Terrorisme og ekstremisme

IMDi + Islam Net + Minotenk = ?

IMDi gir 100 000 kroner til temadag i regi av shariaforkjemperen Islam Net i kampen mot tvangsekteskap. Staten setter som krav at Islam Net ikke tvinger kvinner og menn til kjønnssegregering. Ønsker derimot deltakere å kjønnssegregeres, er det greit. Minotenks leder sier hun er ambivalent til at Islam Net sponses av staten. Samme Minotenk som selv arrangerte kjønnssegregert gratis vinterferie tidligere i år, sponset av IMDi med 200 000 kroner. Ja, IMDi har gått helt av skaftet - igjen.

Naivitet og sløsing med offentlige midler synes ikke å ha noen grenser innen integreringsfeltet. Skattekronene dine gikk tidligere i år til gratis vinterferieopphold på hotell, inkludert hundekjøring med mer, i arbeidet mot tvangsekteskap. Arrangør var Minotenk, sponsoren heter IMDi: 200 000 kroner til to bussavganger, den ene fylt med gutter, den andre kjørte av gårde med jenter da guttene var ferdige med sitt opphold. 100 prosent kjønnsdelt altså.

IMDi er i farta igjen. Nå deles 100 000 kroner ut til temadag i regi av Islam Net. Islam Net som fremmer sharialovens straffer: hoder skal rulle, hender og føtter skal kappes, om deres ideologi får lov til å råde i landet vårt. Samme Islam Net mener at jenter og gutter/kvinner og menn, ikke kan møtes alene, ansikt til ansikt, i den hensikt å skulle gifte seg. Man må ha en megler, heter det på nettsiden til Islam Net.

«Du har ikke fridd til denne jenta enda, så du må være veldig forsiktig og unngå å utsette deg for fitnah (fristelse, red. anm.) ved å ta alle mulige forholdsregler for å oppnå dine mål, uten å henvende deg til denne jenta,» er svaret en ung frier får på sitt spørsmål.

Og man må ikke være Petter Smart for å forstå at Islam Net mener det er en dødssynd, bokstavelig talt, dersom en muslimsk jente/kvinne gifter seg med en ikke-muslim. Det er altså tvang om å holde seg innen egen religion.

IMDi har altså satt som krav til Islam Net at de ikke arrangerer en kjønnssegregert temadag. Hvor tanketom går det an å være når det i kravet heter følgende:

Ifølge Tjessem er det uaktuelt å bruke offentlige midler til å støtte et arrangement som ikke lar folk sitte hvor de vil.

– Det opplever vi som urimelig, og det kan også grense mot diskriminering. Det har vi sagt til Islam Net, at en slik praksis vil stride mot grunnverdier i vårt samfunn.

«Dette betyr i praksis at Islam Net må påse at ingen, på grunn av sitt kjønn, nektes å sitte hvor man ønsker (min utheving). Bakgrunnen for dette vilkåret er at IMDi ikke finner det riktig å benytte offentlige midler til å arrangere et åpent møte hvor personer fra motsatt kjønn ikke kan velge (min utheving) å sitte sammen, da vi anser at det vil stride mot grunnverdier i samfunnet.»

Da kan jeg fortelle IMDi følgende, etter selv å ha observert hvordan kjønnsinndelingen foregår i regi av Islam Net: det skjer helt naturlig. Jentene setter seg i den ene delen av salen, guttene i den andre. Fordi de ønsker det selv.

Ifølge IMDi er Islam Net ”kjent som motstandere av tvangsekteskap”. Derfor får de midlene.  Ja vel, hvordan vet IMDi dette? Synes IMDi det er helt fint og i tråd med norske verdier og norsk lov at muslimske jenter må gifte seg innen egen religion?

Et annet krav for å motta tilskuddet er følgende:

Islam Net har også forpliktet seg til at de ikke kan bruke tilskuddet på 100.000 til å invitere foredragsholdere uten å forsikre seg om at de er «tilhengere av at norsk lov gjelder i Norge, herunder er eksplisitte motstandere av vold mot og fysisk/psykisk avstraffelse av kvinner og barn».

Selvsagt mener Islam Net at norsk lov gjelder i Norge. Dette er et krav i henhold til sharia. Men: målet er et helt annet. Det jobbes for å velte norsk grunnlov og erstatte den med sharia. Det har alle foredragsholder til Islam Net åpent fortalt fra ulike scener i Oslo.

Videre: har ikke IMDi fått med seg at Islam Net promoterer shariaens straffelov?

IMDi, ved Morten Tjessem, sier at de er klar over at Islam Net er ”konservativ”, en heller upresis betegnelse. Hvis det å mene at henrettelser for frafall fra islam med mer, er en konservativ holdning, vel, da må man kunne si at IMDi virkelig bakvasker islam.

I tilsagnsbrevet fra IMDi  heter det at midlene må brukes dette året. Det skal bli interessant å følge opp hvordan midlene skal brukes – i kampen mot tvangsekteskap.

Konklusjon: IMDi + naivitet + promotere ekstremisme = sant. Hva mener integreringsminister Inga Marthe Thorkildsen om pengebruken? Se det hadde vært interessant å få et svar på.