Barn i utlandet

Dokumentar om barn som dumpes

Artisten Deeyah er klar med ny dokumentar etter den store suksessen med forrige om æresdrap. Nå tar hun opp hansken til HRS: de tusener av barn som dumpes i foreldrenes opprinnelsesland. I Storbritannia anslås det å handle om fem til åtte tusen barn i året. Vil ny regjering i Norge orke å ta et grep?

Som Deeyah sier det: Hva om det var britiske barn som ble dumpet?

– Kan dere forestille dere hvilket oppstyr det ville blitt om like mange hvite vestlige barn hadde forsvunnet sporløst, uten at noen hadde grepet inn med loven i hånd for å beskytte dem, spør Deeyah retorisk.

Deeyah sier altså det HRS har sagt år ut og år inn: dette er en av vår tids verste former for rasisme

Deeyah har gjort sensitive opptak i West Midlands, byene Bradford, Leeds, Birmingham og Manchester, med høy konsentrasjon av personer med opprinnelse i Pakistan, Bangladesh og India. Miljøene er som kjent svært lukkede.

– Hvert år forsvinner mellom fem og åtte tusen elever med innvandrerbakgrunn fra skoler i Storbritannia. Av disse er om lag 25 prosent under 16 år, opplyser Deeyah.

Foreldrene tar dem med til India, Pakistan og Bangladesh i sommerferien. De forsvinner fra skoleregistrene, men ingen savner dem. Ingen stiller spørsmål. Flesteparten er jenter.

– Mange blir ofre for arrangerte ekteskap eller tvangsekteskap, tilføyer Deeyah som nå er tilbake i Norge.

(…)

I løpet av opptakene har Deeyah besøkt byer som Bradford, Leeds, Manchester og Birmingham.

– Veldig lukket

– Dette er byer med meget høy konsentrasjon av innvandrere fra Pakistan, India og Bangladesh. Miljøene er veldig lukket. Det er vanskelig å trenge inn og nesten ingen vil snakke om dette, forteller hun.

En del av opptakene i ITV-dokumentaren er meget sensitive.

– Jeg kan ikke røpe hva det er snakk om, materialet er såpass følsomt at advokatene til ITV har gjennomgått dem, opplyser hun.

Hvilken regjering Norge nå får er uvisst. Både KrF og Venstre ligger an til å ta veien inn i regjeringskorridorene. De er jo svært opptatt av de såkalte ”asylbarna”. Vil de viise samme omtanke for de flere tusen barna fra Norge som ikke er å finne i norsk grunnskole, og der de fleste er i Pakistan og liknende land? Det har jeg mine store tvil om, for ingen av disse partiene, inkludert Høyre, har vist noen som helst interesse for deres rettssikkerhet og menneskerettigheter.

Rapportene til HRS (her og her  om disse uverdige forholdene har beveget Ap og Frp, sist i Bærekraftutvalgets rapport, førstnevnte i Soria Moria-2 om bedre oppfølging av norske barn i utlandet (altså ikke særlig å mye å skryte av). Kanskje Deeyahs film kan bevege partiene videre på riktig vei?