Innvandring

Ikke «lite gjennomtenkt»

Frps Bærekraftutvalg har nå presentert sine visjoner for en ny innvandringspolitikk. Uten å ha lest det 50 siders dokumentet, karakteriserer Erna Solberg forslagene som «urimelig og lite gjennomtenkt». Det er på grensen til frekkhet. Samtidig fortsetter Høyre å leke katt og mus med oss velgere: hva vil Høyre gjøre for å få en bærekraftig politikk?

Jeg utfordret Høyre i går: hva vil partiet gjøre med innvandringspolitikken? Finnes det noen «hemmelige» tiltak i skrivebordsskuffen til Solberg, som i posisjon som kommunalminister knapt ville ta i selve innvandringspolitikken (familiegjenforening og –etablering)? Hva er mål og visjoner for Norge den kommende Stortingsperioden? Hva mener de er utfordringene? Hvilke virkemidler mener partiet er nødvendige – hvis det finnes utfordringer, da?

Vi vet ikke. Vi vet heller ikke hva Ap vil gjøre for å rettet opp den skakkjørte skuta.

HRS har bidratt betydelig til Bærekraftutvalgets forslag, som ble presentert bredt i NRK for to dager siden  (der er det også lenke til rapporten). Sentrale i utvalget er leder av Justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg, tidligere innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen, Oslo Frps leder Christian Tybring-Gjedde med flere. Samlet har altså utvalget en erfaringsbakgrunn innen feltet som er svært bred, vil jeg driste meg til å påstå. Utvalget jobbet jevnlig i nesten fem måneder med å utmeisle nye tanker på de store utfordringene innen innvandringens økonomiske og verdimessige utfordringer, som er skapt av Ap og Høyre gjennom flere tiår, der de har utvist mangel på forståelse, vilje og evne til å føre en forsvarlig og fornuftig politikk. Alle som orker å sette seg inn i de voldsomme utfordringene vesten står overfor, ser at det må nye tanker på bordet, og det må kraftige justeringer til for å få kontroll på de ulike «regnskapene», enten det handler om ren økonomi som skal gå i hop, eller det handler om verkebyllen rundt særlig barn fra OIC-land som lemlestes, som giftes bort etter skikker i full kollisjon med et humant samfunns verdigrunnlag, som dumpes i tredjeverdenland (foreldrenes opprinnelsesland) under forhold som er hårreisende. Dette har samtlige forrige regjeringer kunnet leve med. Det har aldri HRS kunnet leve med. Derfor er det også fokus på dette i Bærekraftutvalgets rapport, og med forslag til løsninger som er unike i europeisk sammenheng og basert både på langvarig akkumulert kunnskap og erfaring og kreative tanker. Dette sammen med at Finansavisen på bakgrunn av SSB-tall har lagt en knusende økonomisk dom over innvandringens enorme kostnader, burde kanskje få de andre partiene – som alle har hatt regjeringsmakt – til å utvise en smule ydmykhet? Da ikke minst med tanke på egen tilkortkommenhet?

Men nei. Uten å komme med et eneste tiltak som kunne lege noen sår, avviser samtlige partier Frps forslag. Erna Solberg, som i går fløy i helikopter over Mjøsbyene, mente seg endog berettiget til å fremme påstander om at forslagene er «lite gjennomtenkte», uten å ha lest dokumentet, skal vi tro Aftenposten. Det er tiltakene å melde overhodet ikke. Utvalget har eksempelvis endog jobbet opp mot politi, påtalemakt og jurister for å prøve å finne løsninger på det utålelige med at dagens politikk ikke makter å forebygge og stanse rituell lemlestelse.

Har Høyre, KrF, Venstre noen løsninger på dette? Hva vil de?

Man må gjerne kritisere og debattere selve løsningene. Men kom igjen, vis oss hvilke alternative løsninger dere har? Prøv i det minste å være litt konstruktive. På vegne av samfunnet. På vegne av vergeløse barn. For eksempel.