Innvandring

Intellektuelt havari

Verdikampen i Trondheim om hijab på ansatte er langt fra over. Det går svært galt når de edle prøver å bruke plagget for å fremme sin fortreffelige moral. Sist ut var en jurist i går, som blander inn lusekofte, langrenn, fårikål, fargefjernsyn og brunost i verdidebatten. De fleste tenker kanskje: Er dette mulig? Vi skriver tross alt 2014. Å, jo da. Det er verre enn som så.

Man får en fornemmelse av at de gode nå kappes om å ta avstand fra sjefen for Trondheim Øyelegesenter, Jan Guldahl, fordi han mener at ansatte skal fremstå verdinøytrale. Hijaben vekker så sterke reaksjoner at to fotballklubber ikke våger å innlede sponsorsamarbeid med øyelegesenteret.

Man kan jo tenke seg fortsettelsen i landet vårt i takt med at islamsk verdikodeks presser seg frem på alle arenaer. Hvor mange vil ha ryggrad til å sette foten ned?

En av dem uten denne ryggraden er jurist og spaltist i Adresseavisen, Ørjan Greiff Johnsen.  Jeg har sjeldent, unnskyld meg, sett så mye vrøvl på trykk om hijab.  Vi fortelles blant annet at ”verden går fremover” – altså med hijabens inntog – akkurat som da vi fikk «fargefjernsyn», og vi minnes om at ”Mange kvinner som bærer hijab i den vestlige verden velger det selv, er ressurssterke, selvstendige og har høyere utdanning.” Nei, sier du det. Er det ikke nettopp dette som er ganske lumsk, nemlig at de bevisste og velutdannende ser ut til å være særlig ideologisk motivert? (Det ser vi jo ikke minst på uniformeringen av studenter ved Høyskolen i Oslo og Akershus).  Vi ”påminnes også følgende: ”Hijab er ikke synonymt med kjønnslemlestelse.”

Hva skal man si til dette nivået?

At Greiff Johansen også blander inn terroristen fra 22.juli inn i saken, får man til å miste munn og mæle. Greiff Johnsen utviser en eksepsjonell mangel på anstendighet.

Jan Guldahl svarer på det intellektuelle havariet til Greiff Johnsen i dagens Adresseavisen. Svaret står godt uten mine kommentarer, og er gjengitt med forfatterens tillatelse. Legg merke til at det kommer frem at Adresseavisen har sensurert bort uttalelser fra Guldahl i et tidligere intervju om saken.

Midt-Norges ufrie stemme

Det intellektuelle og faglige nivået til spaltist i Adressa, Ørjan Greiff Johnsen, står til stryk. Det samme gjelder Adressa, som også har gått seg vill i verditåka.

Adressa fant plass til en helside i går der Greiff Johnsen får raljere over mitt verdivalg. Raljering blir som kjent oftest lite elegant. Greiff Johnsen demonstrerer til fulle at han overhodet ikke forstår hvilken verdikamp som har seilt opp i Norge – inkludert i byen vår. Innlegget er så ubehjelpelig at Adressa burde beskyttet han mot seg selv. For hva har brunost, langrenn, fårikål, lusekofte, fargefjernsyn, hvitløk og uhyrlige Anders Behring Breivik med hijab å gjøre?

La meg slå fast følgende – som åpenbart har gått Greiff Johnsen huse forbi: Hijab er ikke et troskyldig plagg, eller et eksempel på at ”verden går fremover” (sic!), for å låne Greiff Johnsens hjelpeløse verditolkning. Hijab er det fremste symbolet i det offentlige rommet for den totalitære ideologien islamismen, en ideologi som vil underlegge hele samfunnet juss utledet fra den saudiske ørkenen for 1 400 år siden. Muslimer skal stå over ikke-muslimer. Menn skal stå over kvinner. Fysiske avstraffelser i form av avkapping av legemsdeler, pisking og steining skal bli gjeldende lov. Dette er et uomtvistelig faktum, understreket av mang en ekspert. Og merk: dette betyr ikke at jeg sier at alle kvinner som bruker hijab har denne ideologien i sitt hjerte. Men et ukjent antall har nettopp det.

Kort fortalt er bakgrunnen for alt oppstyret i Adressa og Byavisa om hijab siste tiden, at klubbene Ranheim og Orkla verdimessig har feiget ut. Klubbene tok selv kontrakt med meg i håp om å bli sponset av Trondheim Øyelegesenter. Da jeg gikk ut i Byavisa med et tydelig verdistandpunkt: ansatte hos meg skal ikke fronte verdier som er uforenelige med demokratiet Norge er bygget på, trakk først Ranheim det røde kortet, dernest Orkla. Dette verdivalget skal de selv få stå for. Jeg står fast med begge beina i kampen for likestilling mellom kjønnene og at alle mennesker, uansett bakgrunn, skal omsluttes av likeverd. Begge to helt umistelige verdier.

Greiff Johnsen prøver å fremme seg selv som den tolerante, mens jeg visstnok skal være hans motsats. Å tolerere intoleranse, som hijab signaliserer, kan umulig kalles toleranse. Og hvor er hans omtanke for de mange jentene og kvinnene som tvinges inn i hijab? Hvor er omtanken for den verdimessige fremtiden til Norge?

Greiff Johnsen spiller utvilsomt på lag med Adressa, som sensurerte bort det mest kompromitterende svaret mitt 22.februar i spalten ”Navn i nyhetene”. Avisa formulerte selv spørsmålene, der det første lød:

To klubber har sagt nei til pengene dine. Hva tenker du om det?

Mitt svar lød:

”At feighet og redsel for å bli hengt ut i media overstyrer fornuft og fakta. Klubbene har frivillig tredd på seg en mental burka, og svikter de kommende generasjonenes muligheter til å leve i et like fritt samfunn som de selv har vokst opp i. Hijaben er kjønnsdiskriminerende, det er et faktum. Men så lenge meningstyrannene – mediekommentatorer og journalister – har snudd ryggen til samfunnsoppdraget sitt, nemlig å være en kritisk vaktbikkje, så er det ikke så mange som våger å være sannhetssøkende. Men egentlig burde spørsmålet vært besvart av Adressa: Hva tror Adressa ligger til grunn for at to klubber takker nei til sponsing av Trondheim Øyelegesenter? Har Adressa en rolle i dette?”

Jeg tillater meg å oppfordre Adresseavisen om følgende: stryk egenreklamen på s.2, ”Midt-Norges frie stemme”. Slagordet har avisen til fulle demonstrert ikke står til troende.