Eksterne skribenter

Ibn Warraq skal samarbeide med rights.no

Den verdenskjente islamkritikeren og forfatteren som lever under pseudonymet Ibn Warraq, har inngått avtale om faste bidrag til rights.no og sappho.dk til danske Trykkefrihedsselskabet. Warraq, født i India og oppvokst i Pakistan, og nå bosatt i USA, er kanskje mest kjent i Norge for boken ”Why I am not a Muslim”, også oversatt til norsk, ”Hvorfor jeg ikke er muslim”. I sitt første bidrag til Rights og Sappho tar Warraq opp den pågående og voldsomme saudiske indoktrineringen de siste 30 årene i vestlige land.

Hege Storhaug, HRS

Ibn Warraq. Foto: snaphanen.dk

Boken Hvorfor jeg ikke er muslim, er et uunngåelig verk for dem som er opptatt av kritisk tenkning i forhold til islam. Boken er tungt kildebelagt og er således et oppslagsverk i seg selv. Warraq har ledet an i flere år på den internasjonale arenaen med skarp kritikk av islam, en religion har selv fikk inn med teskje på koranskole i Pakistan som barn, der han lærte koranen utenat. Avtalen med Warraq er at han skal levere to månedlige bidrag som publiseres med enerett på rights.no og sappho.dk.

I det første bidraget tar Warraq opp et hyperaktuelt tema for også Norge, nemlig hvordan Saudi-Arabia jobber for å spre wahhabismen. I Norge er det ingen som helst oversikt over hvor mange petrodollar som har seget inn hos oss fra den arabiske halvøya med intensjon om å islamisere Europa, men det er en kjent sak at det planlegges en moské aller lengst nord i verden i Nordens Paris, Tromsø. Det sies fra mosképlanleggerne at en saudisk forretningsmann vil bidra med 20 millioner kroner til moskébygget, hvilket jeg betviler stemmer. Det er mer sannsynlig at pengene kommer fra et saudiskstyrt organ.

Saudisk-finansierede skoler prædiker had og krig
Av Ibn Warraq, for rights.no og sappho.dkNogle amerikanere er blevet opmærksomme på den kendsgerning, at 15 af de 19 terrorister, der var indblandet i angrebet den 11. september 2001, var saudier. Som det i juli 2002 blev beskrevet i en privat briefing af en analytiker fra Rand Corporation – der ikke udtrykte Rands officielle holdning – var det “ikke nogen tilfældighed”. Briefingen kunne også berette, at «saudierne er aktive på ethvert niveau af terror-kæden, fra planlægningen til finansieringen, fra ledelsen til den praktiske udførelse, som ideologer og propagandister. … Saudi-Arabien understøtter vore fjender og angriber vore allierede.» Rapporten gik endnu videre og beskrev Saudi-Arabien som «som ondskabens kerne, den vigtigste bagmand, den farligste modstander» i Mellemøsten. Det har længe været Saudi-Arabiens ambition «at udbrede islam til alle verdens hjørner», og det er en islam baseret på den lære, der skyldes sheik Muhammad ibn abd al-Wahhab (1703-1787, red.). Til det formål har Saudi-Arabien gennem de seneste 30 år finansieret opførelsen af skoler, madrassaer (koranskoler, red.) og højere læreanstalter. En bog, som den saudiske kulturmission i USA offentliggjorde i 1995, forklarer, hvordan eleverne fra første færd indprentes, at deres fundamentale loyalitet er til islam, og at de bør afvise ethvert system, der strider mod den islamiske lov, shariaen. Eleverne er også – som en grundpille i det saudiske uddannelsessystem – pålagt den religiøse pligt at udbrede islam over hele verden, selv når det indebærer «fysisk» kamp.

Ifølge et ugentligt nyhedsmagasin, som den saudiske kongefamilie den 1. marts 2002 lagde på internettet, «har kong Fadhs indsats på dette område været astronomisk og løber op i mange milliarder saudiske riyal. Hvad angår islamiske institutioner, er resultatet blevet ca. 210 islamiske centre, der helt eller delvis er finansieret af Saudi-Arabien, mere end 1.500 moskéer, 202 centre for højere uddannelse og næsten 2.000 skoler, der skal uddanne muslimske børn i ikke-muslimske lande i Europa, Nord- og Sydamerika, Australien og Asien.» Wahhabi-islams fortræffeligheder Et islamisk akademi, der nu går under navnet Islamic Saudi Academy (ISA) blev oprettet i Washington, DC i 1984, og det blev oplyst, at det i 2002 underviste 1.200 studerende tilhørende 29 nationaliteter i wahhabi-islams fortræffeligheder. Allerede i 1990’erne pegede forskellige iagttagere på det had, der karakteriserer de islamiske lærebøger, der bliver brugt i disse akademier. Der er tale om bøger, som prædiker intolerance mod kristne, jøder og alle ikke-muslimer, som understreger nødvendigheden af at dræbe homoseksuelle og tager til orde for islams overlegenhed og pligten til at udbrede islam med militære midler. ISA er blot én af 20 saudisk-finansierede skoler i De Forenede Stater. Den 11, juni 2008 udsendte den Amerikanske Kommission for International Religionsfrihed (U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF)) en skarpt formuleret rapport om 17 lærebøger, der bliver brugt i USA. Det tværpolitiske USCIRF blev i 1998 oprettet i medfør af den amerikanske Lov om International Religionsfrihed (International Religious Freedom Act) for at overvåge, hvordan det står til med tanke-, samvittigheds-, religions- og trosfriheden i udlandet, sådan som de er defineret i Den Universelle Menneskerettighedserklæring. Kommissionen har desuden til opgave at komme med selvstændige politiske anbefalinger til præsidenten, udenrigsministeren og kongressen. Selvom den saudiske regering havde overdraget de lærebøger, der blev brugt af ISA, til det amerikanske udenrigsministerium, havde det ikke stillet dem til rådighed for offentligheden og ikke engang til USCIRF. Alligevel havde USCIRF «held til fra uafhængige kilder … at skaffe sig og gennemgå 17 ISA-lærebøger, der blev brugt i dette skoleår. Skønt disse tekster kun udgør en lille del af de bøger, der bliver brugt i denne saudiske regerings-skole, bekræftede kommissionens gennemgang, at disse tekster faktisk rummer nogle yderst problematiske passager, som ikke lever op til internationale menneskeretsnormer.» I juli 2006 havde den saudiske regering lovet den amerikanske regering. at den ville «revidere og opdatere lærebøgerne med henblik på at fjerne afsnit, der taler medsættende om muslimer eller ikke-muslimer, eller som fremmer had mod andre religioner eller religiøse grupper». At den saudiske regering endnu ikke havde gjort det i 2008, fremgår klart af de eksempler, som USCIRF-rapporten pegede på. Oversat til dansk af Lars Hedegaard, sjefsredaktør hos sappho.dk