Islam

Redningsmannskapet til Islam Net

Vestens åndelige forfall kan kun reddes av én ting: islam. Derfor er det begredelig at islam er verdens mest misoppfattede religion. Dette skal den såkalte Fredskonferansen, som skal arrangeres i Oslo i april av Islam Net, ordne opp i. Redningsmannskapet som hentes inn er mektige menn, som er nektet adgang i en rekke land og der én av dem har bånd til en mann som sågar jaktes av CIA med Obamas velsignelse til å drepe.

En såkalt Fredskonferanse skal arrangeres av muslimske studenter, organisert i Islam Net, i Oslo i april. Konferansen har flere tusen tilhengere på Facebook. Norske studenter, tilsynelatende velintegrerte muslimer med høyere utdanning. Ha det i bakhodet når jeg forteller om hva denne Fredskonferansen dreier seg om.

Den ble arrangert i fjor også, av og med de samme menneskene. I år håper jeg den får mer oppmerksomhet – for det fortjener den.

Alle er invitert, muslimer og ikke-muslimer. Arrangørene vil at vi skal ha tillit til dem, og forstå deres synspunkter og meninger. Egentlig skriver de at vi må ha tillit til hverandre og forstå hverandres synspunkter og meninger, men siden alle foredragsholderne kommer fra samme muslimske organisasjon, med Dawah (misjon), som oppgave, er det ingen til å presentere noen andre synspunkter. For alt er lagt opp rundt det som står i invitasjonen:

– Islam er verdens mest misoppfattede religion.

 

Hva er det så vi andre misoppfatter eller ikke forstår?

Det vil vi bli fortalt på forelesningene. Det snakkes lenge om samfunnet vårt – som de understreker at de er glad i og er en del av. Flere av foreleserne er konvertitter til islam og oppvokst i Vesten. De er ikke høyrøstet og fordømmende (de har gått kurs i misjonering). Derimot, med stor grad av medfølelse og egenopplevelse, legger de fram statistikk. Over kriminalitet, voldtekt, prostitusjon, sex og vold i media, dataspill, porno, foreldre som ikke tar seg av barna sine, økonomisk krise, gjeldsofre, alkohol, depresjoner, Aids.

Urettferdighet i verden, forskjell på fattig og rik, forurensning av miljøet, kapitalisme og materialisme. Og et generelt åndelig forfall.

Så blir vi endelig forklart hva det er vi skal læres til å forstå:

Islam er ikke bare en religion, men det er løsningen på alle våre problemer: Islam og sharia. Sharia og det perfekte islamske samfunnet basert på Koranens lover og moral. Lover gitt oss av Allah. Gyldige til evig tid.

Og konklusjonen blir:

• Kriminalitet blir borte med sharia. (Ingen hender, ingen nasking.)

• Voldtekt og manglende respekt for kvinner blir borte når kvinnene blir borte – under burkaen.

• Mor er hjemme og får skikk på barna.

• TV og all styggedom i media blir sensurert.

• Musikk blir forbudt, med unntak av spesiell muslimsk religiøs sang (bare ikke sunget av modne kvinner, for det kan oppfattes som sensuelt). To menn synger på konferansen.

• Alkohol og andre rusmidler blir forbudt.

• Nøysomhet og askese i stedet for materialisme og forurensning.

• Fattigdomsproblemene løser islam med sitt eget økonomisystem. Hvis f.eks. alle muslimer ga 2,5 % til veldedighet som koranen pålegger dem, ville det vært nok til å fø alle verdens fattige.

• Og Aids? Her trår de meget varsomt. (Noen av dem har nemlig, antageligvis før de ble kurset skikkelig, uttalt seg kompromitterende om homofile som er filmet og blitt lagt merke til på YouTube.) Så nå sier de: Statistikken viser at det er menn som har sex med menn som får Aids. Homofili er forbudt i islam. Vi må stanse homofile for deres egen skyld. Så de ikke blir fortapt – eller skadet og syke. Det er det mest humane.

• Hva med andre religioner og det åndelige forfallet? Her sier de noen pene ord om Jesus og moren hans, så de kristne kan føle seg trygge. Og jødene? De skal få det bra – under muslimsk overherredømme. For det har vært prøvd før, i Spania, i middelalderen. Det var et ideelt muslimsk samfunn der, før de kristne kom å ødela det.

Andre «levende» eksempler på idealsamfunnet sitt har de ikke å vise til. I hvert fall ikke åpent. Og siden åpenhet og sannferdighet ikke nødvendigvis er like viktig i alle situasjoner i islam, må vi nok kikke disse folka litt nærmere etter i kjortelsømmene

For, jeg må gi arrangørene av Fredskonferansen rett i én ting: Jeg var redd jeg ikke forsto før, men nå forstår jeg – og ble redd.

Hvem er de?

En sentral samarbeidspartner for Islam Net er organisasjonen iERA – «Islamic Education and Research Academi». Imponerende navn, men om personene bak ikke er kjent for alle er i hvert fall minst et par av dem velkjent for den britiske innenriksministeren, som har nektet dem adgang til Storbritannia. Alle de omtalte personene nedenfor har tilknytning til iERA

Zakir Naik er nektet adgang til Storbritannia, og ble også nektet adgang til Canada da det skulle holdes konferanse der. Han deltok likevel – på videooverføring. Naik er velkjent for store deler av verdens muslimer fordi han driver en islamistisk TV stasjon som kalles «PeaceTV», med undertittelen «The solution for Humanity». Kanalen når ut til mange millioner seere og drives via en organisasjon som heter «Islamic Research Foundation». Dette gigantiske mediashowet finansieres sannsynligvis med millioner av dollar gitt som donasjoner eller zakaat (islamsk veldedighet). Misjonskonferansene finansieres på samme måten. «Islamic Research Foundation» er registrert som et ikke-profitt foretak i Mumbai. I fjor utvidet TV-kanalen for å nå ytterligere 90 millioner seere, ved å begynne å sende på Urdu.

Den samme Zakir Naik har også etablert en annen organisasjon, «United Islamic Aid», som har som mål å samle inn 25 millioner dollar per år fra muslimer med «revolusjonære visjoner». Som følge av den enorme veksten av alle disse selskapene har han også startet «Islamic International School», IIS, hvor det undervises i fundamentalistisk islam og sharia. Naik har ved flere anledninger støttet Osama Bin Laden og al-Quaida. Et sitat er: «If Osama Bin Laden is terrorizing America or the enemies of Islam, every Muslim should become a terrorist.»

På PeaceTV opptrer Naik sammen med flere av de andre i iERA og sprer ideologien om det perfekte islamske samfunnet. Hver gang han og de andre blir anklaget for å spre hat, forsvarer de seg med at Allah er den eneste sanne gud, lovene er gitt av han og alt må ses i forhold til det – til menneskehetens beste. Rett og slett «The solution for Humanity»

De samme personene opptrer også på “Deen show” hvor de sprer propagandaen sin og veileder folk som vil styres i detalj av fundamentalistisk islam.

Når Abdur Raheem Green, som også er nektet adgang til Australia, sier at homofile skal steines til døde, er det fordi det er loven ifølge Allah – og best for samfunnet. På bloggen sin «Terrible and brutal Islamic punishments or wise and just guidance from Allah?» forklarer han logikken.

Bilal Phillips er nektet adgang både i Storbritannia og Australia blant annet fordi han ble avslørt av Channel 4 i å forsvare ekteskap for jenter i førpubertet og offentlig steining og pisking. Her snakker han om homofili. Ingen har klart å bevise at homofili er medfødt, sier han, og hvis Allah hadde skapt oss som homofile, ville han selvsagt ikke forbudt det i sin egen bok, Koranen. Homofili er en forbrytelse som folk velger å begå. Og straffen er døden.

En britisk ukeavis for homofile, Pink Paper, prøvde i januar i år å stanse iERA da de skulle holde konferanse i London. De viste til at iERAs framstående predikanter vil kriminalisere homofili og foreskriver dødsstraff for homofile handlinger. I kjent stil slo iERA tilbake. De svarte at deres predikanter er «mainstream», meget anerkjent og representerer flere hundre millioner muslimer. Ingen av dem har noen gang hisset til hat eller vold mot homofile, sier de, men homofili er strengt forbudt i islamsk etikk og moral, og islam har lover på plass mot alle handlinger som er forbudt:

“Islamic Law has mechanisms and rules in place to protect society. We cannot allow gay rights extremists (!), or other extremists, driven by political motivations to bully law abiding citizens who hold different ethical values.”

Denne Bilal Phillips var tidligere rockegitarist, men vil nå forby all musikk, bortsett fra acapella sang i religiøs sammenheng.

Og så har vi Hamza Tzortsis som har forbindelser til ekstremistgruppa Hizb-ut-Tahrir, og som tidligere har sagt: “We as Muslims reject the idea of freedom of speech, and even of freedom.” Tzortsis startet en aksjon mot BBC da de sendte programmet «British SchoolsIslamic Rules». I programmet opptrer Haytham al-Haddad, i det han foreleser ved en privat islamistisk skole i England. BBC avslører at flere av disse private muslimske skolene i Storbritannia har pensumbøkene sine fra Saudi-Arabia. Barn i småskolen får utfyllingsoppgaver som: ”Hva vil skje med de vantro? De vil brenne i …” De eldre elevene har bøker med illustrasjoner med hvordan man kapper av hender og føtter i straffeøyemed osv. Og på skolenes websider spør barna de lærde om forskjellig ting. Hva som er haram og halal, eller hva som er straffen for homofili, det vil si om det er riktig å steine, brenne eller dytte homofile utfor stup.

Når Hamza Tzortsis startet en protestaksjon mot BBCs avsløringer, var det ikke for å benekte det som kom frem. Nei, det var den sedvanlige argumentasjonen. – Dere forstår ikke islam – dette blir tatt ut av konteksten.

For BBC har antageligvis ikke vært på Fredskonferanse og lært at sharia er til det beste for oss alle. Islamske avstraffingsmetoder for eksempel, er ikke barbariske – de får slutt på kriminalitet. På bloggen sin, «Is Islamic Society Barbaric?’ An Essay Contrasting Liberal & Islamic Social Models» forklarer Hamza hvorfor han mener at sharia er overlegent vårt demokratiske system.

Shaikh Hussain Yee opptrer også regelmessig på «PeaceTV». Her er han filmet mens han foreleser over temaet: «Why does islam hate jews and christians»

Shady Alsuleiman kommer også til Oslo i april. Han tilhører Lakemba mosque i Sydney. Han støtter steining til døden for utroskap (ca 34 min. inn i filmen) og sier at AIDS er en guddommelig straff for promiskuitet og homoseksualitet (ca 29 min.)

Alsuleimans moske i Sydney inviterte en ledende al-Qaeda representant til å forelese for hundrevis av ungdommer. Her reklamerer han for foreleseren på sin internettside – og foreleseren er ingen ringere enn Anwar Al Awlaki , en etterlyst terrorist som president Barack Obama har gått til det ekstraordinære skritt å gi CIA lov å drepe.

Det er disse personene som kommer hit og avholder «Fredskonferanse». Det må være lov å få assosiasjoner til George Orwells «Ministry of Peace».