Statistikk

Nok et nytt ”Drammen”

Økningen av befolkningen i 2012 tilsvarer hele folketallet i Drammen, melder SSB. Vi har fortsatt rekordhøy befolkningsvekst og nettoinnvandringen har aldri vært høyere. For sjette år på rad er det flere som innvandrer enn som blir født i Norge. Nytt for i år er mindre innvandring fra Europa og mer fra Afrika. Det er sterk reduksjon i antall svensker, men økning i antallet somaliere, som nå er på 3. plass. Og igjen er netto innenlands utflytting fra Oslo.

Ved årsskiftet var 5 051 300 bosatte i Norge, som er 65 400 flere enn ved inngangen til 2012. Det tilsier at befolkningsveksten i fjor igjen var rekordhøy, med bare 160 mindre enn i rekordåret 2011. Innvandringsoverskuddet stod i 2012 for 72 prosent av befolkningsveksten. Befolkningsveksten ble således på 1,3 prosent i 2012, og sett bort fra 2011 må vi helt tilbake til 1920 for å finne en større vekst i prosent, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Det gjør at Norge ligger helt i toppen i Europa for prosentvis vekst i folketallet. På de seks årene 2007-2012 vokste folketallet med 370 100 personer, mer enn dobbelt så mye som i de seks årene før det. Økningen i 2012 på 65 400 flere personer tilsvarer hele folketallet i Drammen, melder SSB.

Nettoinnvandring

Nettoinnvandringen (inn- og utvandring) var på 47 300 i 2012 og har aldri vært høyere.

Nettoinnvandringen de siste seks årene er samlet på 258 400 personer, nesten tre ganger høyere enn de forutgående seks år. Det ble registrert 78 600 flyttinger til Norge fra utlandet i 2012, som er 900 mindre enn året før. Samtidig flyttet 31 200 personer fra Norge, 1 200 mindre enn året før.

Dermed sto innvandringsoverskuddet i 2012 for 72 prosent av veksten i folkemengden, mot 71 prosent året før. (De som er i landet i mindre enn seks måneder er ikke medregnet).

Fødte, døde og fertilitet

I 2012 ble det født 60 250 barn, det samme som året før. 42 000 personer døde, som er 600 flere enn i 2011. Slik sett ble fødselsoverskuddet 600 lavere i 2012 enn i 2011, men det er på samme nivå som de siste årene, og de høyeste tallene siden midt på 1970-tallet.

Størst er fødselsoverskuddet i Oslo (med 5 800) og deretter følger Akershus (med 2 400). I Hedmark, Oppland og Telemark er det fødselsunderskudd.

Samlede fertilitetstall havner således i 2012 på 1,85 barn, mens det i 2011 var på 1,88 og i 2010 på 1,95. SSB publiserer ikke fertilitetstall for fylkene.

Mindre innvandring fra Europa, økende fra Afrika

Nettoinnvandringa av utenlandske statsborgere vokste fra 47 900 i 2011 til 48 700 i 2012. Av dette var 63 prosent (30 900) nettoinnvandring av europeiske statsborgere, som er noe lavere enn i 2011 (34 700). Nettoinnvandringen av ikke-europeiske statsborgere økte fra 13 200 i 2011 til 17 800 i fjor, som utgjør en økning 35 prosent.

Fortsatt er det polakker og litauere som er de to klart største gruppene, og utgjorde i alt halvparten av de europeiske statsborgerne. Statsborgere fra elleve land hadde ei nettoinnvandring på mer enn 1 000 personer, og seks av disse landene er europeiske. Økning finner vi både blant spanjoler og rumenere, mens det var nedgang for svensker (fra 2 800 i 2011 til 1 100 i 2012).

Nettoinnvandringen av somaliske statsborgere gikk opp, fra 1 450 i 2011 til 3 400 i 2012. Det gjør somaliere til den tredje største gruppa i 2012. Samlet gikk nettoinnvandringen fra Somalia og Eritrea opp fra 3 400 i 2011 til 5 700 i 2012.

På toppen i folkevekst, innflytting og nettoinnvandring

Oslo og Akershus hadde størst folkevekst i 2012, med i alt 20 800 personer, men samtidig er det om lag 4 000 mindre enn året før. Også i Rogaland og Hordaland var det stor vekst. Der var det en vekst på 16 600, som er 3 200 mer enn året før.

Alle fylkene hadde i fjor folkevekst, og alle fylkene hadde netto innflytting. Nettoinnflyttinga var størst i prosent for Akershus og Rogaland.

Nettoinnvandringa fra utlandet var særlig stor i Rogaland og Hordaland med 10 900, opp fra 8 200 året før. Deretter kom Oslo og Akershus med 10 600, som var ned fra 14 300 året før. I prosent av folketallet var nettoinnvandringa derimot størst i Finnmark med 1,6 prosent, men hele ti av fylkene hadde en nettoinnvandring på 1 prosent eller mer. Nettoinnvandringen fra utlandet veide for innenlandsk flyttetap og fødselsunderskudd. Uten innvandringsoverskuddet ville folketallet ha gått ned i åtte fylker, mest i Nordland og Oppland.

Syv av fylkene hadde overskudd av innenlands flytting, men Akershus og Østfold skilte seg ut med samlet overskudd på 4 700. De andre fylkene hadde innenlandsk nettoutflytting – inkludert Oslo.