Justisministeren har tatt poenget

Justisminister Ander Anundsen fra Fremskrittspartiet (FrP) har tatt poenget. Han sier at Norge vurderer grensekontroll, ikke minst ut fra mangelfull registrering. Dermed har HRS fått full uttelling for vår avsløring om sammenbrudd i Politiets utlendingsenhet (PU).

Justisminister Ander Anundsen fra Fremskrittspartiet (FrP) har tatt poenget. Han sier at Norge vurderer grensekontroll, ikke minst ut fra mangelfull registrering. Dermed har HRS fått full uttelling for vår avsløring om forestående sammenbrudd i Politiets utlendingsenhet (PU).

HRS meldte 12.september at politiet er i ferd med å miste kontrollen da kaos råder i asylstrømmen. Kilder i PU forteller til rights.no at på grunn av stor økning av asylsøkere til Norge, klarer ikke PU å følge opp med en tilfredsstillende registrering. Dermed foretas en «forenklet registrering» før de sendes ut i landet. Men den mangelfulle registrering gjør at PU egentlig ikke vet hvem disse er, utover at denne forenklede registrering tilsier at de tilhører 25 ulike nasjonaliteter.

Skal Anundsen ta kontroll over folkevandringen og sikkerheten vår?

Skal Anundsen ta kontroll over folkevandringen og sikkerheten vår?

I dag kunne vi fortelle at relevante kilder i PU har bekreftet overfor oss at de har gjort funn av materiale hos asylsøkerne som peker rett tilbake på Den Islamske staten (IS). Men politiet har heller ikke kapasitet til å få sjekket dette godt nok. PUs kapasitet er sprengt. Beredskapen svikter, ergo er vår sikkerhet truet.

Nå har alvoret gått opp for justisministeren.

Norge vurderer fortløpende om det skal innføres grensekontroll, sier Anundsen (NRK Dagsnytt kl 17:00). Ifølge UDI kom det 790 asylsøkere til Norge i forrige uke. Anundsen sier han vil vurdere grensekontroll hvis det kommer veldig mange som ikke blir registrert på en tilfredsstillende måte.

Ut fra hva våre kilder i PU har fortalt, er vi i liten tvil om at grensekontroll innføres.