Integrering og integreringspolitikk

Islam Net, HRS og integrering

For få dager siden oppfordret Aftenposten på lederplass Regjeringen å alliere seg med Islam Net i kampen mot ekstremisme. Ideen møtte betydelig motbør. Men ikke alle kritikerne har sin sti like ren.

Tittelen «Islam Net, HRS og integrering» er ikke vår. Den er hentet fra et innlegg som Linda Alzaghari, leder av Minotenk, organisasjonen som ble etablert av Abid Q. Raja, publiserte i Dagsavisen i 2011. I innlegget stiller Alzaghari spørsmålet: Hvem er det som egentlig bedriver anti-integreringsarbeid? 

Kortsvaret er: HRS. Islam Net derimot …

Alzagharis innlegg er et svar til et innlegg som HRS hadde på trykk i Aftenposten. Her hevdet vi at Islam Net bedriver «renspikket anti-integreringsarbeid», som også var tittelen. Og vi påpeker at vi ikke har registrert bekymrede politikere over at denne ideologiske formørkelsen som Islam Net presenterer vinner frem gjennom Norges største muslimske studentorganisasjon.

Men Alzaghari fant i denne sammenheng, selv om hun hevder at hun på ingen måte er tilhenger av ideologien Islam Nets foredragsholdere forkynner eller deres måte å utføre misjoneringsvirksomhet, det formålstjenelig å forsvare Islam Net (vår utheving):

«Islam Net består av godt integrerte unge muslimer i høyere utdanning. De har klart å generere ungdommer til å delta på dugnadsarbeid, pengeinnsamlinger, markedsføringskampanjer, stands og arrangering av små og store evenementer i et imponerende omfang. Det er utelukkende positivt at Islam Net er så samfunnsorienterte at det medfører åpenhet og mulighet til å rette et kritisk søkelys på deres virke.»

Alzaghari mener altså at Islam Nets medlemmer er godt integrert ungdom, og dessuten trenger vi ikke å bekymre oss, da de ifølge henne aldri vil få stor oppslutning i Norge:

«Islam Net står for en bokstavtro og neo-salafistisk tolkning av islam, en anti-liberal og menneskerettighetsfiendtlig ideologi som i praksis heldigvis aldri vil få stor oppslutning i Norge – det er ikke gjennomførbart og lønnsomt å leve slik i et velfungerende pluralistisk demokrati og dette er avgjørende for om norske muslimer lar seg sjarmere av karismatisk innpakket anti-liberalisme, kvasivitenskap og kvinnediskriminerende “logikk”. Vi trenger ikke å bekymre oss mer for disse predikantene enn all annen tvilsom underholdning de unge blir utsatt for daglig, en vesentlig del av å leve i et opplyst informasjonssamfunn er at man lærer seg å filtrere.»

HRS har betvilt, og betviler, at ungdommer som velger Islam Net er så godt integrerte som Alzaghari hevder å vite. (Hva menes med integrering? Handler ikke det særlig om å tilslutte seg frihetsverdier – motsatsen til Islam Nets verdigrunnlag.) Hva gjelder oppslutning forfekter Islam Net selv at de fortsetter å vokse, siste utbud var vel over 2 000 betalende medlemmer og FB-gruppen har over 14 000 medlemmer. Betviler at de er godt integrert, gjør også statsminister Erna Solberg, men hun mener det er samfunnet sin skyld.

I 2011 var ikke det offentlige fokuset så sterkt på bekjempelse av ekstremisme. Det er det derimot i 2014, og nylig la som kjent Regjeringen frem sin tiltakspakke som skal bidra til å forebygge radikalisering. Da ligger det an til å få offentlige penger, så da gjelder det å posisjonere seg. Her hjalp Aftenpostens lederartikkel godt til, da avisen oppfordret Regjeringen til å alliere seg med Islam Net: «Får Regjeringen en organisasjon som IslamNet med på laget, vil de kunne nå inn i mange kriker og kroker.»

Det fikk mange til å reagere, blant annet organisasjonen LIM, som i Aftenposten blant annet skrev:

«Oppfordringen er ikke bare fryktelig naiv, men oppleves også som et slag i ansiktet for oss som har pekt på Islam Net som en del av problemet – og som har tatt belastningen det kan innebære å kritisere denne organisasjonen offentlig.

Islamforsker Lars Gule har beskrevet Islam Net som en «udemokratisk, kvinnefiendtlig organisasjon med ekstreme målsettinger og verdier». Antirasistisk senters Shoaib Sultan har reagert på organisasjonens intoleranse ovenfor meningsmotstandere, og Minotenks leder, Linda Alzaghari, har kritisert Islam Nets holdninger ved flere anledninger.»

Et slag i ansiktet på oss som har kritisert!? Tatt belastningen offentlig!? 

Det er trist at vi har politikere med kortidshukommelse, for snart kan nok både den ene og den andre skilte med prosjektmidler i kampen mot radikalisering. Vi får avvente resultatet. Det blir vel som da Minotenk og Alzaghari fikk prosjektpenger av IMDi for å bekjempe tvangsekteskap – og dro på kjønnssegregert hyttetur på fjellet, første bolk med gutter og neste med jenter, der de blant annet reklamerte med hundekjøring med mer. Samme IMDi ga for øvrig også penger til en temadag i regi av Islam Net (penger som Islam Net senere betakket seg for, da de ikke godtok vilkårene), som vi skrev om under tittelen «IMDi + Islam Net + Minotenk = ?» 

HRS er glad for én ting: Til tross for alle udokumenterte beskyldninger HRS har mottatt i full offentlighet, har vi vår sti ren og alt vårt arbeid tåler dagens lys. (Ta for øvrig en titt på de svarene som Alzaghari selv gir under sitt innlegg i Dagsavisen, lenke over, det er ikke småting hun påstår.)

Les gjerne Hege Storhaugs meget sterke opplevelser da hun var i «dialog» med Islam Net på Høyskolen i Oslo og Akershus.