Innvandring

Utvalg foreslår ny politikk

Fremskrittspartiet nedsatte et utvalg, det såkalte Bærekraftutvalget, i april med mandat om å utforme nye politiske løsninger på innvandringspolitikken. Fokuset var økonomi og verdier. HRS takket ja til å bidra med kunnskap og ideer. Rapporten ble offentliggjort i går.

Sentralt bakgrunnsmateriale er blant annet Finansavisens avsløringer av hvor enormt kostnadskrevende deler av den ikke-vestlige innvandringen er. Det er særlig OIC-land som drar opp regningen, noe som kommer frem i Bærekraftsutvalgets egne bestillinger hos SSB.

NRK omtalte rapporten bredt går  og har også lenke til rapporten med tittelen «Bærekraftig innvandring».

Utvalget tegner blant annet opp nye regler for statsborgerskap, en personlig folketrygdkonto for ikke-statsborgere som vil gjøre det lukrativt å betale skatt og ikke jobbe svart, en ny asylpolitikk der man går tilbake til hovedintensjonene: at de på flukt søker beskyttelse i nærområdet, og at innvandring på ekteskapskontrakter avvikles (for å få has på proforma, barneekteskap, tvangsekteskap, søskenekteskap etc). Sistnevnte innebærer at ekteskapskontrakt alene ikke skal gi opphold, men heller arbeid og studier.

I tillegg lanseres en rekke forslag knyttet til kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

HRS er (dessverre) på reise i dag og har sterkt begrenset kapasitet. Vi kommer tilbake med mer enten i kveld eller morgen.