Politikk

Et forsvar for norsk kultur

Debatten om hva som er norsk kultur gikk høyt i media og på nettet i fjor. Debatten er langt fra avlyst. Debatten er kanskje bare mer og mer avgjørende for hvordan Norges fremtid vil se ut. Og grisen er kanskje mer sentral enn man tenker over?

Følgende innlegg ble refusert av Aftenposten.

Av Ketil S. Andersen, Frei

Vigdis Bjørkøy deler med oss at hun ikke vet hva norsk kultur er hva som bør bevares og hva som er farlig. Jeg skal prøve å hjelpe ved å prøve å besvare disse spørsmålene. Med ”norsk kultur” menes hvordan vi lever i Norge, men begrepet omfatter ikke nødvendigvis bare det som det norske samfunnet er alene om.

Demokrati er kultur. Vi har et demokratisk samfunn og vil definitivt ikke erstatte dette med f.eks. et religiøst styre, eller erstatte Grunnloven med religiøse lover, eller politikere med religiøse mørkemenn. Alle lovene gjelder dessuten likt for alle som bor i landet.

Vi har likeverd, ved at et hvert menneske har like rettigheter og plikter. Dette innebærer at sorteringssamfunn, kastesystem, klansystem, sortering etter religion, rase, etc., ikke aksepteres.

Vi har likestilling, som gjør at menn og kvinner, jenter og gutter, har de samme rettigheter og kan opptre på lik linje i samfunnet i alle situasjoner. Dette er altså veldig forskjellig fra det samfunnet der mennene eier kvinnene og pålegger dem å dekke seg til og begrenser deres bevegelsesfrihet. Dette innebærer selvsagt at jenter og gutter skal  ha felles aktiviteter på skolen.

Toleranse overfor homofili, ved at man erkjenner at homofil er noe man er født som, ikke noe man velger, og at man anerkjennes fullt ut uavhengig av legning.

Toleranse overfor religioner. Det finnes bare èn gud, men mennesker i forskjellige verdensdeler har sin egen religion knyttet til denne guden. Da er det naturlig at man tolererer mennesker med andre religioner. Men samtidig må man ha intoleranse overfor intolerante religioner, og hensyn til juridiske lover og menneskerettigheter går foran hensyn til religion.

Skolegang, sykehus, etc., betalt av alle gjennom skatteseddelen og tilgjengelig for alle. Dette var noe som eksisterte i Norge før vi fant olje. Dette er norsk (vestlig) kultur på sitt beste.

Grisen har vært et viktig bidrag til den norske matkulturen. Ved å fore den med forskjellige matrester og annet tok man bedre vare på ressursene, og grisen kunne derfor med rette ses som en sparegris. Grisen er derfor et viktig dyr i Norge og en del av norske kultur, og bilder og figurer skal derfor ikke gjemmes unna.

Dette er norsk kultur. Mattradisjon, folkemusikk, bunader, brun saus (som Bjørkøy nevner), etc. er selvsagt viktige ting, men er bare en liten del av kulturen. Så det er uforståelig at en programleder i NRK kan spørre : ”Er norske verdier, hva de nå enn er, truet ?” ”Hva de nå enn er”?

Ønsker vi å forsvare og bevare vår kultur? Selvsagt. Men det er ikke mulig å være både det ene og det andre på samme tid. Man kan ikke innføre sharialover som skal gjelde for noen og mens norske lover gjelder for oss andre, man kan ikke drive halal-slakting og dyrevern på samme tid, det samme med likestilling og undertrykking, ha gris og forby gris, la menneskerettighetene vike, dersom det er religiøst begrunnet, og samtidig ha menneskerettigheter, ha likestilling og adskille gutter og jenter på skolene, tillate at mennsker som bor i landet praktiserer sharia, tvangsekteskap, diskriminering og undertrykking, og tvinger småjenter til å bruke hijab, mens norske jenter som ikke bruker plagget blir mobbet, osv.  Og hva velger vi? Vi må ha klare og effektive tiltak mot alt som utfordrer vår kultur og våre verdier, fordi vår kultur skal vi ta vare på. Fordi det ikke dreier seg om brun saus, lusekofter eller hardingfeler, men om hvordan vi lever. Og i tråd med norsk kultur skal vi overlevere landet vi arvet til neste generasjon i like bra stand som det var da vi selv overtok det.