Statistikk

Tallball om innvandring

Når Dagbladet tolker og formidler innvandringstall, med Statistisk sentralbyrå (SSB) som tåkeleggende sannhetsvitne, er det beste å holde tunga rett i munnen.

Her om dagen kom SSB med en ny rapport som et samlet mediekorps har tolket til å være en ny befolkningsfremskrivning, hvilket det ikke var. Men for noen journalister er ikke det så nøye, der teller det mer at SSBs budskap lyder som musikk i deres ører.

Med henvisning til SSB-rapporten påpeker Dagbladet at innvandrerandelen i Norges befolkningen i 2100 vil være 21 prosent, med en topp på 22 prosent i 2076.

Men om Dagbladet skjønner at disse tallene referer til en stipulering av andelen innvandrere, altså det som tidligere het 1.generasjon, hvorpå etterkommerne og alle andre grupperinger er holdt utenfor (hvilket utgjør 27 grupperinger, om vi holder etnisk norske utenfor), er jeg vel mer tvilsom til.

Flater ut

Nok om det, for Dagbladets kjepphest er at innvandrerandelen vil flate ut (det menes antakelig innvandringen), hvilket Fremskrittspartiet ikke tror på.

– Jeg får det ikke til å stemme; ingenting tilsier at innvandringen vil dabbe av. SSB har ikke vært veldig gode på dette tidligere, og det kan virke som om de pynter på tallene, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen til Dagbladet.

Men her kommer, selvsagt, SSBs Helge Brunborg som sannhetsvitne:

– Vel, innvandringen har allerede flatet ut; vi hadde en nedgang i 2012, og den har fortsatt i 2013, sier SSB-seniorforsker Helge Brunborg til Dagbladet.

Hva flater ut?

La oss se nærmere på det. 25.april 2013 meldte SSB følgende om tilveksten i innvandrerbefolkningen:

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 55 300 i 2012. Det var den høyeste tilveksten noensinne.

Det tilsier at innvandrerbefolkningen (i betydningen 1. og 2.generasjon) utgjorde 710 464 personer, som tilsier 14,1 prosent av befolkningen ved årsskiftet. Da kan vi i alle fall slå fast at innvandrerandelen verken har gått ned eller flatet ut, men tvert om har ”den høyeste tilveksten noensinne”.

Så var det innvandringen. Her ser vi at det var en nedgang fra 2012 på 8 prosent når det gjelder innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand (gruppe 1) – og en økning på 4 prosent av innvandringen fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oseania (gruppe 2).

Men her må vi holde tunga rett i munnen. For nettoinnvandringen (inn- og utvandring) har aldri vært høyere enn i 2012, meldte SSB i februar i år. Tallene forteller at det er mindre innvandring fra Europa og økende fra Afrika. Nettoinnvandringen av utenlandske statsborgere vokste fra 47 900 i 2011 til 48 700 i 2012. Av dette var 63 prosent (30 900) nettoinnvandring av europeiske statsborgere, som er noe lavere enn i 2011 (34 700). Økning finner vi både blant spanjoler og rumenere, mens det var nedgang for svensker (fra 2 800 i 2011 til 1 100 i 2012).

Nettoinnvandringen av ikke-europeiske statsborgere økte fra 13 200 i 2011 til 17 800 i fjor, som utgjør en økning 35 prosent. Samlet gikk nettoinnvandringen fra Somalia og Eritrea opp fra 3 400 i 2011 til 5 700 i 2012.

Brunborg understreker at for 2012 og 2013 er nettoinnvandringen gått noe opp, fordi utvandringen også er lavere. Og hva handler det om? Jo, innvandrere fra gruppe 2, altså den gruppen der innvandringen øker, forblir typisk i Norge, mens gruppe 1, der innvandringen har gått noe ned, også har større tilbøyelighet til å dra fra Norge. Det fremkommer også når vi ser på andelen 2.generasjon. Gruppe 1 hadde totalt 302 504 personer (6 prosent av befolkningen) og bare en liten andel 2.generasjon (i underkant av 7 prosent). Gruppe 2 hadde totalt 407 961 personer (8,1 prosent av befolkningen), hvorav i underkant av 24 prosent er 2.generasjon.

At det kommer for eksempel færre polakker kan henge sammen med at det allerede er kommet svært mange, på samme måte som vi antakelig kan vente oss en betydelig økning fra Bulgaria og Romania (overgangsordningene for disse landene ble opphevet av Norge fra og med 1.januar 2012). Og med dårlige tider i Norge, kan vi bare være sikker på én ting: det er likevel bedre enn i mange andre land.

Så når SSBs Brunborg har klokketro på utflatning handler det om to ting: 1) Etterkommere etter innvandrere telles ikke (statistisk) inn i innvandrerbefolkningen, og 2) teorien om at utvandringen vil øke i takt med innvandringen. Men den enkleste måten å finne ut innvandrerandelen av befolkningsveksten vil være å se på endringen av befolkningen med etnisk norsk bakgrunn opp mot med samlet befolkning. Det gjør derimot ikke SSB. Skal vi gjette hvorfor?

Og hva gjelder SSBs tro på at innvandringen vil gå betydelig ned, så har de jo trodd det noen år. Uten at det har skjedd. Tvert om.