Innvandring

Elefanten i rommet

Oslo vokser i høyt tempo, hvilket tilfører vår hovedstad både voksesmerter og stadig høyere gjeld. Men å påpeke at Oslos befolkningsvekst skyldes høy tilvekst av ikke-vestlige innvandrere, det er fortsatt et faktum som noen finner vettug å bestride.

I helga uttalte Frps Christian Tybring-Gjedde til Dagbladet at en strengere innvandringspolitikk vil kunne demme opp for boligpresset i hovedstaden. Ifølge Tybring-Gjedde må vi gå til kjernen av problemet ved å se på hvorfor Oslo har så stor tilflytting.

– Voksesmertene Oslo opplever skyldes både Høyres og Arbeiderpartiets naive og svært kostbare innvandringspolitikk gjennom mange år. Det rare er at Høyre og Arbeiderpartiet kritiserer hverandre i å bygge for få boliger uten å se på hvorfor de må det. I fjor tok vi imot 22 500 ikke-vestlige innvandrere. Dette er mennesker som i stor grad lever på overføringer fra det offentlige. Kostnadene ved å bygge boliger er svært høy i Norge, og entreprenører kan ikke basere boligsalg på offentlige tilskudd. Det er ikke bærekraftig slik vi holder på nå, sier Tybring-Gjedde.

Personlig tror Tybring-Gjedde at et bærekraftig tall for den ikke-vestlige innvandringen i Oslo vil være en tredjedel av dagens nivå, samtidig som han understreker at politikerne først og fremst har et ansvar for de som allerede bor i Norge.

At Tybring-Gjedde peker på elefanten i rommet, nemlig at befolkningsveksten i Oslo henger sammen med høy vekst i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen, er derimot ikke fakta som alle politikere vil ta innover seg.

Til NRK  i dag kommer Vegard Grøslie Wennesland i Arbeiderpartiet med følgende utsagn:

– Dette er et typisk Frp-svar på en politisk utfordring. Enten skal skattene kuttes eller så skal man gjøre noe med innvandrerne, sier Grøslie Wennesland og fortsetter:

– Vi må huske på at de fleste innvandrerne som kommer til Norge kommer fra Sverige, Polen og andre land i EØS-området. De har fri adgang til å komme til landet, så vi må finne andre måter for å gjøre det enklere å finne seg bolig i Oslo, og da må det bygges mer.

Oslos innvandrerbefolkning

Ifølge Oslostatistikken bodde det ved inngangen av 2013 i alt 189.401 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo. Økningen er på 4,4 prosent i forhold til året før og 170 prosent siden 1994.

Av disse hadde 57.189 personer bakgrunn fra land i EØS-området, mens 132.212 personer var fra såkalte ikke-vestlige land (fra Asia, Afrika etc.). Fra foregående år har antall personer fra den første gruppen økt med 3.436 personer, mens ikke-vestlige har økt med 4.622 personer.

De senere årene er det særlig EØS-innvandringen som har økt, spesielt har innvandringen fra Øst-Europa vært stor. De to siste årene har imidlertid veksten i denne gruppen avtatt, men ikke-vestlige innvandrere har hatt en mer stabil årlig vekst.

I Oslo er det flest innvandrere fra Pakistan (22.415 personer), Sverige (13.778 personer), Polen (13.499 personer) og  Somalia (13.184 personer).

Faksimile fra Utviklings- og Kompetanseetaten i Oslo kommune.

Faksimile fra Utviklings- og Kompetanseetaten i Oslo kommune.