Innvandring

17.mai i Mogadishu

Et halvt hundre personer feiret grunnlovsdagen vår i Mogadishu, blant annet med det norske flagget formet som hijab. Som kjent mottar Norge flest asylsøkere fra Somalia (og Eritrea). Er det noe som ikke rimer helt?

Det skal være første gang at 17.mai feires i Somalia. For fem dager siden kunne man således observere et femtitalls norsksomaliere som enten har flyttet tilbake for en kortere eller lengre periode, driver forretninger der, eller som var på ferie i opprinnelseslandet, som samlet seg om flagget vårt.

Den ene kvinnen har formet et norsk flagg som hijab rundt hodet sitt. Hun har kanskje ikke helt fått med seg hvilke verdier som flagget og grunnloven representerer, som blant annet likeverd, likestilling og frihet?

 

Likeledes hadde det vært interessant å kjenne til sysselsettings- og trygdestatusen til de feirende.

Det heter at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu stadig blir bedre. Det er gode nyheter, og burde få konsekvenser for regjeringens asylpolitikk overfor somaliere.

Vi husker eksempelvis godt den brede responsen på artikkelen vår om somaliske Maryam som fikk hus i Nittedal for så å hente mann og barneflokk på seks til Norge fra Etiopia. Det gir knapt noen som helst mening at vi skal fortsette med dagens praksis der somaliske kvinner som kommer enslige til Norge nær sagt på autopilot gis asyl, og deretter rettigheter innfødte kan se langt etter, som et fullt møblert hus.

Hvem som betalte for gildet i Mogadishu kommer ikke frem i artikkelen hos Utrop. Men initiativet ble tatt av en ”lokal ikke-statlig organisasjon”. Jeg ville ikke bli forundret om organisasjonen mottar midler fra den norske staten.

I fjor kom det 1 700 asylsøkere fra Somalia til Norge.