Politikk

Regjeringen går? Er Støre klar?

Mye kan tyde på at det kan bli flertall på Stortinget for å hente 10.000 syriaflyktninger til Norge. Det kan raskt bety slutten for Solberg-regjeringen. Spørsmålet er om Ap i det hele tatt vil fremme forslaget i Stortinget - da de neppe er klar for å ta over nå.

Er Jonas Gahr Støre klar til å ta over regjeringsmakta nå?

Er Jonas Gahr Støre klar til å ta over regjeringsmakta nå?

Aps landsmøte bestemte seg i helgen for å hente 10.000 syriske flyktninger til Norge over to år. Vedtaket ble fattet uten at Ap har regnet på hva kostnadene vil bli. Ap har heller ikke vurdert om det er mer formålstjenelige tiltak som pengene kunne vært benyttet til. Totalkostnadene for de 10.000 syrerne kan bli rundt 70 milliarder kroner for Norge. For det beløpet kunne vi bistått samtlige 1,8 millioner flyktninger fra Syria – hvis pengene hadde blitt benyttet i nærområdet heller enn et høykostnadsland som Norge.

Ap har derimot ikke tenkt å lytte til fornuft. De har tenkt å formidle et budskap til velgerne om et humant Ap. Men flere forstår nok at Ap med dette forlater en ansvarlig linje. Populismen styrer nå Ap-skuta.

Humane vil også andre partier fremstå som. SV er selvsagt selvskreven på denne listen og de foreslo 10.000 syriaflyktninger i forrige uke. Også Regjeringens støtteparti Venstre vedtok på sitt landsmøte forrige helg å gå inn for 10.000 syriske flyktninger til Norge over to år, og nå spekuleres det i om KrF vil vedta det samme på sitt landsmøte i mai og Sps sentralstyre i løpet av denne uken.

Men et slikt vedtak er ikke kompatibelt med Venstre og KrFs budsjettavtale med Regjeringen. For man kan vanskelig påstå at syriaflyktningene er asylsøkere, og antallet overføringsflyktninger for 2015 er bestemt i budsjettavtalen. I Innst. 16 S (2014-2015) heter det (min utheving):

D i s s e  m e d l e m m e r (generelle merknader fra Høyre og FrP, min anm.) viser til budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, og påpeker at budsjettavtalen medførte enkelte endringer på asyl- og flyktningefeltet. D i s s e  m e d l e m m e r er positive til at en større andel av mennesker på flukt håndteres gjennom FN-systemet, slik at færre behøver å legge livet sitt i hendene på kyniske menneskesmuglere for å komme seg til Europa og Norge. D i s s e  m e d l e m m e r viser til at budsjettavtalen forplikter Norge til å ta imot 500 flere kvoteflyktninger, slik at det totale antall kvoteflyktninger for 2015 nå er på 2 120 personer.

Hvis støttepartiene Venstre og KrF stemmer for økningsforslaget i Stortinget, som da vil være uten budsjettdekning, er det etter min vurdering et klart brudd med budsjettavtalen for 2015. I tillegg er det en total uansvarlig politikk som vil hefte med Venstre og KrF.

Men vil forslaget blir fremmet i Stortinget av Ap?

Neppe. I alle fall ikke i år, for hvis Venstre, KrF og Sp da stemmer for er det flertall for forslaget, som igjen betyr, etter all sannsynlighet, jamfør avtalebruddet, at Regjeringen går av. Men vil Støre det? Neppe, for han og Ap er nok ikke særlig lysten på å ta over makta nå. Det vil være et for høyt politisk spill for eventuell maktovertakelse i 2017.

Samtidig er spillet satt i gang – og det på høyt plan. For kommer det et privat forslag (dokument 8) til Stortinget er kortet allerede spilt. Og jeg tør vedde at SV-lederen allerede er i gang med kladden. Redigert kl. 13:15: Jeg er blitt gjort oppmerksom på at SV, ved Audun Lysbakken, Bård Vegard Solhjell og Karin Andersen, allerede har fremmet et slikt dok-8 forslag, datert 15.april. Men jeg merker meg også at de her sier «de to neste årene», altså ikke 2015. For 2015 heter det at de ber «regjeringen øke den økonomiske innsatsen i Syrias nærområde kraftig i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett».

Glemte jeg å nevne at mens våre politikere driver dette politiske spillet, så drukner tusenvis av mennesker i Middelhavet? For det kyniske er at de får oss til å tro at det er denne tragedien de tenker på, mens de egentlig bare samler egen makt. Det kan være at de møter seg selv i døra.