NRK beklager

NRK Østfold hevdet på direkten at Human Rights Service (HRS) er en rasistisk og hatefull organisasjon – med Antirasistisk senter (ARS) som kilde. Nå beklager NRK.

NRK Radio, distriktsprogram Østfold hadde den 9.februar et intervju med stortingspolitiker Erlend Wiborg med bakgrunn i den såkalte niqabsaken i Moss.

Under intervjuet blir Wiborg spurt om hvor han har dokumentasjon på at kvinner ufrivillig/under tvang heltildekker seg. I sakens anledning viser Wiborg blant annet til HRS, hvorpå programlederen sier følgende:

… Jeg vil bare si at Human Rights Service som du trekker frem her blir jo av flere i Antirasistisk senter beskrevet blant annet som et mer og mer rasistisk og hatpreget, eh, en mer hatpreget organisasjon mot fremmedkulturelle, er det dem du skal … (avbrytes av Wiborg)

Programlederen fremsetter her særdeles grove og injurierende beskyldninger om oss ansatte i HRS, ikke minst med hensyn til at rasistisk virksomhet og uttalelser er straffbart. Med andre ord fremmes påstand om straffbare forhold i vår virksomhet. Dertil er karakteristikken i uttalelsene selvsagt stigmatiserende for våre medarbeidere.

HRS klaget saken inn for NRK og samme dag som klagebrevet ankom NRK (19.februar) ringte NRK Østfolds distriktsredaktør Grete Ruud. Hun innrømmet uten forbehold at vår klage var berettiget, der det het at «glippen» kom fra programlederen i «kampens hete». Ifølge Ruud hadde de diskutert dette rett etter sending, altså før de mottok vår klage. De tok imidlertid ikke (frivillig) kontakt med oss.

Så er spørsmålet om programlederens gjengivelse av Antirasistisk Senter (ARS) er korrekt. Det er en kjent sak at ARS er kritiske til mange av våre standpunkter og virksomhet. HRS og ARS er organisasjoner som svært ofte befinner seg på motsatt side i innvandrings- og integreringsdebatten. Vi er imidlertid ikke kjent med at «flere i» ARS har beskyldt oss for å være rasistisk, dertil «mer og mer rasistisk» som programlederen hevdet.

Uansett er det ingen grunn til å gjengi slike injurierende påstander selv om noen hos ARS skulle ha sagt det som hevdes. Programlederen synes å legge til grunn at ARS er en slags nøytral faginstans i spørsmål om rasisme og hatkriminalitet. Det dreier seg imidlertid om en aktivistgruppe, som det ikke er grunn til å gjengi som noen slags objektiv autoritet.

Det er også problematisk at uttalelsene er helt generelle og uspesifiserte, hvilket ikke er uvanlig at media gjør. Det hevdes at HRS blir stadig mer rasistiske og hatefulle uten henvisning til konkrete uttalelser eller handlinger fra vår side. Det gjør det vanskelig å forsvare seg mot påstandene, og for lytterne som hører på programmet gis det ingen mulighet til selv å bedømme om det er grunnlag for påstandene. Slik bygger gjerne media sin egen virkelighet som presenteres folket som fakta.

Beklagelsen overfor HRS er således helt på sin plass og vi går følgelig ikke videre med saken til Pressens faglige utvalg (PFU).

Her kan du høre innlegget som utløste klagen: NRK Østfold 09.02.15 (innslag 13) og beklagelsen (20.02.15, innslag 7).