Innvandring

Regelverk med grove brister og som ikke følges

Jeg kjenner en ung mann, heilnorsk, som er bostedsløs og arbeidssøkende. Nå tilbyr kommunen han ei hytte på en campingplass. Dette i kontrast til en ung asylsøker som er dømt for voldtektsforsøk og som tross utvisningsvedtak og ulovlig opphold i Norge mottar sosialhjelp og bostøtte etter vedtak hos Fylkesmannen i Telemark.

Den unge mannen kom til Norge som mindreårig asylsøker i 2007. Deretter flyttet han til Sverige, hvor han ble dømt for voldtektsforsøk og ble utvist fra hele Schengenområdet. Så tok han seg tilbake til Norge igjen. I Skien fikk han innvilget kun ti dagers nødhjelp av NAV, nettopp på grunn av utvisningevedtaket, som Fylkesmannen omgjorde:

– Hvis man ikke selv kan skaffe penger til mat og bolig, skal kommunen stille opp med sosialhjelp til helt nødvendig mat og tak over hodet, sier underdirektør Merethe Solstad hos Fylkesmannen i Telemark.

Den logiske slutningen er at hvem som helst i verden kan ta seg til Norge og underholdes av staten. Endog folk som begår grove forbrytelser mens de oppholder seg her. Hva gjør politikeren med denne uholdbare situasjonen?

I denne konkrete saken heter det at mannen ikke har råd til å betale for reisen tilbake til hjemlandet. Men den billetten er jo billigere enn hva det koster å underholde han på hospits og med penger til livsopphold i et par uker.

Regjeringen ble utfordret i fjor på denne problemstillingen, og da svarte daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm følgende i Stortinget:

Vi ønsker «ikke et samfunn hvor mennesker – uansett bakgrunn – fryser og sulter i hjel på gaten. Derfor er det gjort et unntak i forskriften, slik at personer som står helt uten andre muligheter, har rett til økonomisk stønad og hjelp til å finne midlertidig botilbud i en kort periode. Det dreier seg i slike tilfeller om det aller nødvendigste i noen dager.»

Det ser ut til at disse ”noen dager”, bør presiseres av nåværende arbeidsminister. Og så vidt jeg vet betaler staten retur av asylsøkere per i dag. Hvorfor mannen ikke er transportert tilbake til hjemlandet, sies det ingenting om Merkelig.

Kjekt å vite hvordan myndighetene under dagens regjering bruker pengene de krever inn fra oss skattebetalere.