Innvandring

-Innvandringsregnskapet er ferdig pratet, sier SSB

Seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå, Erling Holmøy, setter igjen to streker under Finansavisens regnestykker som viser en kolossal kostnadskrevende innvandring. Fra flere hold er det prøvd å skape et inntrykk av at Finansavisen mistolket tallene. Det ser ut til å pågå et høyt spill nå på ulike bakrom om å finte bort fakta. Dessuten vil en debatt om innvandringen kunne få Høyre til å rase på meningsmålingene og Ap-skuta til å snu.

Det hele startet 13.april. Rights.no kunne melde at Norge går på dunken. For: Finansavisen la følgende bombe på bordet basert på tallmaterial fra SSB:

En ikke-vestlig innvandrer gir opphav til statsfinansielle svekkelser på 4,1 millioner kroner. Påløpte og fremtidige nettokostnader knyttet til ikke-vestlig innvandring blir 4.100 milliarder kroner dersom innvandringen fortsetter frem til 2100 i samme takt som siste fem års gjennomsnitt.

SSB gikk god for regnestykkene, merkedagen 13.april.

Så skulle man tro at den politiske debatten eksploderte. Men nei, så lenge sentrale medier ikke konfronterer politikerne, holder de samme politikerne gladelig kjeft om den økonomiske fadesen de har skapt. Derfor gikk jeg ut med kronikk hos aftenposten.no 19.mai  og etterlyste nettopp mediene og deres ansvar for å løfte frem temaet.

Kronikken tok fullstendig av med over 14 000 delinger til facebook. Vi satt målløse og fulgte klikkene, som må være rekord for en kronikk, og som viser hvilken bekymring det er i folket.

Da skjedde det noe: Aftenposten anmodet SSB om å skrive en kronikk om min kronikk, som helt og holdent var basert på Finansavisens regnestykker som altså SSB gikk god for.

Dette kommer frem i Finansavisen 21.juni. Holmøy sier:

– Jeg mener jeg har skrevet eksplisitt at Finansavisen ikke har misforstått eller feiltolket, sier Holmøy.

Han sikter blant annet til en kronikk som han og kollega Birger Strøms skrev, etter lengre tids anmodning fra Aftenposten, der avisen vinklet på at folk feiltolket tallene. Dette ga næring til påstander i sosiale medier om at Finansavisen skulle ha feiltolket.

Finansavisen leverte altså varene. Jeg leverte varene videre. Usensurert. Så ble det tatt (politiske?) grep på bakrommet i Aftenposten: ”etter lengre tids anmodning”, skrev Holmøy og Birger Strøm kronikken som lukter bestilling om å være kritisk til tallene de selv hadde gått god for. Og godt hjulpet av Aftenposten ble ingressen slik:

Vi er kritiske til at våre beregninger brukes til å måle «lønnsomheten» av enkeltpersoner fra ulike landgrupper.

Det var ikke noen feil med tallene, det var moral det nå skulle handle om, og om finter som fører til at man blir usikker på faktiske forhold. Kronikken presenterer mest svada, men den er nyttig for dem som ikke vil ha en ærlig debatt.

Men SSB gikk vel så langt som de kunne i å legge seg flat. Derfor skrev jeg dette innlegget under tittelen Nye toner fra SSB

Så popper plutselig Høyre opp, partiet som jeg har forstått er livredde for en debatt om innvandringens kostnader før valget, da det er stor uenighet innad i partiet. Høyre har heller ingen mulighet til å sole seg i noen glans av innsatsen til partilederen da hun styrte butikken i Bondevik-regjeringene. Det var full gass på familieinnvandringen – som Ap har strammet inn.

Hvis jeg har rett i setningene like over her, fortell meg hvorfor professor i økonomi, Kjetil Storesletten, gikk ut i kronikk i Dagens Næringsliv nå på fredag og underkjente både Finansavisens regnestykke, og endog hevdet at SSBs tall ”er feil”? Hvilken interesse har Storesletten, som allerede i 2004 var ute i Aftenposten (31.oktober) og advarte om en kostnadskrevende innvandring?

Storesletten skriver, under tittelen: ”Takk, Polen!” (Ikke på nett.)

Finansavisens beregning er tvilsom, og SSBs tall er feil. Jeg har justert SSBs tall og gjort en mer rimelig beregning enn Finansavisen. Innvandringen blir da betydelig mer lønnsom enn hva Finansavisens hevder: Vestlige innvandrere gir et gigantisk bidrag til statskassen – over 1,5 millioner per person i snitt (takk, Sverige!). Innvandrere fra Øst-Europa gir også et stort positivt bidrag – over 600.000 kroner i snitt per innvandrer (takk, Polen!). Innvandrere fra land utenfor OECD gir en netto kostnad på 2,1 millioner kroner, kun halvparten av Finansavisens anslag. 

Hva er dette? En professor sparker beina under SSB og Finansavisen? Og han kom på banen nøyaktig to måneder og åtte dager etter at Finansavisen slapp bomben og kjørte i gang serien om innvandringens konsekvenser. 

Nå skal jeg fortelle deg kort hva som er den viktigste ”feilen”: SSB og Finansavisen burde økt skattenivået, for det har Storesletten gjort i sitt regnestykke, for da øker som kjent de statsfinansielle inntektene!! 

Skal jeg ta det med teskje siden dette kommer fra en professor? Jeg gjør det. Staten tjener mer på deg om du istedenfor å betale 40 prosent skatt, må betale 50 prosent. 

Er Storesletten brannslukker fra Høyreleiren? Ikke vet jeg, men en av de første mailene som tikket inn hos meg fredag morgen, var fra twitter, og avsenderen er Høyres neste statsministerkandidat, Torbjørn Røe Isaksen. Følgende skrev han: 

Har du lest Professor Kjetil Storesletten i DN,@hegestorhaug ? Hva synes du? 

Jeg svarte: 

Hører fra økonomer underhånden, at dette lett kan plukkes fra hverandre @konservativ KS er proff ja, men ikke rakettforsker. 

Røe Isaken svarte slik:

”Det er nok faglig uenighet om hva som bør inkl. og hvordan man bør regne, men derfor ikke lurt å låse seg til fasitt.” 

Vel, Høyre går nok ikke til valg på SV-logikk: at innvandringen er lønnsom og derfor skal skattene opp? 

Sent fredag kveld kom tidligere Høyrestatsråd, Victor C Norman, nå professor ved Handelshøyskolen, på banen med det fantastiske resonnementet om at jo flere folk som kommer til Norge, dess høyere blir produktiviteten! Derfor blir Norge ”rikere” av innvandring. Herregud, også jeg – ikke-økonomen – ser at dette er et dusteresonnement. 

Inviter 10 personer inn i huset ditt og selvsagt øker aktivitetsnivået, men bli du automatisk rikere av det? 

Neste resonnement fra Norman er: jo flere som kommer til Norge jo bedre, for vi er så tynt befolket at offentlige tjenester blir dyre. Flere folk betyr økt befolkningstetthet, derav bedre infrastruktur og derav bedre effektivisering av offentlige tjenester. Og videre i den leia, der hovedbudskapet er: åpne grensene, som Civita-fløyen i Høyre under Kristin Clemet ønsker seg: bygge ned velferdsstaten og la folk komme fra tredje verden for jobb på lave lønninger. En barmhjertig politikk og en vinn-vinn-situasjon, ifølge Clemet 

Legg merke til at det igjen er Aftenposten som kjører ut mot Finansavisen, og igjen må SSB ved Holmøy på banen og korrigere, akkurat som i fredagens oppslag i Finansavisen (ikke på nettet) som var opphavet til kommentaren min her.  Og oppslaget på fredag i Finansavisen handlet om å rette opp skuta så mange har angrepet. For de vil ikke vite, de vil ikke se, de vil ikke ta ansvar for å videreføre et Norge stort sett slik vi har kjent henne. 

Gud bevare Kongen og Fedreland.