Innvandring

Regjeringen er klart rasistisk, ikke sant?

”Mina Adampour liker så dårlig at jeg siterer Finansavisens oppslag om innvandringens enorme kostnader at hun trekker inn hudfarge og hjelper leserne til å tenke i retning av apartheid. Så farlige kan altså fakta være.” Hege Storhaug svarer nå i Aftenposten.

Regjeringen er klart rasistisk, ikke sant?

Mina Adampour liker så dårlig at jeg siterer Finansavisens oppslag om innvandringens enorme kostnader at hun trekker inn hudfarge og hjelper leserne til å tenke i retning av apartheid. Så farlige kan altså fakta være.

Min kronikk  handlet om følgende: toneangivende medier forbigår nyhetsbomben fra Finansavisen om at den ikke-vestlige innvandringen i fjor vil koste Norge 63 milliarder kroner, at innvandringen så langt beregnes til 1 200 milliarder kroner i «påløpte og fremtidige nettokostnader», og at dersom innvandringen fortsetter på siste års nivå, spises hele Oljefondet og verdien av Statoilaksjene opp. Så lenge media snur ryggen til blir ikke ansvarlige politikere konfrontert med hvordan de skal kunne videreføre en velfungerende velferdsstat til neste generasjoner. Resultatet av dagens politikk blir et konkursbo. Ønsker Adampour det for sin slekt? Gir det et lavkonflikt samfunn?

Dersom bildet hadde vært motsatt, at den ikke-vestlige innvandringen viste seg å være svært økonomisk gunstig, antar jeg Adampour ville jublet. Hun hadde ingen problem med Ny Analyses «regnskap», bestilt av den flerkulturelle avisen Utrop, som presenterte et totalt uriktig bilde av situasjonen. Er det greit å generalisere så lenge fortegnet er positivt og analysen er feil? 

Dessuten: Regjeringens Perspektivmelding er også klar på at innvandringen gir store økonomiske utfordringer. Er den rasistisk?

Viktig regnskap

Vi snakker stadig vekk om den kostnadskrevende eldrebølgen som kommer. Den er legitim å snakke om uten at man beskyldes for fascisme eller for å planlegge eutanasi. Å bekymre seg økonomisk medfører ikke beskyldninger om å ville skille mellom unge, funksjonsfriske og de gamle og ubrukelige?

Vi regner på det meste, som hva syke koster, ulike former for kreftmedisin og barnehageplasser. Hvorfor? Som vi selv husholderer: hvor mye inntekt har vi, hva er utgiftene, og hvis ikke dette går i hop, hvor kan vi stramme inn?

Adampour siterer Erling Holmøy i SSB til Klassekampen, som skal slå beina under Finansavisens sitat av samme forsker som går god for avisens regnestykke. Det Adampour ikke forteller er at Holmøy i Klassekampens sitat tar utgangspunkt i en prognose til SSB for langt lavere innvandring enn den faktiske innvandringen som er målt siste årene.

4,1 millioner kroner pr. hode. Det er det beste anslaget som finnes for kostnadene. Man kan stikke hodet i sanden, rope rasist til alle som nevner det. Det reduserer verken kostnader eller konfliktnivå.

«Brune er ubrukelige», sier Adampour, tillagt meg, som aldri har vært interessert i hudfarger. Men jeg skal svare med hudfarge denne gangen: tamilere er om lag like mørke eller lyse i huden – alt ettersom man ser det – som somaliere. I tillegg har de navn som knapt er til å uttale for potensielle norske arbeidsgivere. Men arbeide, se det gjør de til fulle, i motsetning til somaliere som bunner sysselsettingsstatistikker. Sysselsetting handler ikke minst om kultur og derav også religion.

Ønsker Adampour svenske tilstander, der tanker og fakta som Human Rights Service og jeg presenterer, ikke skal slippe til. Ønsker hun å sensurere en norsk dagsavis? Hennes eventuelle PFU-klage mot Finansavisen vil bli underholdende lesning.

Se til Sverige?  

Vi ser hvordan det har gått i Sverige. Voldelige opptøyer blant unge i ikke-vestlige enklaver, unge som har falt igjennom i skolen, i arbeidsmarkedet, og som ikke føler tilhørighet til nasjonalstaten. Hvordan kunne det gå så galt for dem? Vi kan jo sjekke hvem foreldrene er: utdannelsesnivå, andelen analfabeter, mødre som aldri har vært i jobb? En innvandring som ikke er bærekraftig verken økonomisk eller verdimessig. Skal vi tie om eller bortforklare og unnskylde dette? 

Sverige er en repetisjon av Frankrike.

Sverige er innvandring uten oljepenger. Om noen år vil heller ikke Norge ha penger nok til å sminke alle problemer med oljepenger, hvis ikke kursen blir lagt kraftig om.

Så når Adampour påstår at «HRS ønsker konflikt», kan vi peke tilbake på henne og si: nei, det er nettopp det vi ikke ønsker, derfor må politikken legges om.