Innvandring

Politiet finner IS-materiell på asylsøkere. Ikke kapasitet til å sjekke alle.

For kort tid siden ble det kjent at PST ble koblet inn av Politiets Utlendingsenhet (PU) grunnet funn på asylsøkere. Vi fikk ikke vite hva funnene handlet om, noe rights.no mener er kritikkverdig. Befolkningens sikkerhet og rett til sentral informasjon om hva som foregår i denne folkevandringstiden, burde veie tungt. Rights.no får nå bekreftet vår mistanke fra kilder i PU: Politiet finner IS-relaterte bilder og videoer i asylsøkeres mobiltelefoner og nettbrett. Det er langt fra ressurser til å sjekke alles telefoner og brett.

Sent i august kunne vi fortelle at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble koblet inn av Politiets utlendingsenhet (PU) grunnet funn på asylsøkere: «Det er gjort funn av materiell på søkerne som gir grunn til sikkerhetsbekymring», sa sjefen for PU Kristin Kvigne.

Kvigne sa A, hun ville ikke si B.

Vi antydet at funnene kunne være relatert til Den islamske staten (IS). Dette får vi nå bekreftet fra relevante kilder i PU. Materialet som er funnet i asylsøkeres mobiler og nettbrett peker rett tilbake på IS.

Det som er svært foruroligende er at politiet langt fra har kapasitet til å sjekke alle mobiler og nettbrett. Som en kilde i PU sier det: «Alle mobiler og nettbrett burde vært beslaglagt». Kun slik kan man på et senere tidspunkt gå gjennom eksempelvis billedmateriale.

Som vi meldte på lørdag, er kapasiteten i PU på bristepunktet. Fra nye kilder i PU som vi har snakket med i dag, heter det at PU er i en «krisesituasjon», og det snakkes om forestående «systemkollaps». Presset på de ansatte er formidabelt. Det er «et enormt forbruk av overtid», heter det. Det er «de erfarne» politibetjentene som nå «drifter» PU.

Skal Anundsen ta kontroll over folkevandringen og sikkerheten vår?

Skal justisminister Anundsen (FrP) ta kontroll over folkevandringen og sikkerheten vår?

Langt de fleste asylsøkere som ankommer PU i Oslo får kun en forenklet registrering, også kalt «miniregistrering». En slik registrering er «ikke fullgod på noen måte», bekrefter kilder igjen i dag. Man avgir kun fingeravtrykk, fotograferes, oppgir navn og får et ID-kort før man sendes videre ut i Norge. Så kommer det: «Det store problemet er at vi ikke får klarhet i folks identitet. Vi har heller ikke ressurser til en fullgod etterregistrering. Det kan derfor bli vanskelig å returnere folk med avslag på asylsøknad når vi ikke vet hvem de er. Nå i dag er det krise. På sikt er dette katastrofalt.»

Det snakkes også om et uholdbart «totaltrykk» på de ansatte. På den ene siden skal de oppfylle justisminister Anders Anundsens (FrP) krav om 7 800 uttransporteringer i år, nå justert ned til 7 500, mens de på den andre siden skal ta imot de daglig mange nyankomne.

Politisk hadde «ingen laget planer for dette som kom». Nå blir «planene utarbeidet midt i prosessen».

Altså svikter beredskapen, og det går på sikkerheten løs.

Vi må ha et PU som fungerer. Regjeringen bør også lytte til folket som ifølge meningsmåling hos Nettavisen vil ha grense- og passkontroll innført igjen.

92 prosent for, 8 prosent mot.

Meningsmåling hos Nettavisen.

Meningsmåling hos Nettavisen.