthe Rønn Hornbech, mener at et slik forslag «ikke hører hjemme noe sted». Avisa Politiken påpeker at heller ikke folketingsgruppen til Venstre har stått først i køen for å forsvare sin integreringsminister. Også lokale Venstrefolk reagerer og mener at man ikke først kan gi folk troen på at de vil få statsborgerskap, for så trekke det tilbake like etterpå.

Støjberg selv forsvarer sitt forslag. Hun mener at det ikke kan være en hemmelighet for noen at hun mener, og Regjeringen mener, at vilkårene for å få statsborgerskap i Danmark har vært for enkle. Det har vært altfor mange som har fått statsborgerskap på dispensasjon, fastslår Støjberg.

Regjeringen har da også foreslått å stramme inn kravene for å få dansk statsborgerskap, noe Sosialdemokratene støtter.

Til Politiken sier Støjberg at hun er kjent med kritikken:

»Det er helt rimeligt og legitimt, at vi prøver sagerne af igen, når der er et nyt flertal i Folketinget«, siger hun og kan ikke stille noget op over for LA’s benspænd.

»Jeg har hele vejen været bekendt med Liberal Alliances syn. Men nogle gange er det også sådan, at man som politiker skal tage diskussionen åbent, hvis man mener, at der er noget principielt forkert«.

Saken skal opp i dag i Infødsretsudvalget.