Innvandring

Sveits begrenser innvandring fra alle EU-land

Den sveitsiske regjeringen sier den lytter til folket. Befolkningen er urolig over den høye innvandringen, og følgelig utvider regjeringen landets innvandringsbegrensning. Nå vil begrensningen omfatte alle EU-land. EU mener det er i strid med avtalen.

Sveits, som i likhet med Norge ikke er EU-medlem, har fra før en spesiell kvote for innvandring fra de åtte østeuropeiske landene som ble med i EU i 2004, melder VG Nett. I tillegg gjelder spesielle og strengere regler for Bulgaria og Romania som ble med i EU i 2007.

Ergo har Sveits vært føre var hva gjelder EUs utvidelse mot øst, og tydelig fått gjennomslag i EU for slike kvoter tidligere. Men nå vil altså Sveits stramme til enda mer.

Det sveitsiske Justisdepartementet opplyser at det vil begrense innvandringen også fra de øvrige 17 EU-landene. Kvoten skal være 53.700 bosetningstillatelser per år. Ifølge departementet har den totale innvandringen de siste årene oversteget utvandringen med 60.000 til 80.000. Det heter at Sveits i henhold til en avtale med EU kan påkalle en sikkerhetsklausul hvis innvandringen overstiger et visst nivå.

EU uenig

EUs utenrikspolitiske sjef, Cathrine Ashton, mener at det sveitsiske tiltaket er i strid med avtalen med EU.

 – Bestemmelsene ser bort fra de store fordelene som fri bevegelse for personer gir både Sveits og EU, tilføyer hun.

Det er vel ingen som bestrider at det kan være store fordeler med ”de fire friheter”, herunder fri flyt av arbeidskraft, men det bør vel også gå opp for EU at hvis landene opplever flere utfordringer enn fordeler med bevegelsesfriheten vil det iverksettes nasjonale tiltak – antakelig med eller uten EUs velsignelse.

Og nettopp uro i befolkningen er regjeringens argument:

 – Det er uro i befolkningen, og det er nødvendig å ta denne uroen alvorlig, sier justisminister Simonetta Sommaruga.

Så er spørsmålet om et slikt tiltak fra Sveits eventuelt vil skape noen presedens for Norge. I går hevdet for eksempel LOs sjefsøkonom, Stein Reegård, at vi må skille mellom innvandring fra EØS eller utenfor EØS, der ”Mye kan gjøres for å påvirke førstnevnte, men spillerommet er større for den siste.” Samtidig kan det bidra til å dra opp igjen debatten om gjeninnføring av grensekontroll, som senterungdommen nylig satte i gang. For ingen avtaler er hogget i stein.