Innvandring

Økonomisk idioti

Det er kun i innvandringsdebatten det er korrekt å være økonomisk idiot, skriver Hege Storhaug i dagens Aftenposten. Innlegget er et tilsvar til SSB som motstrebende må vedgå at innvandringens pris er svært høy, og til Aftenpostens journalister som forsøkte å undergrave dette faktiske forholdet.

Debatten i Aftenposten om økonomiske konsekvenser av innvandringen har nå pågått i en måned. Den startet med Hege Storhaugs kronikk, Hvorfor forteller ikke mediene hva en ikke-vestlig innvandrer koster, som utløste rekordrespons med over 14 000 anbefalinger til facebook. SSB fulgte opp med kronikk der de påstod at tallene som er fremkommet i Finansavisen brukes til å måle lønnsomheten av enkeltpersoner. Storhaug svarte med ny kronikk,  der hun blant annet stiller spørsmål ved om SSB har en politisk agenda, noe SSB avviser 16.juni (ikke på nettet). I dag har Storhaug dette innlegget i Aftenposten:

Nye toner fra SSB

Det er kun i innvandringsdebatten det er korrekt å være økonomisk idiot.

SSB gir sine egne tall, Finansavisen og meg rett i at innvandringen til Norge ikke kan kalles en økonomisk vellykket fest. Til det har den kostet oss alt for dyrt.

De nye tonene fra SSB er at man likevel ikke skal bagatellisere Finansavisens regnestykker over innvandringens kostnader (16.juni). Forpliktelsene den norske stat påtar seg gjennom ikke-vestlig innvandring er altså omlag 42 milliarder kroner årlig, eller rundt 4 prosent av statsbudsjettet. Nå er SSB tydelig på at dette er et betydelig beløp.

SSB hevder dog at jeg ikke har forstått deres regnestykke. Det er feil, og fremgår tydelig av at min vektigste innvending mot deres regnestykke er at barn av ikke-vestlige vil bli perfekt integrert. Den forutsetning velger SSB ikke å problematisere. Ville de brukt samme logikk overfor norsk ungdom med foreldre på trygd og sluttført at deres skatte- og trygdeprofil blir som overklassens barn på Frogner? Ikke det, nei.

SSB vil altså ikke si noe om alternative scenarioer som peker kostnadsmessig oppover. Med god grunn. 4,1 millioner kroner pr. ikke-vestlige innvandrer. 42 milliarder kroner i årlige forpliktelser. Og 4.100 milliarder kroner i totale forpliktelser frem til 2100 er det beste anslaget som finnes på innvandringens statsfinansielle konsekvenser.

Men selv disse tallene er altså forsiktige.

Forøvrig ga Aftenposten forrige uke bred plass til en OECD-rapport som forvekslet en likviditetseffekt med lønnsomhet, og Aftenpostens økonomiredaksjon meldte seg på debatten med å hevde at det beste for statsbudsjettet ville være å avfolke landet.  Hvis Aftenposten legger samme standard til grunn i andre økonomiske debatter som i innvandringsdebatten, vil vi snart få flotte kommentarartikler om at det beste for sykehusøkonomien ville være at man ikke fikk noen pasienter. Eller kanskje ikke.

Det er kun i innvandringsdebatten det er korrekt å være økonomisk idiot.

Og det er kun i innvandringsdebatten at  SSB velger å skrive kronikker mot mennesker som regner og refererer riktig. Hvorfor gjør ikke SSB det samme når Aftenpostens journalister og redaktør feilinformerer og skriver journalistisk sludder?