Innvandring

Statsborgerskap på falsk grunnlag?

Den drepte terrormistenkte Omar Abdel Hamid El-Hussein (22), som er født i Danmark, viser seg å ha palestinsk bakgrunn. Samtidig fremkommer det at han gikk han tre år på grunnskole i Jordan. HRS har tidligere i år avslørt at politiet i Norge har avdekket at hundrevis av påståtte statsløse palestinere som har fått opphold i Norge, var statsborgere av Jordan. Gjelder det samme for Omar Abdel Hamid El-Husseins familie?

I begynnelsen av februar i år avdekket HRS at Politiets utlendingsenhet (PU) mistenker at rundt 800 såkalte «statsløse palestinere» med opphold i Norge, har fått opphold på falskt grunnlag. Politiet kan så langt dokumentere at 400 av disse er statsborgere av Jordan, som altså har løyet seg til permanent opphold og norsk statsborgerskap. Overfor HRS er det også bekreftet at det er «mange flere på lista» til PU enn de 800 som er innrullet i et eget PU-prosjekt. Ledelsen i PU har ikke ville uttale seg til media om saken, men de har heller ikke avkreftet det pågående asyljuksprosjektet.

Avsløringen av den mest omfattende asyljukssaken i norsk innvandringshistorie vakte oppmerksomhet også i Danmark. Martin Henriksen, talsperson for integrering og innvanndring i Dansk Folkeparti, brakte saken inn i det danske Folketinget, hvor justisministeren Mette Fredriksen ble bedt om å redegjøre for om forholdene kan være de samme i Danmark.

Nå kan det vise seg at den antatte gjerningsmannen for terroren i København i helga, har slik bakgrunn. Ifølge Ekstrabladet har Omar Abdel Hamid El-Husseins foreldre palestinsk bagrunn. Samtidig heter det at han, født i Danmark, gikk tre år av sin grunnskole i nettopp Jordan. Hvorfor Jordan?

Det spørsmålet bør politiet i Danmark finne ut. For det kan være at denne familien har fått opphold i Danmark på falskt grunnlag, og således kan terrorsaken også bidra til å avdekke asyljuks.