Arbeid og utdanning

Skjegg er religionsfrihet, sier LDO

Mens debatten går om jobbnekt av religiøse grunner, trykker Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) igjen «religionsfrihet» til sitt bryst. En arbeidsgiver kan ikke avgjøre hvor langt skjegg en ansatt skal ha så lenge skjegglengden begrunnes med religion.

Det er ikke første gang Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har funnet at påstått religionsfrihet overstyrer det meste. Som jeg nevnte i gårsdagens sak, titulert som «religion som strategi», mente det samme ombudet at Justisdepartementet brøt loven ved å forby hijab i politiet. Denne gangen slår LDO et slag for islamsk anlagt skjegg.

LDO slår fast (hvem er de for øvrig til å «slå fast» noe som helst?) at en arbeidsgiver ikke kan avgjøre hvor langt skjegg en ansatt skal ha når skjegglengden er begrunnet i religion.

Dagen.no skriver at avgjørelsen har falt etter at et selskap innenfor sikkerhetsbransjen er klaget inn for ombudet.

Av sakspapirene framgår det at saken handler om en mann som gikk på kurs for å bli sikkerhetskontrollør. Mannen tilhørte en spesiell retning innen islam, hvor det ikke er tillatt å ha kortere skjegg enn en knyttneve.

«På bakgrunn av mannens skjegg endret arbeidsgiver sitt uniformsreglement fra skjegg må være velpleiet til skjegg må være kort og velpleiet,» heter det saksdokumentene Dagen har innhentet hos ombudet.

Selskapet innskjerpet uniformsreglementet, og mannen fikk ikke fortsette i selskapet etter at de nye reglene ble innført.

Arbeidsgiveren viste til at de ønsket at sine ansatte skal se velpleiet ut, og at skjegget til mannen brøt med dette ønsket.  De påpekte også at de hadde fått tilbakemelding fra kunder som mente at mannen så ut som en «ekstremist» på grunn av skjegget. Mannen fikk ikke fortsette i jobben etter endt kursing.

LDO mener at mannen er beskyttet av diskrimineringslovens paragraf 4, som forbyr diskriminering på grunn av religion. Og siden mannen hadde anlagt skjegget av religiøse årsaker, finner LDO at han er beskyttet av diskrimineringsloven. Videre kan ikke LDO se at arbeidsgiver hadde sannsynliggjort at et krav om kort skjegg var «saklig og nødvendig».

LDOs konklusjoner er således at uniformsreglementet er i strid med forbudet, og at mannen var blitt diskriminert.

I LDOs vedtak, datert 24. oktober 2013, heter det at mannen oppfattet sitt skjegg som «særdeles velpleiet». Han mener seg derfor diskriminert på grunn av religion. Dette avviser arbeidsgiver, som sier at selskapet har flere ansatte fra Pakistan som altså ikke har noen problemer med å forholde seg reglementets krav knyttet til skjegg.

«På intervjuet hadde A et kort og velfrisert skjegg, men lot det gro helt uten klipp i hele ansiktet. Han ble konfrontert med dette mens han fortsatt gikk på sikkerhetsskolen, men avviste at han kunne etterkomme bedriftens krav. Dette var et problem for arbeidsgiver. Arbeidsgiver viser til at det eksisterer en klar enighet mellom de tillitsvalgte i fagforeningene NAF, Parat og bedriften om nødvendigheten av et uniformsreglement som regulerer størrelse på skjegg,» framgår det av vedtaket.

Vedtaket, som er signert likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, legger således til grunn at «det å bære (merk -bære!) skjegg som ikke klippes kortere enn en knyttneve, omfattes av retten til å gi uttrykk for sin religion».

La meg bare tilføye: I den grad Norge trenger et LDO bør vi være svært glad for at det bare er et rådgivende organ. Frp har foreslått å legge ned LDO – altså før partiet kom inn i regjeringen. Hva mener det samme partiet i dag?