Islam

Skal den kulturelle imperialismen få fortsette?

Med den ene hånden arbeider Regjeringen mot radikalisering. Med den andre hånden tillates verdimessig kulturell imperialisme fra kanskje verdens verste despotier. Som HRS har avslørt, er det nemlig ingen grenser for hvor mye hvem som helst kan pøse inn av dollar til ekstreme bevegelser i Norge. Skal justisminister Anders Anundsen la dette få fortsette? Hvis svaret er ja, tilsier all realisme at vi er på full fart inn i radikal islams tidsalder – også i Norge.

Det islamske forbundet, ved Basim Ghozlan, ser ut til å ha funnet smutthullet for å kunne motta millioner av kroner fra land i Midtøsten, være seg stater, organisasjoner eller private personer, ved å opprette en privat stiftelse, avslørte vi i går. Slik kan man uforstyrret gå til innkjøp av tomter og reise stormoskeer i Norge.  Den eneste politikeren så langt som har reagert, er Christian Tybring-Gjedde, denne snart enslige politiske svalen med et brennende verdiengasjement for det gode Norge.

islam2

Stiftelsesloven har altså ikke tatt høyde for dagens norske virkelighet, der sterke krefter jobber intenst for å utsondre særlig unge muslimer fra et norsk verdifellesskap. På den andre enden av bordet sitter Anders Anundsen, som fornøyd i dag kunne legge frem en veileder for kommunene for å forebygge at unge nordmenn lar seg inspirere av Den islamske staten. Veilederen skal gi ”førstelinjen i kommunene mulighet til å møte fenomenet med god kunnskap. Veilederen skal gi trygghet og et grunnlag for å håndtere en bekymringsfull utvikling hos enkeltpersoner og miljøer”.

Jeg antar at Anundsen og resten av Regjeringen har fått med seg at alle kjente terrorister og jihadister i Norge har hatt tilhold i moskeer. Jeg antar at Anundsen og resten av Regjeringen ikke ønsker å få en offentlig innsikt i hva disse moskeene forfekter av ideologi. Hvorfor? De orker ikke å ta i ubehaget som de vet vil skape offentlig støy: Islams apologeter, islams talspersoner og ytre venstre flanke vil gripe til malingsspannene sine. Ettersom det er samme politiske tone nesten over hele Europa, kan Regjeringen i behag lene seg tilbake og la skuta ideologisk hangle videre.

Jeg vil minne om noen tall som kom på bordet for noen år siden på rights.no.  Det handler om saudiernes iherdige innsats for å forpeste vesten, og innsatsen bak disse tallene daterer seg 13 år tilbake i tid. Altså er ikke de iherdige i Qatar og andre land i Midtøsten inkludert:

Ifølge et ugentligt nyhedsmagasin, som den saudiske kongefamilie den 1. marts 2002 lagde på internettet, «har kong Fadhs indsats på dette område været astronomisk og løber op i mange milliarder saudiske riyal. Hvad angår islamiske institutioner, er resultatet blevet ca. 210 islamiske centre, der helt eller delvis er finansieret af Saudi-Arabien, mere end 1.500 moskéer, 202 centre for højere uddannelse og næsten 2.000 skoler, der skal uddanne muslimske børn i ikke-muslimske lande i Europa, Nord- og Sydamerika, Australien og Asien.

13 år senere kan man jo ane seg hva andelen moskeer, institusjoner og læresteder vi i dag snakker om. Som en analytiker fra Rand Corporation sa det i en privat sammenheng den gang:

«…saudierne er aktive på ethvert niveau af terror-kæden, fra planlægningen til finansieringen, fra ledelsen til den praktiske udførelse, som ideologer og propagandister. … Saudi-Arabien understøtter vore fjender og angriber vore allierede.» Rapporten gik endnu videre og beskrev Saudi-Arabien som «som ondskabens kerne, den vigtigste bagmand, den farligste modstander» i Mellemøsten. Det har længe været Saudi-Arabiens ambition «at udbrede islam til alle verdens hjørner»…”

I et omfattende intervju med Syrias president Bashar al-Assad, advarer Assad Europa. All terroren som har skjedd i Europa siste årene, har Syria advart mot gjennom årene, sier han.

– Allt som har inträffat i Europa, och då menar jag terroristattacker, har vi varnat för från början av krisen. Jag sa att Syrien är en förkastningslinje. Om du inte kan hantera denna förkastningslinje kommer det ge eko och spridas till olika områden, även i Europa. Då sades det att Syriens president hotade. Jag hotade inte, jag beskrev vad som skulle hända. Man behöver inte vara ett geni, för det är slutsatsen av flera tidigare händelser i vår region och vi har 50 års erfarenhet av den här typen av terrorister. De lyssnade inte, men de hade varnats för vad som skulle hända. Det vi såg i Frankrike, på Charlie Hebdo, självmordsförsöken i Köpenhamn, i London, för tio år sedan i Spanien…det är toppen av isberget. Terrorism är ett stort berg. Det är inte enstaka händelser. När de enstaka händelserna inträffar måste man vara medveten om att det finns ett stort berg under ytan som man inte ser. Så länge detta berg finns och så länge europeiska företrädare fjäskar för länder som Saudiarabien och Qatar för deras pengars skull och säljer sina värderingar och tillåter Wahhabi-ideologin att tränga in i vissa europeiska samhällen, förväntar jag mig att det blir fler attacker.

Den islamske staten og Det muslimske brorskapet, samme Brorskap som bakmennene i den nye Amanastiftelsen tilhører, er ”Europas bakgård”, fortsetter Assad. Den neste advarselen lyder slik: Du kan vedta tiltak mot mye, men du kan ikke kontrollere ideologi. Når ideologi har etablert seg, ”er det veldig vanskelig å bli kvitt den”. Assad sier for øvrig at de ”farligste IS-lederne i vår region er skandinaviere”.

Hørte du, Anundsen? Og så er det dette støttende omlandet, som typisk har maktdominans i mang en moské i Norge. Dét kan du gjøre noe med. Selvsagt kan Regjeringen fatte vedtak for å stanse ideologisk forpesting. Det handler om ideologisk forsvarskamp. Og det haster, for vi står overfor titusener av unge som de ideologiske hjernevaskerne vil prøve å få tak i. Jo flere de lykkes å ødelegge verdimessig, dess vanskeligere blir det ”å bli kvitt” denne ideologien.

Vi er nok allerede på overtid, tror jeg.