Innvandring

Asylsøkere med avslag forsvinner – og Merkel setter inn marinesoldater

Flere og flere av asylsøkerne som får avslag på opphold i Sverige, går under jorden. Migrasjonsminister Morgan Johansson (S) sier at situasjonen er "alvorlig". Mindre alvorlig blir det neppe i fremtiden heller, med den innvandringstakten som Sverige har. Men mens Sverige lever i sin egen verden, har Angela Merkel snudd 180 grader. Nå vil hun sende 1.000 tyske marinesoldater til Middelhavet - med et helt annet mandat enn de som allerede er der.

Sverige mottar nå 1.000 asylsøknader hver dag, samtidig som ytterligere 800-1.000 ankommer Sverige som et transittland på sin vei til Finland eller Norge. Bare på én uke (fra 6.september) kom 5.241 asylsøkere. Av disse sier ca. halvparten at de er fra Syria, samtidig som det er en kraftig økning fra Afghanistan og Irak.

I tillegg sliter svenskene med at stadig flere asylsøkere med avslag ikke reiser hjem, men går under jorden. Knapt halvparten av de avviste asylsøkerne i 2014 forlot Sverige.

– Det är allvarligt. Det handlar om att upprätthålla en grundprincip, säger, säger migrationsminister Morgan Johansson (s).

Det er nesten så man ikke tror hvordan det tenkes. «Opprettholde et grunnprinsipp»? At alle skal være snille og greie og følge de angitte spillereglene? Er Sverige intet annet enn et «annet sted»?

– De som fått avvisningsbeslut måste lämna landet. Annars får vi ett kraftigt ifrågasättande av hela migrationspolitiken, säger Johansson.

– Ännu värre är att vi får en växande grupp som lever i en gråzon.

Svenskenes tro på «ordning och reda» er like grenseløs som deres grenseløse innvandringspolitikk:

– Om stödet för migrationspolitiken ska vara starkt så kan man inte hålla på att svaja. Det ska vara ordning och reda. Har du fått uppehållstillstånd får du stanna, har du inte fått då ska du lämna landet, säger Johansson.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel har skiftet kurs.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel har skiftet kurs.

Dette sies altså i fullt alvor mens Europa regelrett invanderes i skyggen av flyktningekrisen. Angela Merkel gjorde vondt verre med å sette Dublinforordningen og Schengen-samarbeidet ut av spill, og det har visst aldri falt henne inn at migrasjonsstrømmer er et tegn på velstand, ikke fattigdom.

Så selv om Merkel relativt raskt innså invitasjonstabben sin, var skaden allerede skjedd. Da nytter det ikke å prøve å ro seg ut av situasjonen ved å snakke om kvoter, fordeling og felles ansvar. Det har hun kanskje også sluttet med. Nå vil hun sette inn enda flere tyske soldater. Ved Middelhavet.

Tyskland planlegger å sende 950 bevæpnede marinesoldater til Middelhavet for å stoppe den ulovlige menneskesmugling inn i Europa. Soldatenes mandat er å stoppe, konfiskere og om nødvendig ødelegge menneskesmuglernes båter, melder The Guardian ifølge BT.dk.

Planen er godkjent i det tyske kabinettet, nå er det opp til parlamentet å ta den endelige avgjørelsen. Det er 350 tyske soldater allerede i området, men deres mandat har først og fremst vært å redde flyktninger.

Planen ble kjent for offentligheten av George Streiter, talsperson for Merkel, på onsdag. «Regjeringen besluttet i dag deltakelse av tyske væpnede styrker i en ny fase av den EU-ledede operasjonen EUNAVFOR MED», lød kunngjørelsen. Det skjedde altså samme dag som statsminister Solberg var i Berlin, der hun også møtte Merkel.

At man går inn i en «ny fase» kan tyde på at ny informasjon har tilkommet. For det er neppe økt tilstrømning i seg selv som er den utløsende årsaken, den har vært kjent en stund. Det kan være at statsminister Solberg, som deltok på gårsdagens møte i Den utvidete utenriks- og forsvarskomité (DUUFK), har informert om en «ny fase» i sakens anledning – i alle fall kom det ingen grensekontroll, som kunne vært et mulig utfall.

I dag ble vi heller kjent med noe annet, nemlig at Norge skal bruke ytterligere 270 millioner kroner for å møte økningen av asylsøkere. Men merk så en interessant forklaring på en bevilgningsøkning på ca. 47 millioner: «Norsk deltakelse i Frontex-operasjon Triton har hatt en noe annen karakter, og kostet mer enn opprinnelig forutsatt.» Hva menes med «en noe annen karakter»? Skal Norge nå med i operasjonen EUNAVFOR MED? Hva innebærer i så fall det?

Jeg regner med det ikke er siste ord vi hører i denne saken.