Islam

Skal eleven dømmes og læremestrene gå fri med statsstøtte?

«Dommen tvinger oss til å se nærmere på hva vi tillater i religioners navn. Tillater vi grusomheter, diskriminering og forskjellsbehandling forankret i presumptivt hellige og uforanderlige skrifter, fordi de uttrykker grunnleggende religiøse følelser vi ikke våger å krenke?» Dette sitatet fra rights.no i fjor er høyaktuelt. Det handler om rettssaken mot Ubaydullah Hussain.

Sitatet er fra Rune Vik-Hansens artikkel på rights i fjor sommer. Det gjaldt da saken mot den norske jenta Marte som ble dømt til fengsel for å ha blitt voldtatt i Dubai.  

Rettssaken mot Ubaydullah Hussain, tidligere leder av gruppa Profetens Ummah., bør også reise en liknende prinsippdebatt, ikke minst fordi noe av det han er tiltalt for, diskriminerende og hatefulle ytringer, er akkurat det samme som forkynnes innad i flere sentrale moskeer i Norge.  

Hussain har i likhet med de andre 1600 tilhengerne av Profetens Ummah og de over 13000 tilhengerne av Islam Net, blitt opplært i sitt hatefulle syn på  jøder, homofile, vantro og demokrati i store norske moskeer.  

Vi har flere ganger avslørt hva som blir lært bort av imamer og predikanter – eksempelvis i Tawfiiq, Rabita, Holmlia, Alnor og Bergen Mosque, og dokumentert at moskeene lærer sine disipler at det, ifølge islam, er dødsstraff for homofili, utroskap, blasfemi og frafall fra islam, og likeledes at moskeene forfekter akkurat samme kvinnesyn og holdninger overfor ikke-muslimer som den tiltalte Ubaydullah Hussain gjør. 

En annen stor muslimsk norsk menighet, Minhaj-ul-Quran, er grunnlagt og ledes internasjonalt av Tahir ul-Qadri, som skryter av at det var han som fikk på plass en lov i Pakistan som gjør det mulig å «henrette som en hund» enhver som sier noe galt om islam. 

Samme mann blir ironisk nok framhevet både her og internasjonalt for, i sin tolerante sjenerøsitet, å ha utstedt en 600 siders fatwa mot å drepe «uskyldige». Den som har lyst til å teste ut hva han legger i begrepet «uskyldig» kan jo prøve å si noe stygt om islam i Pakistan.  

Her i Norge gjør vår religionsfrihet det mulig for Minhaj-ul-Quran å spre denne mannens ideologi – den samme som dømmer mennesker til døden i religionens navn i Pakistan. 

ICC, Islamic Cultural Centre, er en annen veletablert, stor norsk moske som egentlig er verdt et kapittel for seg. De presenterer seg slik:  

Islamic Cultural Center Norway (ICC) er en moské og samfunnshus for muslimer. Den ble opprettet i 1974 og idag befinner seg i Tøyenbekken 24. Oslo. ICC jobber aktivt til å utvikle grunnleggende forståelse av islam gjennom opplæring og undervisning, 

Vi har flere ganger påpekt hva slags opplæring og undervisning det her dreier seg om. Moskeen er eksamenssenter for et onlineuniversitet, startet og drevet av ekstremisten Bilal Phillips. Han er nektet adgang til flere land for å si det samme som Ubaydullah Hussain nå står tiltalt for. 

Dette lærer Bilal Phillips bort, først om ikke-muslimer:

Meaning that your neighbours, those who live around you, should be Muslims. You should not live, and all of your neighbours front, back, sides, are non-Muslims. That is not the way to live. That is wrong. It is wrong. It is not permissible for a Muslim to live like that.

Om homofile:

“In Islamic Law, the punishment for homosexuality is no different from the punishment for adultery and fornication. It can be death. It’s looked at as a deviation, just as if somebody is involved in bestiality. It is a punishment for deviant behaviour which threatens the family structure of the society”

“…we have homosexuals who are accepted. They will walk among the girls, and the girls will play and laugh and joke with them, and the society turns a blind eye. These are among the forbidden loves, forbidden forms of love, which have spread and have established roots in the society which need to be rooted out.”

 Om jøder:

“Every time he (Allah) tells us something about the Jews, we should not (merely) take it as a piece of information, that the Jews are this and that. No! Whenever he tells us something about the Jews, we should see in it a warning to ourselves – that we don’t become like them.

 Om ekteskap med jentebarn:

“For us in Islam, we have a natural principle, a natural dividing line, which is for a woman to be considered an adult, or that she may be married and have sexual relations etc. That dividing line is puberty. So whether one in this society, considers that person still to be a child or not, that’s not the issue. But it remains legitimate, that if a muslim man in his 50′s, even today, wanted to marry a young woman who was nine or ten, and she had reached puberty, it is legitimate.” 

Om frafall fra islam:

”Western Civilization executes its citizens for giving away state secrets something material. Islaamic law prescribes the death penalty for something far more serious. Rebellion against God is a far greater crime than rebellion against state secrets.” 

Om kjønnslemlestelse:

“Does Islam support or allow female circumcision? Yes, but in  a very limited or at a very limited scale…taking only a small portion from the end of the clitoris, this is all that is really permissible from Islamic perspective.” 

Om sekulært demokrati, her fra et intervju om sin egen bok «The Clash of Western Civilization and the Islamic View»:

«There is a clear conflict between the concept of secular democracy, and I have written a book on this. Basically, it’s identifying the elements of the clash, because of course, from a secular perspective, that secular outlook on life, is completely, completely opposite to the shariah perspective, where everything is looked at from the perspective of God and the law of God.»

I tillegg til islamisten Bilal Phillips´ universitetsutdanning, avholder og anbefaler ICC kontinuerlig kurs og foredrag holdt av andre lærere og imamer med samme antidemokratiske budskap.

ICCs ungdom reklamerte eksempelvis 24,januar i år for et arrangement i regi av Muslimsk Studentsamfunn på Universitetet i Oslo. Foredragsholder var Imam Tehsin, alias Abo Barirah, alias Imam Sandnes.

Vi har skrevet om denne imamen før Forrige gang var det i forbindelse med at lederen for Islam Net, Fahad Qureshi, fikk «pepper» i media for ekstreme uttalelser som støttet dødsstraff i islam.

Imam Tehsin er en anonym skikkelse i offentligheten, men svært sentral som meningsdanner for våre unge islamister. Han driver nettstedet imam.no og gir unge muslimer veiledning i rett og galt ifølge islam.  

En usikker disippel spurte derfor imamen om Fahad Qureshi hadde rett eller feil i uttalelsene sine om dødsstraff den gangen – uttalelser som fikk så kraftige reaksjoner i media:

Spørsmål:

Hvis man som muslim er IMOT dødsstraff, som er en straffemetode som Allah har foreskrevet i Quraan, vil ikke dette være å nekte at Allah SWT har den absolutte ultimate visdom og vet best? Man er imot noe som Allah har tillatt.

Svar:

Å benekte dødsstraff for de tilfellene som er nevnt i koranen, som er qisaas og det som er nevnt i ahaadith mutawaatirah som er dødssdom for gifte utro menn eller kvinner, fører en ut fra Islam.  Å benekte et eneste vers i koranen fører man til vantro.

Allah vet best!

Spørsmål:

Så det er riktig det bror Fahad sier om at dersom man er absolutt helt imot dødsstraff, så er man imot Allahs Visdom og at man kommer ut av Islam fordi man trosser Allah?

Svar:

Stemmer!!!

Å benekte et vers i koranen er å benekte alle vers.

Husk alt er fra Allah, og alt fra Allah må en tro på!!!!

Mvh

Imam Sandnes.

Imamen krever dødsstraff for «de tilfellene som er nevnt i koranen»; qisaas og mutawatir hadith.

Ironisk nok er eleven hans, Fahad Qureshi, hvis meninger imamen støtter helhjertet, utestengt fra UiO med gruppa si, IslamNet, mens læremesteren deres har full tilgang til å forelese om dødsstraff, mutawatir hadith og qisas – som egentlig betyr «øye for øye».

Et bildesøk på qisas forklarer begrepet mer enn ord, her er ett:

håndkapping

Rettsprinsipp og straffeutmåling, ifølge sharia, som disse moskeene og imamene lærer de unge hijabkledte og beskjeggete å følge, har ingenting i et norsk, sekulært demokrati å gjøre.

Hvis Ubaydullah Hussain blir dømt, bør det også få konsekvenser for lærestedene som underviser han og andre norske ungdommer i denne diskriminerende hatideologien?

Den norske staten kan heller ikke fortsette å gi økonomisk støtte til moskeer som tilbyr undervisning som fører til straffbare forhold for den som praktiserer det han har lært der.