Innvandring

I kø for å komme til Norge

Den norske ambassaden i Addis Abeba, Etiopia, som er nabolandet til Somalia, melder om ”svært mange søkere” som venter på å bli intervjuet i forbindelse med familiegjenforening. Presset på ambassaden er så stort at ambassaden ber referansepersoner i Norge om ikke å kontakte ambassaden eller UDI for å forhøre seg om søknadsstatus.

Somaliere kommer gjerne til Norge via Etiopia. Som vi nylig skrev, kom seksbarnsmoren Maryam til Norge via Etiopia, der hun forlot mann og barn som nå skal få familiegjenforening med henne i Nittedal.

I fjor innvandret 2 700 somaliere til Norge.  I underkant av halvparten (48 prosent) kom gjennom familiegjenforening og –etablering, altså like i underkant av 1 300 personer. Den høye innvandringen fra Somalia, kombinert med høye fødselstall for denne gruppen, har fratatt pakistanere i Norge topplasseringen som den største ikke-vestlige gruppen. Den somaliske befolkningen i Norge utgjør nå over 36 000 personer. Fortsetter gruppen å vokse med tre til fire tusen nye personer i året (innvandring pluss fødselstall), vil gruppen (igjen) doble seg på et tiår. Da snakker vi om 70 – 80 000 personer.

Meldingen som er sendt ut fra ambassaden i Addis Abeba vitner om et usedvanlig stort press på utenriksstasjonen vår fra søkere som vil familiegjenforenes eller –etableres i Norge. Presset reflekteres ved stor pågang på norsk myndigheter fra norsksomaliere som venter på at søknadene skal ferdigbehandles. Kan dette blant annet skyldes uro for innstramninger ved ny regjering?

Ambassaden i Addis Abeba starter med intervjuer fra 1. mars

Det er imidlertid svært mange søkere som venter på å bli intervjuet, noe som betyr at det fremdeles må påregnes lang ventetid. Vi kan dessverre ikke gi et konkret tidspunkt for intervjutidspunkt.

Dersom du har levert søknad om familiegjenforening i 2013, ber vi deg om å vente med å kontakte ambassaden eller UDI om status i søknaden din.

Ambassaden vil kontakte søkerne og avtale et tidspunkt for intervju.

DNA-tester blir utført som normalt.