Forskjellsbehandling og diskriminering

Jødehat anmeldt

Å kalle jøder for ”jævla horer” og ønske Hitlers tilbakekomst for å ”dusje dem litt”, får konsekvenser. Politiet på Hamar etterforsker saken etter at Det Mosaiske Trossamfund har anmeldt Facebook-hatet fra personer knyttet til Arbeiderpartiet.

Et tidligere AUF-medlem samt Ap-medlem og kommunestyrerepresentant Khalid Ahmed var involvert i «ordskiftet», som nå skal etterforskes, melder Hamar arbeiderblad.

Ifølge politiet er de pålagt av Riksadvokaten å prioritere hatkriminalitet. Rasismeparagrafen har en strafferamme på tre år. I 1997 ble Jack Erik Kjuus dømt for uttalelser om å sterilisere adoptivbarn.  Dommen på 60 dagers betinget fengsel og 20 000 kroner i bot av Oslo byrett i 1996 ble stadfestet av Høyesterett året etter.

Det Mosaiske trossamfunn, jødenes norske felles trossamfunn, har anmeldt uttalelsene som falt fra flere personer på Facebook i slutten av november.

Et tidligere AUF-medlem samt Ap-medlem og kommunestyrerepresentant Khalid Ahmed var involvert i «ordskiftet», som ble svært dårlig mottatt.

Nå starter politiet i Hamar etterforsking.

– PRIORITERT

Krimsjef Rune Strand ved Hamar politistasjon bekreftet onsdag overfor HA at det blir iverksatt en etterforsking på bakgrunn av anmeldelsen som kom inn.

– Riksadvokaten har gjort det klart at hatkriminalitet og ytringer som rammer andre skal prioriteres, sier Strand til HA.

AVHØR

Politiet kommer til å innkalle folk til avhør i saken.

Strand sier til HA at politiet foreløpig ikke helt vet hvem som kommer til å bli avhørt og hvordan de skal angripe saken, men dette kommer til å bli avklart om ikke så altfor lang tid.

Politiet håper å kunne gjøre unna avhør i saken før jul, men det er ikke sikkert det går.

Det framstår som temmelig åpenbart at det tidligere AUF-medlem som startet ytringen på Facebook må regne med en prat med politiet.

Ingen har per i dag status som mistenkt eller siktet i saken.

HITLER

Det var 19. november at det tidligere AUF-medlemmet blant annet kalte jøder for «jævla horer» og la til at han skulle ønske Hitler kunne komme tilbake for å «dusje dem litt», som han skrev.
Av dem som hengte seg på debatten var Hamar Aps profilerte kommunestyremedlem Khalid Ahmed.

Politiet skal nå undersøke om en eller flere av utsagnene på Facebook kan ha vært krenkende eller støtende på en slik måte at det er straffbart etter norsk lov.

RISIKERER FENGSEL

I teorien risikerer en person som blir tiltalt og funnet skyldig i brudd på rasismebestemmelsen i norsk straffelov fengsel. Maksimal straff er fengsel i inntil tre år.

Mer vanlig er det nok med bøter eller eventuelt betingete fengselsstraffer.

Det finnes etter hvert både kjente og mindre kjente eksempler på at folk er blitt dømt for rasisme i Norge. Den første som ble dømt for rasisme her i landet, var en skoleansatt tilbake i 1976.
I nyere tid er en leder i hvit valgallianse blitt dømt for rasisme (1997) for en ytring om at adoptivbarn i Norge skulle steriliseres.

Et mer banalt eksempel er en dom fra 2006 der en finnmarking ble dømt for å ha kalt en politimann «jævla svarting».