Innvandring

Urettferdig

HRS skal være den første til å slå fast at å sause hele den ikke-vestlige befolkningen i en kategori ikke er rettferdig, enten man snakker om verdier eller økonomi. Ny statistikk bestilt hos SSB viser hvorfor.

Under arbeidet i Bærekraftutvalget til Frp, bestilte utvalget helt unik statistikk hos SSB over inntektsregnskapet fordelt etter nasjonal bakgrunn. Dette for å få fakta på bordet i søken etter nye løsninger på innvandrings- og integreringspolitikken.

Statistikken ga et par store overraskelser. Polakker og litauere betaler mindre skatt enn ikke-vestlige i snitt. Man trenger ikke være en potensiell Einstein for å forstå at dette handler om massivt med svart arbeid. Eksempelvis betaler kun somaliere mindre skatt enn litauere. Østeuropeere betaler faktisk mindre skatt i snitt enn den samlede ikke-vestlige befolkningen.

Desidert mest skatt betaler briter, mens indere slår tyskerne i Norge. OIC-land kommer generelt svært dårlig ut, som må relateres til lav utdannelse og kvinners lave status innen islam og islamske kulturer.

Her er tabell over det unike regnskapet, utlignet skatt per husholdning etter hovedinntektstaker, 25 – 55 år:

bærekraft_inntekt2

Mens norske husholdninger i gjennomsnitt betalte 218.000 kroner i skatt, betalte innvandrerbefolkningen i gjennomsnitt 125.000 kroner. Forskjellene er dog svært store mellom de ulike innvandrergruppene. Husholdninger fra R1-land (vestlige land) betalte 202.000 kroner per husholdning, hvilket er nesten like mye skatt som norske husholdninger (8 prosent lavere). Husholdninger fra R3 (ikke-vestlige land) betalte 112.000 kroner i skatt, som er halvparten så mye som norske husholdninger. Samtidig betaler R2-husholdninger (Øst-Europa) klart minst skatt, med 84.000 kroner per husholdning. Denne gruppen betalte hele 61 prosent mindre skatt enn de norske husholdningene.

Regnskapet setter to tykke streker under påstanden om at innvandringen slik den forløper ikke er bærekraftig. Fremdeles har ingen andre partier enn Frp løftet frem solide forslag til å snu utviklingen i bærekraftig retning. Når vi nå også har fått på bordet den voldsomme veksten i fattigdom i Norgesom ikke minst rammer uskyldige barn, må man vitterlig undre seg over hvilket menneskesyn de andre partiene lener seg på.

Samtidig ser jeg frem til den dagen da politikere blir nødt til å være realitetsorientert i debatten om innvandringen. Tallenes tale er klar: OIC-innvandringen er den desidert største utfordringen.  Ikke bare økonomisk, også verdimessig.

PS: At thailendere og filippinere kommer svakt ut, handler antakelig om at en god del er her som au pair, i tillegg til at antakelig en del forsørges av ektemann med norsk opprinnelse.