Økonomi

NAV-svindel for 10 mrd i året

NAV svindles trolig for over 10 milliarder kroner årlig, viser en ny analyse. Så til tross for at trygdejuks avdekkes som aldri før, utgjør det bare en dråpe i havet. Men media synes enda ikke å ha fått med seg hvilken kilde som ligger i NAV Kontroll.

I fjor ble vi kjent med at NAV-svindel avdekkes som aldri før. Det het at på bare tre år (september 2009-september 2012) var det avdekkede svindelkroner økt med 655 prosent. Det er en betydelig økning. Men når tallenes tale er fra 15,5 millioner til 117 millioner, utgjør de bare en dråpe i havet hvis dagens anslag om svindel fra NAV på over 10 milliarder kroner årlig er i nærheten av riktig.

Beregningen fra analyseselskapet SAS Institute AS avdekker at anslaget er på minst 10 milliarder kroner årlig, og betegnes som langt fra overdrevet.

– Dette er langt fra et overdrevet anslag. Nav har et forklaringsproblem når de bare avdekker 210 svindelmillioner i fjor, sier Simen Pedersen i SAS Institute AS til VG.

Pedersen påpeker dessuten at anslaget er sammenlignbart med en lignende analyse utført i Sverige.

Anslaget får også støtte hos Knut Røed ved Frischsenteret i Oslo, som er en av våre fremste eksperter på trygdeøkonomi.

NAV-systemet forvalter over 300 milliarder kroner årlig, som utgjør nesten en tredjedel av statsbudsjettet.

Stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) mener beløpet er ufattelig stort, samtidig som det viser at vi har mye å tjene på å bekjempe trygdesvindel. Det er ikke vanskelig å være enig i, men det viser vel også at vi har en politikk på feltet, og derav et regelverk på feltet, som ikke fungerer etter intensjonene. 

Tallene holdes rimelig skjult

Trygdesvindel har vært kjent i lange tider, og har antakelig eksistert så lenge ulike ordninger har eksistert, men en skal være rimelig virkelighetsfjern om en ikke har innsett at svindelen har eksplodert de siste tiårene. Derfor er det heller ikke så altfor lenge siden (midt på 1990-tallet?) at NAV opprettet en egen avdeling for å avdekke trygdesvindel. Avdelingen, NAV Kontroll, har siden den ble opprettet vært ledet av Magne Fladby, men staben har vokst betydelig.

Det er sjelden vi hører noe fra NAV Kontroll. Av og til, sånn omtrentlig en gang i året, dukker det opp noen tall fra dem. Som regel når årlige tall om avdekket svindel med NAV-penger gjøres kjent. Men media synes sjelden å bruke NAV Kontroll som kilde i ulike saker. Den eneste saken jeg kan erindre, var da NRK Dagsrevyen (i 2011) avdekket systematisk trygdejuks blant somaliere i Oslo, blant annet ved flytting og enslige mødre som ikke var så enslig likevel. Den gang fikk Dagsrevyen ut svindeltall fra NAV Kontroll, og jeg er sikker på at de tall og statistikker NAV Kontroll besitter ville være av stor allmenn interesse. Men de holdes rimelig skjult. De tall som gjøres kjent, er så generaliserte at de sier stort sett ingenting. Min påstand er at media rett og slett ikke har oppdaget hvilken kilde NAV Kontroll er.

Heller ikke svindel på 10 milliarder kroner i året, vil Magne Fladby kommentere. Dog innrømmer han at, i lys av tallene fra Sverige, det kan være snakk om betydelige beløp også i Norge. Mitt svar er: understatement. Fladby skulle heller benyttet anledningen til å forklare at det må satses betydelig mer på å avdekke NAV-svindel, og han burde forklare hvordan noe av svindelen kan foregå, slik som politiadvokat Trond Høvik gjorde på en fortreffelig måte allerede i 2009.