Innvandring

Asylavsløringen til HRS opp i danske Folketinget. Granskning også i Norge?

HRS avslørte i går den mest omfattende asyljukssaken i norsk innvandringshistorie, der minimum 400 personer fra Jordan har fått urettmessig opphold. Saken får internasjonale konsekvenser. Den danske justisministeren, Mette Fredriksen, bes nå om å redegjøre for om forholdene kan være de samme i Danmark. Alle historiske piler peker i retning av at mønsteret er det samme i våre naboland, ja, i hele Vest-Europa.

Minimum 400 påståtte ”statsløse palestinere” viser seg å være borgere av Jordan, avdekket vi i går.  Ytterligere minimum 400 er innrullet i et eget etterforskningsprosjekt hos Politiets Utlendingsenhet. Hvis man plusser på familiegjenforeninger, som sannsynligvis mange har fått, snakker vi om et bedrag der flere tusen personer er involvert.

Det interessante nå er hvordan politisk ledelse under Anders Anundsen har tenkt å håndtere det massive bedraget som så langt har kostet oss et ukjent antall milliarder kroner. Presset på frihetsverdiene som innvandring fra Midtøsten medfører, bør også nevnes. Innvandring fra dette området er langt fra bærekraftig. Jukset er selvsagt også med på å underkjenne hele asylinstituttets legitimitet.

Tross det voldsomme omfanget av bedrag, valgte nesten alle toneangivende medier i går ikke å omtale forholdet. NRK Dagsnytt hadde avsløringen på topp kl 20 i går, antakelig fordi NTB omtalte forholdet, men NRK fjernet saken fra sendeflaten i neste nyhetssending av ukjente grunner. Om politisk ledelse kommer høyere på banen i dag, og eventuelt om PU vil lette noe på sløret, gjenstår å se.

Avsløringen mener vi burde reise spørsmål om full granskning av UDI som åpenbart rundhåndet har delt ut oppholdstillatelser til personer de ikke kjente identiteten til. Bør ikke ansvarlig lederskap i UDI gjennom årene stilles til ansvar?

Avsløringen vår nådde Danmark, der Den korte avis kan fortelle at den danske justisministeren fra Socialdemokratiet har fått saken på bordet sitt.  Martin Henriksen, talsperson for integrering og innvandring i Dansk Folkeparti, sørget for det i Folketinget.

”Norsk politi har for nyligt afsløret, at 400 statsløse palæstinensere, der havde fået asyl i Norge, var jordanske statsborgere. På den baggrund bedes ministeren redegøre for, i hvilket omfang dansk politi har lignende mistanker samt oplyse, om ministeren vil sætte en grundig undersøgelse i gang vedrørende statsløse asylansøgeres ægthed som statsløse.”

Danmark mottok rekordmange såkalte statsløse asylsøkere i fjor, totalt 1 265 personer, som er nesten en tredobling i forhold til året før. Norge mottok 410 statsløse i fjor, viser UDI-tall, som var en økning på nesten hundre personer fra 2013 (320 personer). Vil dagens regjering tillate at det fortsatt innvilges opphold til personer som ikke klarer å sannsynliggjøre identiteten? Dertil i disse IS-tider, der det er fremkommet at IS-krigere menger seg med asylsøkere fra Irak og Syria på vei til Europa?

HRS kjenner hovedmetoden bak avsløringene av de rundt 400 asyljukserne. La oss håpe at dansk politi kontakter PU og får metodeveiledning underhånden.

Tall fra SSB viser at i år 2000 hadde Norge 47 palestinske innvandrere, kategorien der man sannsynligvis finner de ”statsløse”. I 2009 hadde gruppen økt til 1 921 personer (førstegenerasjon). I fjor var gruppen på 3 286 personer.

I lys av avsløringen ser man at innvandringen av palestinere skjøt fart i 2003, da Erna Solberg var ansvarlig statsråd, og da Trygve Nordby var UDI-direktør.  I 2002 lå antallet innvandrere fra Palestina på 48 personer. I 2003 gikk antallet opp til 442 personer. Under Aps ledelse fortsatte økningen, med det største spranget i befolkningsstatistikken mellom 2008 og 2009, da økningen var fra 1 227 personer til 1 921 personer.

Kan vi forvente at det fra Stortingssalen stilles spørsmål om å etterprøve UDIs praksis overfor ”statsløse palestinere”.