Innvandring

Innvandring den største bekymringen

Meningsmålinger i Storbritannia viser at britiske velgere sin største bekymring er innvandring. Det er første gang siden 2010 at ikke økonomi er blitt oppgitt som den største utfordringen for landet. Utlendingspolitikken utgjør nå en av meningstrendene for 2014.

Innvandring er nå konsekvent den viktigste politiske saken for velgerne i Storbritannia, har meningsmålinger avdekket. I løpet av det siste året har innvandring overtatt for bekymringer for økonomien, ifølge meningsmålingsinstituttet YouGov.

YouGov-undersøkelser viser at siden i mai har innvandring, eventuelt sammen med økonomi, toppet listen over hva velgerne anser som viktigst for landet. I september svarte 58 prosent av velgerne at de anså innvandring som en av de tre viktigste sakene for landet, mens 48 prosent hadde økonomi blant topp tre sakene.

Meningsmålingsinstituttet slår således fast at utlendingspolitikken er en av deres topp fem meningstrender for 2014. Will Dahlgreen fra YouGov forteller at fra mai til desember har innvandringen blitt sett på som den viktigste utfordringen for landet, bortsett fra ved tre anledninger da den sammenfalt med økonomien. 2014 er således det første året siden 2010 at ikke økonomi topper velgernes bekymringsliste. Ifølge Dahlgreen har innvandring ledet over økonomi med gjennomsnittlig ett poeng gjennom hele året. Til sammenligning lå det under med 18 i 2013 og 32 i 2012.

Data viser også at interessen for EU har økt enormt de siste årene. Mens bare syv prosent av velgerne så på Europa som et problem i juni 2010 hadde dette tallet steget til hele 25 prosent i oktober 2014.

I de siste månedene, der både innvandring og EU har hatt økt offentlige interesse, har UKIP steget på meningsmålingene. I mai triumferte UKIP i EU-valget ved å vinne 4,3 millioner stemmer, noe som sendte Labour (arbeiderpartiet) til andreplassen og toryene på tredje. UKIPs suksess har fått statsminister (og toryen) David Cameron til å kvesse argumentasjonen overfor EU og hevde at folket har rett når de krever kontrollert innvandring.

Også lederen av Labour, Ed Miliband, har forsøkt å gjøre seg politisk lekker overfor velgerne med å love innstramninger i innvandringspolitikken. Men forsøket havarerte da et internt dokument lekket at deres strategi var å ”flytte samtalen til et annet tema” hvis de ble spurt om innvandring.

Lederen av tenketanken MigrationWatch, Lord Green of Deddington, mener meningsmålingene fra YouGov er oppsiktsvekkende og gjør det umulig for politikerne å fortsette benektelsen av innvandringsproblemene.

‘Suggestions that those who are canvassing should simply change the subject are now clearly absurd. The public want effective answers on immigration and will see through attempts to dodge the issue.’

Parlamentarikeren Rochdale Simon Danczuk (Labour) mener politikerne har vært for trege til å innse innvandringsproblemene. Han vil se en strengere linje fra partiet sitt når det kommer til grensekontroll og begrenset innvandring, for folket har talt:

‘People have been mentioning immigration to me a lot on the doorstep, people from all different backgrounds including ethnic minorities, working class and middle class people. People feel strongly about it.’

Meningsmålingsdataene viser også hvordan andre saker har plassert seg de siste fire årene. For eksempel var ikke velferd en sak i 2010, men i oktober i år nevnte hele 25 prosent velferd var en viktig politisk sak for dem. Også interessen for helsepolitikk har økt betydelig blant velgerne, mens kriminalitetspolitikk har falt kraftig.

Daily Mail: Immigration beats economy as number one worry for UK voters