DK: Sosialdemokratene går inn for skjerping av kravene til statsborgerskap

Den borgerlige regjeringen i Danmark går inn for å skjerpe kravene for å oppnå dansk statsborgerskap. Opposisjonspartiet Sosialdemokratene hilser forslaget velkommen.

Den borgerlige regjeringen i Danmark går inn for å skjerpe kravene for å oppnå dansk statsborgerskap. Opposisjonspartiet Sosialdemokratene hilser forslaget velkommen.

Utlendings- og integrasjonsminister for Venstre, Inger Støjberg, vil kreve at søkerne har bedre danskkunnskap, mer viten om danske forhold og lenger tid som selvforsørgende før de får dansk statsobrgerskap og rett til å stemme ved politiske valg. I tillegg skal det gjøres vanskeligere å få statsborgerskap hvis søkeren har begått kriminalitet.

danskpas

Socialdemokraternes indfødsretsordfører, Astrid Krag, vil ikke forholde sig til de enkelte forslag, men hun forklarer, at det er afgørende, at flere lærer dansk, så færre vil skulle have dispensation fra kravene.

Sidste år var der nemlig omkring 1700 ansøgere, der fik dispensation fra at leve op til kravene for at få statsborgerskab, og det skal der efter Krags mening laves om på.

– Den diskussion bliver nødt til at gå skridtet længere, end Inger Støjberg lægger op til. Der er nogle relativt store grupper, som simpelthen ikke lærer dansk. Det er nogle af de ting, vi vil tage med, siger Astrid Krag.

Under den sosialdemokratiske regjeringen ga f.eks. diagnosen Posttraumatisk stressyndrom automatisk dispensasjon fra å leve opp til kravene. Det mener Krag at det er viktig å gå bort fra.

– Det er en stor ting å bli dansk statsborger og derfor er det knyttet noen betingelser til. Utsikten til dansk statsborgerskap er en tilskyndelse til å bli god i dansk og sette seg inn i danske samfunnsforhold, sier Astrid Krag til Jyllands-Posten.

Jyllands-Posten: S er med på strammere krav til statsborgerskab