Menneskerettigheter

Cameron kvesser argumentasjonen

Det er en voksende misnøye i Storbritannia med både muslimsk tildekking og Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Nå varsler den britiske statsministeren om at det kan komme endringer. Han tar ikke engang avstand fra å bryte med konvensjonen.

De britiske konservative startet i går en fire dagers lang kongress, men allerede på den første dagen kom statsminister David Cameron med to bemerkelsesverdige meldinger i britisk TV, melder Den Korte Avis.

Cameron varslet om at det skal strammes opp i forhold til muslimske kvinners mulighet for å være tildekket i en rekke offentlige institusjoner. I tillegg tilkjennegav han at Storbritannia vil ha økt nasjonal selvstendighet til å kunne utvise utenlandske kriminelle – selv om det kan komme til å bety et oppgjør med Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

Tildekking kan forbys

Storbritannia har den siste tiden hatt flere konflikttilfeller der nettopp muslimsk bekledning har vært utgangspunktet for konflikten. Ved Blackfriars Crown Court i London har en 22-årig kvinne, stikk i strid med sedvanerett, fått tillatelse til å bruke niqab under en rettssak. Og det dertil i en sak der hun selv er på anklagebenken for å ha forulempet et vitne.

På Birmingham Metropolitan College forbød rektoren en 17-årig jente å bruke niqab. Jenta gikk til media og det endte med et massivt press, der blant annet islamister truet med massedemonstrasjoner, som rektoren til slutt bøyde av for.

Dette skjer samtidig med at muslimske skoler skjerper kravene til muslimsk bekledning. På en av disse skolene er det nå blitt et krav at alle jentene skal ha en sort burka og en lang sort frakk når de ferdes utendørs.

Flere politiske røster har støttet opp om retten til å bruke heltildekkende plagg som burka og niqab, også i offentlige institusjoner. Men det har også vært en bølge av protester, ikke minst fra «mannen i gata», som igjen har ført til en voksende støtte til UK Independence Party (UKIP). Det skaper hodebry for de konservative, som kan forklare Camerons tøffere linje.

For selv om Cameron er tilbakeholden med et generelt forbud mot tildekking, slår han nå fast at regjeringen vil gi sin støtte til at offentlige institusjoner kan forby tildekking. Dette gjelder både for skoler, i retten og i utlendingsforvaltningen, påpeker Cameron i intervjuet med BBC.

EMK til besvær

Det er ikke bare tildekking i det offentlige rom som de konservative nå tar til motmæle mot. Cameron varslet også et angrep på den beskyttelse som utenlandske kriminelle får de via Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

De konservative har fanget opp den misnøyen som sprer seg overfor EMK, og flere har kritisert konvensjonen. Ikke minst har fremtredende statsråder som innenriksminister Theresa May og justisminister Chris Grayling direkte foreslått at Storbritannia forlater hele konvensjonen.

Cameron avviser ikke ideen, tvert om sier han «det kan være at vi ender der», og dermed gir han et klart signal om at han har fanget opp misnøyen mot EMK som sprer seg blant briter. Denne misnøyen handler ikke minst om makten som er flyttet til Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol, der dommene får stor og vidtgående betydning for medlemslandene. Som Den Korte Avis påpeker har de samme utfordring i Danmark, da relatert til at det er åpnet for å gi asyl til langt flere, i denne omgang syrere, noe som ble gjort med henvisning til en dom fra Menneskerettighetsdomstolen.

Men asylspørsmålet holder Cameron seg klokelig unna. Han henviste til at utenlandske kriminelle og terrorister har kunnet unngå utvisning fra Storbritannia med henvisning til EMK. Her er det spesielt bestemmelsen om beskyttelse av familielivet som veier tungt. Så har vedkommende familie i Storbritannia, er det tilnærmet en evig garanti for å få bli i landet.

Men mens Cameron til nå har avvist å bryte med EMK, så kan det være at han ikke lukker den døren helt:

«Det jeg som statsminister vil vite, er at jeg kan bevare tryggheten i vårt land. Har vi mulighet for eksempel til å kaste ut folk som ikke har noen rett til være her og som truer vårt land. Det må vi være i stand til. Uansett hva som skal til, så er det et slikt resultat vi må levere.»

Og han bebuder at han vil gjennomføre en «radikal» reforhandling av Storbritannias forhold til de europeiske institusjoner.

Samtidig vet Cameron at det ikke bare er å bryte med EMK, da den er del av Storbritannias lovgivning, på samme måte som Norge er bundet opp av Menneskerettloven,  i tillegg til at deres regjeringspartner Liberaldemokratene er positive til EMK – noe som lyder svært så kjent i våre hjemlige trakter. For her har som kjent FrP snust på om EMK er det styringsverktøyet som det er ment å være, mens dere eventuelle regjeringspartnere Venstre og KrF er svorne tilhengere av EMK.

Personlig tror jeg at tiden har gått fra EMK. Det er bare et tidspørsmål før noen tenker tanken helt ut og handler. Spørsmålet er hvem. Cameron må uansett vinne 2015-valget først, og vi må få vite hvilken regjering vi får. Etter alle solemerker får vi vite det i kveld.