Innvandring

I verdenstoppen er ikke nok for Aftenposten

Knapt noen land i verden tar imot flere asylsøkere per innbygger enn Norge. Men det er ikke nok at vi satte rekord i fjor, skriver Jan Arild Snoen hos Minerva. Vi bør se til Sverige, landet der politikerne har bestemt seg for å utradere den nasjonale kulturen, historien, og skifte ut folket, mener Aftenposten.

Aftenposten skriver ikke dette på lederplass, men sjekk denne nyhetsartikkelen i dag. Vinkelen gir et entydig bilde: i Sverige er det hjertevarme som råder, i Norge har kynismen overtatt for humanitet.

Kanskje Aftenposten skulle ta en reise i nabolandet vårt med fokus på asylsøkere, på kommuner som avspiser eldre og skolebarn med magre matrasjoner grunnet havarert økonomi, med mye mer? Og gjerne ta en tur innom norske asylmottak, der folk venter og venter på at en kommune har kapasitet til å ta dem imot etter innvilget oppholdstillatelse.  Rundt 10 000 oppholdstillatelser til asylanter vitner om mangel på humanisme. Se til Sverige, der regner de med 54 000 nye borgere i år kun gjennom asylinnvandringen.  

Hva er så fakta om norsk asylinnvandring? Fakta er at med unntak av smålandene Malta og Liechtenstein (Liechtenstein har bare 36 000 innbyggere), var Norge det landet i verden som tok i mot neste flest asylsøkere, etter Sverige, i perioden 2008-2012.

Norge tok i mot 12,4 asylsøkere per 1 000 innbyggere de siste fem årene, mens Sverige tok i mot 16,4 asylsøkere per 1 000 innbyggere. Vårt nivå er tre ganger høyere enn Danmark (3,8) og Finland (3,7). Det er fem ganger flere enn et samlet EU (2,6). Ti ganger flere enn Canada og USA (1,3), og over 100 ganger flere enn Japan (0,1).

Likevel skal Aftenposten ha velgerne til å tro at Norge fører en altfor streng asylpolitikk.   

En, etter min erfaring, etterrettelig skribent, Jan Arild Snoen (kommende statssekretær?) kommenterer Aftenpostens utspill slik (ja, jeg kaller nyhetsartikkelen utspill, da artikkelen er så ensporet vinklet):

Det er imidlertid en opplysning som er påfallende fraværende fra hele dekningen: Antallet som fikk innvilget opphold i Norge i 2012 var høyere enn noen gang.

Det er grunn til å spørre hvorfor Aftenposten, en uke før Stortingsvalget, velger bort en slik sentral opplysning. For en vanlig leser er det naturlig å tro at det er motsatt, når de får høre om innstramninger og at antallet asylsøknader har gått ned.

Det er imidlertid en opplysning som er påfallende fraværende fra hele dekningen: Antallet som fikk innvilget opphold i Norge i 2012 var høyere enn noen gang.

Det er grunn til å spørre hvorfor Aftenposten, en uke før Stortingsvalget, velger bort en slik sentral opplysning. For en vanlig leser er det naturlig å tro at det er motsatt, når de får høre om innstramninger og at antallet asylsøknader har gått ned.

Her er FN-rapport som viser asyltallene nevnt over. Se tabell 1, s.20.