Islam

Tusenvis av ungdom vil leve som i dagens Midtøsten

Aftenposten åpnet i går en serie med utgangspunkt i den fascistiske organisasjonen Islam Net.  Ifølge Aftenposten, vil de unge leve som man gjorde på den arabiske halvøya for 1400 år siden. Jeg ville heller sagt at de vil leve under allerede eksisterende lovverk i en rekke islamske stater i…

Aftenposten åpnet i går en serie med utgangspunkt i den fascistiske organisasjonen Islam Net.  Ifølge Aftenposten, vil de unge leve som man gjorde på den arabiske halvøya for 1400 år siden. Jeg ville heller sagt at de vil leve under allerede eksisterende lovverk i en rekke islamske stater i dag. Ureformert islam lever nemlig i beste velgående.

Det er prisverdig at Aftenposten tar opp stafettpinnen til Human Rights Service, som i en årrekke har satt fokus på fascismen til Islam Net og deres hatpredikanter som flys inn til Norge jevnlig.

Vi savner dog et sentralt perspektiv: I tretten land i verden i dag er det dødsstraff for å være ateist – samtlige har islamsk lovverk. I ti land er det dødsstraff for homoseksualitet – samtlige har islamsk lovverk. Og hvis noen skulle være i tvil: IslamNet mener det samme om straffen for homofili, utroskap og frafall fra islam som samtlige av disse landene som styres av sharialover.

Islam Net er dessverre heller ikke en ”ny trend”. I Norge ble denne islamtrofaste organisasjonen stiftet for sju år siden, og har hvert eneste år avholdt sin ”Fredskonferanse”. I tillegg avholder de utallige andre arrangement med hatpredikanter på programmet – ofte i samarbeid med store etablerte norske moskeer.

Den samme fascismen fant vi i Islamic Cultural Center og Minhaj ul-Quran, presentert i rapport for ni år siden.

En av predikantene i år, Imran Ibn Mansur, omtales av Aftenposten som «en av de karismatiske, islamske predikantene som fremkaller hjertebank, tårer, smil, og også litt blygsel, fordi han er så direkte. Forkynnelsen hans treffer unge mennesker som søker etter mening i livet, tilgivelse, tilhørighet og ro i sjelen.»

Ja, Imran Ibn Mansur er direkte. Det skal han ha. Hvor mye ro i sjelen han gir, og til hvem, er adskillig mer tvilsomt. For et halvt års tid siden ble derfor denne hatpredikanten» nektet adgang til University of East London. Årsaken var at han garantert framkaller både hjertebank og tårer hos unge homofile når han omtaler homofili som ”en skitten sykdom” forårsaket av ”skitten vestlig kultur”. Homoseksualitet faller inn under shariakategorien ”obskøn, skitten og skamløs”, sier Mansur.

London-universitetet syntes heller ikke noe om kjønnssegregeringen som praktiseres ved  arrangementene som Islam Nets talsmenn for steining og halshogging avholder. Men kjønnssegregering er også regelen, ikke unntaket, i land i Midtøsten, Nord-Afrika og deler av Asia, som har et lovverk sterkt influert av islam.

Paradokset er: Mens Den islamske staten fordømmes for praktisering av hududstraffer som halshogging, fordømmes ikke Saudi-Arabia for å praktisere nøyaktig det samme. Sjeikene der halshogde eksempelvis mer en én person hver dag i august i fjor, en ”seremoni” som fortrinnsvis skjer etter fredagsbønnen.

Siden begynnelsen av 1970-tallet har Saudi-Arabia brukt milliarder av dollar på promotering av den bokstavtro grenen innen islam, wahabbismen. I 2004 la en tidligere amerikansk rådgiver for finansdepartementet fram følgende regnestykke for Senatet: anslagsvis hadde saudieren den gang brukt i overkant av 75 milliarder dollar på å spre ideologien sin: finansiering av tusenvis av moskeer, islamske sentre, og lønn til over 9000 wahabbi-misjonærer. (Til sammenlikning hadde Saudi Arabia bare 650 diplomater i 77 land på lønningslista si.)

Dette tillater Norge, Europa og resten av verden.

Samme år publiserte Washington Post en presentasjon av det saudiske ”Islam-departementet”, som håndterer alt som har med islam å gjøre, og som var ledet av Saleh Sheik, en direkte etterkommer av Abdul Wahab. Saleh Sheik anslo at hans departement den gangen, i 2004, hadde et årlig budsjett på rundt 530 millioner dollar, og at denne enorme summen i hovedsak gikk til å betale over 50.000 mennesker på Saudis lønningsliste. Da var ikke de hundrevis av dollar i form av personlige donasjoner fra Kong Fahd og andre kongelige, til promotering av islam hjemme og i utlandet, medberegnet, sa Sheik. Hvis man inkluderte de pengene, ble den totale årlige summen mellom 2 og 2,5 milliarder dollar.

Dommen mot Raif Badawi opprettholdes av bødlene i Saudi-Arabia.

Dommen mot Raif Badawi opprettholdes av bødlene i Saudi-Arabia.

I USA i dag er over 80 prosent av moskeene under wahabbi-innflytelse, ifølge Stephen Schwartz,   direktør for Center for Islamic Pluralism. I tillegg kommer kontroll av eiendommer, bygninger, utdanning og opptrening av imamer, distribusjon av innhold til prekener, litteratur, medier med mer. Dette spres igjen i moskeer og islamske foreninger i Norge og Europa.

President Obama og amerikanske styresmakter dyrker og pleier like ufortrødent det nære vennskapet med sin allierte Saudi-Arabia og Det Muslimske Brorskapet.

«Et knefall i olje» var en avisoverskrift som godt beskrev internasjonale politikeres og monarkers oppførsel da Saudi-Arabias kong Abdullah døde for kort tid siden. Mens Amnesty Norge holdt en liten protestmarkering mot det islamske saudidiktaturet med noen titalls mennesker, slapp verdens maktelite alt de hadde i hendene for delta i den avdøde islamfascistiske kongens begravelse.

Vår egen statsminister overrakte kondolanser på vegne av regjeringen, og kronprins Håkon kondolerte på vegne av det norske folket. Norge er nemlig handelspartner med Saudi-Arabia, landet som bryter alt som finnes av menneskerettigheter.

Norge har doblet sin handel med terrorregimet fra 2011 til 2014.

President Obama avlyste tur til Taj Mahal for å delta i begravelsen sammen med blant andre Prins Charles og David Cameron. Frankrikes president, Francois Hollande, dro også ned for å vise respekt overfor den kongelige islamfascisten. Kongens ideologi hadde bare et par uker før dette inspirert til nedslaktningen av en halv avisredaksjon i Hollandes hovedstad, Paris.

Dobbeltmoral er sikkert etter manges mening en altfor svak betegnelse på dette.

Sikkerhetspolitisk ekspert, Helge Lurås, er ikke overrasket over denne dobbeltmoralen.

“Menneskerettigheter er ikke overstyrende for strategiske allianser og forbindelser, verken i Midtøsten eller andre steder. Menneskerettigheter er retorikk snarere enn realiteter,” sa han i et intervju med Nettavisen.

”Saudi-Arabia er en stabiliserende faktor i Midtøsten,” heter det. Da snakker man selvsagt ikke om landets rolle i å oppildne til og finansiere et verdensomspennende opprør med målsetting om å erstatte samtlige av vestens sekulære demokratier med islamsk kalifat og religiøst diktatur.

Det er den stabiliserende effekten på verdensøkonomien det her er snakk om:

”Faller Saudi-Arabia så tror jeg egentlig at alle de andre gulfstatene er ferdige. Et statssammenbrudd i Saudi-Arabia vil sette oljeproduksjonen deres i fare. De produserer mer enn ti prosent av verdens forbruk, så det ville ha stor effekt på verdensøkonomien,” ifølge Lurås. Og videre:

”Saudi-Arabia er ikke spesielt viktig for Norge, men fordi vi er en nær alliert av USA og fordi Norge er opptatt av sine gode forbindelser til USA, så er det bakgrunnen for at Norge pleier et godt forhold til Saudi-Arabia.”

Så en globalisert verdensøkonomi er hovedårsaken til at vesten ikke kan utfordre og bekjempe opphavet og kilden til islamsk fascisme og terror. Da kan verdensøkonomien kollapse. Norge er, som Lurås sier det, avhengig av USA og NATO.

Islam Nets karismatiske ungdomsforførere, utdannes ved etablerte islamske institutter, der de studerer de fire sunniskolene av rettsvitenskap (fiqh) og alle de grunnleggende islamske vitenskaper inkludert usul-al-fiqh, usul-al-hadith og tafsir. Å få studere ved de velkjente universitetene, enten i Egypt eller Saudi-Arabia (Medina), gir predikantene prestisje.

Hvordan økonomi og energi (olje) overstyrer våre verdier, er et tema som fortjener bred oppmerksomhet.