130812_Oslostatistikk

Faksimile fra Utviklings- og Kompetanseetaten i Oslo kommune.