Innvandring

Straffesak mot juksemakeren i Ap

Det blir rettssak mot den tidligere Ap-profilen Khaled Ahmed på Hamar. I tillegg er det sendt varsel om utvisningsvedtak og tilbakekalling av statsborgerskapet hans.

Khaled Ahmed, som har søkt permisjon fra sine verv som folkevalgt i Hamar kommunestyre og Hedmark fylkesting, og meldt seg ut av både Ap og AUF, ble nasjonalt kjent da han i november i fjor involverte seg i et ordskrifte på Facebook som omfattet jødehat. Uttalelsene ble politianmeldt av Det Mosaiske trossamfunn. Selv forklarte Amhed den gang til Hamar Arbeiderblad (HA) han bare snakket ungdommens språk. Og da Amhed la seg skinnflat og beklaget uttalelsene, skværet Hamar Arbeiderparti opp med han. At det var høyt under taket i Ap for Amhed, kan kanskje også tilskrives at den samme Amhed var på Utøya 22/7, hvor han mistet sin lillebror.

Men roen og fordrageligheten varte ikke lenge.

Avsløres

I begynnelsen av mars i år ble Amhed hentet av politiet. Han ble avhørt og siktet for falsk forklaring i forbindelse med sin søknad om asyl og statsborgerskap i Norge. Også da stilte hans venner opp, og igjen var det Amheds berøring med Utøya som ble trukket frem. Men da Amhed skjønte at han var avslørt, valgte han å legge kortene på bordet og fortelle sin historie til HA – og nok en gang la han seg skinnflat og beklaget.

Politiet hadde etterforsket Amhed om lag i et halvt år før de siktet ham for å ha forklart seg falsk i forbindelse med sin opprinnelige asylsøknad i 2002. Nå er statsadvokaten i Oslo ferdig med saksbehandlingen av siktelsen, og resultatet er at de går inn for en straffesak mot ham, melder HA.

Noen måneder i fengsel?

Ahmeds advokat, Eivor Øen, sier at saken trolig innen kort tid vil gå som en tilståelsessak i Hedmarken tingrett.

Ifølge HA er rettspraksis fra lignende saker en straff på tre til fire måneders ubetinget fengsel. I denne saken kan det imidlertid bli yaktuelt med strafferabatt som følge av tilståelsen. Ahmed selv forteller at han er forberedt på å måtte sone i fengsel.

– Jeg er klar for å betale prisen for det jeg har gjort og erkjenner at jeg fortjener en form for straff. Nå blir det opp til dommeren å bestemme dette. Jeg vil respektere dommen, sier han.

Ahmeds største bekymring er dog ikke fengselsstraff, men at han skal miste det norske statsborgerskapet.

Mister statsborgerskapet?

Utlendingsdirektoratet (UDI) har parallelt med straffesaken startet en ny forvaltningssak mot Ahmed. I denne forbindelse har Amhed mottatt et forhåndsvarsel om utvisningsvedtak fra hele Schengen-området og om bortfall av det norske statsborgerskapet. Med dette gir UDI et signal om at slikt vedtak kan være nært forestående. Advokat Øen har nå fire uker på seg til å svare på dette varselet.

HA bemerker at Ahmed har tidligere sagt han er forberedt på å miste statsborgerskapet, men at han vil kjempe for å unngå utvisning, og blir han utvist kan han ikke returnere til Norge under noen omstendigheter innenfor en tidsperiode, med en minstetid på to år.

Spørsmålet er også om det kan få følger for familien til Ahmed, som kom til Norge etter søknad om familiegjenforening.

Utvisning

Saken bør få følger både for Amhed og hans familie. De har løyet seg til opphold i Norge og er således her på falsk grunnlag. Siden de er fra Djibouti, hvor samme Amhed jobbet som lærer, er det dessuten lite som tilsier at de har noe asylbehov. Tvert om må det vel være lov å mene at Djibouti kanskje har mer behov for Amhed enn hva Norge har.

Dessuten har Amhed på sin ferd til Norge vært innom både Frankrike, Italia og Sverige, så skal noen (reell) asylsøknad leveres, bør det gjøres i det landet han først ankom til. Amhed har også brukt menneskesmuglere for å komme seg til Norge, som han har fortalt kostet han 4.000 dollar. Ergo har også Amhed vært med på å opprettholde en organisert kriminalitet som setter mange menneskeliv i fare.

Hvis det skal være så enkelt å lyve seg til opphold i Norge, og ha lite konsekvenser å bli tatt i juks, står hele asylinstituttet for fall. Så med fare for å bli betraktet som inhuman, vil jeg likevel ta til ordet for at utvisning av både Amhed og familien er det riktige.